obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“  učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama  na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.

Ovaj Poziv odnosi se na sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“  unutar učeničkih zadruga koje su važan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, a kojima se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika, radnih navika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Ciljevi javnog poziva su:

  • poticanje poduzetničke kulture u osnovnim i srednjim školama
  • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika
  • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama  Požeško-slavonske županije.

Osigurana sredstva

Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje  troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00  kuna.

Planirana sredstva za realizaciju Javnog poziva bit će osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi

            Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali nakon 5. rujna 2022. godine (početak školske godine).

Opći uvjeti prijave

  • proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u kojemu su nastali
  • ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13., 83/22.), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci.

Način i rok podnošenja prijava

Voditelji učeničkih zadruga prijavljuju se na natječaj ispunjavanjem propisanog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr

            Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 15. rujna 2022. do 29. rujna 2022. godine. Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr.

Odabir

Odabir i ocjenjivanje pristiglih prijava vrši Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport.

Na osnovu provedenog postupka po ovom javnom pozivu iz stavka 2. ovog članka, Županica na prijedlog Upravnog odjela donosi Odluku o dodjeli financijske potpore.

Tags: No tags

Comments are closed.