gertnfgr

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u sektoru voćarstva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru voćarstva za podizanje novih ili obnovu postojećeg višegodišnjeg nasada: višnje, trešnje, šljive, bobičastog voća, jabuke, kruške, marelice i/ili breskve.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje su:

  • priprema terena i gnojidba (analiza tla. usluga rigolanja, usluga podrivanja, usluga oranja, usluga tanjuranja, usluga frezanja zemljišta, usluga roto drljanja, usluga ravnanja, meliorativna gnojidba, kalcifikacija..),
  • nabava mineralnog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo, nabava organskog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo, nabava dehidriranog gnojiva i usluga rasipanja i unošenja u tlo uz obaveznu analizu tla i preporuke za količine i vrstu gnojiva,
  • nabava sadnog materijala,
  • nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • nabava sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje,
  • nabava sustava za obranu od tuče (stupovi, mreža i dr.).

Minimalna površina za podizanje novog voćnjaka je 1.00 ha, a za obnovu postojećeg nasada je 0,5 ha.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici u sektoru voćarstva koji zadovoljavaju sve kriterije ovog Javnog poziva.

Intenzitet potpore iznosi 100% troškova prihvatljivih aktivnosti.

Na ovaj Javni poziv primjenjuje se Uredba Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22.2.2019.), koje jednom korisniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine i koji iznos ne smije biti veći od 20.000,00 EUR.

Prijava za dodjelu potpora podnosi se zaključno s danom 20. listopad 2022. godine:

  • e-mailom na adresu: pisarnica@pszupanija.hr (skenirano i potpisano) ili
  • poštom na adresu: Upravni odjel za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj, Županijska 7, 34 000 Požega

Kontakt osoba Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije za ovaj natječaj je Stjepan Jakopović, mag. oec., stručni voditelj za strateško planiranje, tel: +385 34 638 037, mob: 091 6194 421, e-mail: stjepan.jakopovic@panora.hr.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/311-vocari-proizvodacka-organizacija.html

Tags: No tags

Comments are closed.