ert3465q425

Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

12. rujna 2022. – Ministarstvo kulture i medija objavljuje Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Prijave se podnose u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Iznimno od prethodno navedenog roka, prijave programa koji se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnose se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati.
 
Također, zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2023. godini prijavljuju se u dva (2) roka: od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine te od 17. travnja do 17. svibnja 2023. godine.
 
Sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.
 
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u područjima muzejske i knjižnične djelatnosti, izdavanja knjiga, objavljivanja prijevoda djela hrvatskih autora kod inozemnih nakladnika, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog), međunarodne kulturne suradnje, redovne djelatnosti udruga u kulturi, gradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturne infrastrukture, zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine, zaštite i očuvanja podvodne arheološke baštine, zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 
U procesu vrednovanja prijavljenih programa i projekata posebna pozornost bit će posvećena ispunjavanju osnovnih prioriteta i ciljeva kulturnog razvitka: jačanju suvremenog umjetničkog stvaralaštva i produkcije te njezino pozicioniranje u odnosu na europski kontekst, poticanju mobilnosti i međukulturnog dijaloga, razvijanju dugoročnih partnerskih suradnji, stručnoj utemeljenost i visokoj razini kvalitete, uključenosti lokalne zajednice, osiguranju temeljne kulturne infrastrukture, zaštiti, očuvanju i održivom upravljanju kulturnom baštinom, ekonomičnosti te kontinuitetu u djelovanju predlagatelja programa i projekata.
 
Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su u uvjetima Poziva s uputama za predlagatelje sastavnom dijelu ovog Poziva koji su dostupni za preuzimanje na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/?id=22773.
 
Prijave se podnose elektroničkim putem, ispunjavanjem i predajom odgovarajućih e-obrazaca (za svako programsko područje posebna e-prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna e-prijavnica): https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica.
 
Kulturna vijeća, vijeća osnovana po posebnim zakonima, odnosno povjerenstva za pojedine djelatnosti i područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, stručno vrednuju i ocjenjuju programe i projekte prijavljene na ovaj Javni poziv slijedeći opće prioritete i ciljeve Javnog poziva kao i specifičnosti svakog područja umjetničkog i kulturnog djelovanja. Na temelju prijedloga vijeća, odnosno povjerenstava, Ministarstvo kulture i medija donosi odluku o dodjeli financijskih sredstava s popisom odobrenih i odbijenih programa, koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

>>> Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

dsfawetrfaw

Nacionalna zaklada poziva na dvije nove online radionice u rujnu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na dvije nove online radionice koje će održati udruga Centar za civilne inicijative i udruga SMART iz Rijeke.

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 21.9.2022. – Kako izraditi strateški i operativni plan OCD-a

ONLINE RADIONICA UDRUGE “SMART” RIJEKA – 22.9.2022. – Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

dvads

Objavljen Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za žrtve mina i članove njihovih obitelji u okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“

U okviru projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, financiranog iz Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, objavljen je javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjen evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

Sredstva se dodjeljuju u dvije grupe:- Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,
– Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.
Potencijalni prijavitelji su žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji mogu dokazati svoj status žrtve mina ili člana uže obitelji žrtve nastradale po završetku ratnih operacija u Republici Hrvatskoj, ili da su evidentirani u Bazi žrtava mina RH koju vodi MUP RH. Prihvatljivi prijavitelji moraju imati prebivalište/sjedište fizičke osobe ili pravnog subjekta na području Republike Hrvatske.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.
Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

– jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

– usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15% ukupne vrijednosti tražene potpore.

Natječaj je otvoren do 14. studenog 2022. godine do 12 sati.

Upute za prijavitelje i obrasce možete preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (https://mup.gov.hr/pristup-informacijama-16/javna-nabava-i-pozivi/javni-pozivi/234) ili ovdje .

trz4ez

Krenuo drugi dio kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“

Hrvatska turistička zajednica provodi drugi dio ovogodišnje promotivne kampanje „Doživi domaće. Istraži ruralnu Hrvatsku!“, koji uključuje nova četiri tematska videa koji će otkriti zanimljivosti ruralnih područja oko Like i Senja, Posavine i Požege, Podunavlja, ali i Konavala. Riječ je o nastavku promotivnih aktivnosti koje se provode u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta s ciljem promocije raznolike ponude ruralnih destinacija s fokusom na domaće goste.

„Vrlo smo zadovoljni promotivnim efektima ove kampanje koja u prvi plan stavlja hrvatske ruralne destinacije, ali i domaće goste kojima putem kreativnih materijala otkrivamo čari i ljepote kontinentalnih krajeva. Hrvatska nudi mnogo više od sunca i mora, a naš je zadatak da domaćim, ali i inozemnim gostima približimo bogatstvo hrvatskih ruralnih i kontinentalnih krajeva. Potencijale dodatno potvrđuje i ostvareni turistički promet u kontinentalnim županijama u kojima je, bez grada Zagreba, u dosadašnjem dijelu godine ostvareno oko 1,7 milijuna noćenja što u odnosu na isto razdoblje lani predstavlja rast od 40 posto“, izjavio je direktor HTZ-a Kristjan Staničić, nadodavši kako se aktivnosti na društvenim mrežama provode uz oznake #RuralnaHrvatska i #DoživiDomaće.

Da je kampanja na tržištu vrlo dobro prihvaćena potvrđuju i rezultati ostvareni u njenom prvom dijelu, provedenom u razdoblju od svibnja do srpnja ove godine, kada je online kampanja na društvenim mrežama i portalima ostvarila više od 29 milijun impresija, dok su video materijali kampanje dosegli više od 4 milijuna pregleda. Kada ovim rezultatima nadodamo vidljivost promotivnih materijala na drugim kanalima komunikacije, dolazimo do odličnih promotivnih efekata koji za cilj imaju daljnje poticanje turističkog prometa u segmentu ruralnog turizma.

„Ova je kampanja usmjerena na promociju turizma na kontinentu čije potencijale želimo snažnije iskoristiti u cilju razvoja održivog turizma. Jedan od ciljeva naše Strategije razvoja održivog turizma do 2030. je cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam. Ruralni krajevi Hrvatske kroz cijelu godinu i domaćim i stranim turistima nude pregršt sadržaja koje “otkrivamo” ovom kampanjom, od aktivnosti u prirodi, uživanja u autentičnoj gastronomskoj ponudi do istraživanja povijesnih zanimljivosti te upoznavanja kulture života lokalnog stanovništva. Takvi sadržaji sve više privlače suvremene turiste, o čemu svjedoči i činjenica da je u dosadašnjem dijelu godine turistički promet kontinentalnih županija dostigao 95 posto istog razdoblja 2019. godine. Vjerujem kako će kampanje poput ove doprinijeti turističkom razvoju ruralnih krajeva te da će turisti, kako domaći, tako i strani, tijekom cijele godine uživati u dosad neotkrivenim bogatstvima Hrvatske“, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Podsjećamo kako je zaštitno lice ove uspješne kampanje poznata voditeljicaDoris Pinčić, koja na zanimljiv način, odnosno kroz 11 tematskih videa publiku upoznaje sa zanimljivostima odmora i boravka u čistoj prirodi, okusima domaće uzgojene hrane, jedinstvenim doživljajima i autohtonim iskustvima.

esf

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela Programa prekogranične suradnje Interreg IPA Hrvatska – Srbija 2014.-2020. objavilo je 3. ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Cilj Poziva je ugovaranje dodatnih projekata koji će kapitalizirati i dodatno maksimizirati učinkovitost učinaka i rezultata projekata koji su financirani u okviru 1. i/ili 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga i dovršeni do 30. lipnja 2022.

Namjera Programa je ugovoriti samo one projekte koji bi se usredotočili na određene vrste akcija/aktivnosti i rezultata Programa.

Program poziva sve zainteresirane projektne partnere koji su već proveli projekt unutar 1. i/ili 2. Poziva da dostave svoje koncepte, prema detaljima navedenim u Smjernicama za prijavitelje.

Koncepti se mogu podnijeti unutar sve četiri prioritetne osi i svih specifičnih ciljeva.

Ukupna indikativna vrijednost poziva iznosi 970.000,00 eura EU sredstava.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 07. rujna 2022. do 07. listopada 2022. do 15:00 sati.

Programsko područje u Hrvatskoj obuhvaća 4 županije: Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju te 5 upravnih okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski te Mačvanski upravni okrug.

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Programa organizirat će 4 online informativne radionice s ciljem pružanja detaljnih informacija i praktičnih savjeta za pripremu i podnošenje sažetaka projektnih koncepata u sklopu 3. ograničenog Poziva.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na sljedećoj poveznici:

preuzmi (1)

Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenih evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenih evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji za 2022. godinu.

Sredstva se dodjeljuju u sklopu projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“
financiranog u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i to u dvije grupe:

Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,

Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

Žrtve mina i članovi njihovih obitelji su oni prijavitelji koji mogu dokazati svoj status žrtve mina ili člana
uže obitelji žrtve nastradale po završetku ratnih operacija u Republici Hrvatskoj, ili da su evidentirani u
Bazi žrtava mina RH koju vodi MUP RH.

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati prebivalište/sjedište fizičke osobe ili pravnog subjekta na području Republike Hrvatske.

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme
te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu

usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu
za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15%
ukupne vrijednosti tražene potpore.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je
1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom
projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK.

Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

https://mup.gov.hr/UserDocsImages/2022/9/javni%20poziv%200509/Javni%20poziv%200509.pdf

Logo_Juvenes_Translatores

Natjecanje EU-a za mlade prevoditelje: vrijeme je za prijavu škola

Srednje škole u svim državama članicama EU-a sada se mogu prijaviti za Juvenes Translatores, godišnje natjecanje u prevođenju koje organizira Europska komisija. Žele li da se njihovi učenici natječu s vršnjacima iz cijelog EU-a, škole se moraju prijaviti na internetu do 20. listopada 2022. u 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Ove će godine natjecatelji prevoditi tekstove na temu „Mladi u Europi”.

Europski povjerenik za proračun i administraciju Johannes Hahn izjavio je: Cilj je ovog natjecanja motivirati mlade za karijeru u prevođenju i promicati učenje jezika. 2022. je Europska godina mladih. Natjecanje će okupiti mlade iz različitih zemalja, potaknuti ih da njeguju ljubav prema jezicima i pomoći im da prevladaju prepreke među ljudima i kulturama. Omogućiti građanima međusobnu komunikaciju i razumijevanje, bez obzira na razlike, ključno je za procvat EU-a.

Natjecatelji mogu odabrati kombinaciju bilo koja dva od 24 službena jezika EU-a, što daje 552 moguće jezične kombinacije.

Sudjelovanje u natjecanju postupak je u dvije faze. U prvoj se fazi škole moraju prijaviti do 20. listopada 2022. u 12.00 sati po srednjoeuropskom vremenu. Nastavnici obrazac za prijavu mogu ispuniti na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a.

Europska komisija pozvat će potom 705 škola, odabranih nasumično putem računala, u iduću fazu. Broj škola sudionica iz svake države članice jednak je broju zastupničkih mjesta koja ta država ima u Europskom parlamentu.

Odabrane škole imenovat će zatim do pet učenika koji će sudjelovati na natjecanju. Učenici mogu imati bilo koje državljanstvo, ali moraju biti rođeni 2005.

Natjecanje će se održati 24. studenoga 2022. putem interneta u svim školama sudionicama.

Pobjednici, po jedan iz svake zemlje, bit će proglašeni do početka veljače 2023. U proljeće 2023. bit će pozvani u Bruxelles na svečanu dodjelu nagrada. Tada će imati priliku upoznati profesionalne prevoditelje iz Komisije i saznati više o tom zanimanju i radu s jezicima.

Kontekst

Od 2007. Glavna uprava za pismeno prevođenje Europske komisije svake godine organizira natjecanje Juvenes Translatores (lat. „mladi prevoditelji”), čiji je cilj poticati učenje stranih jezika u školama i omogućiti mladima da steknu dojam o tome kako je raditi kao prevoditelj. Natjecanje se organizira za sedamnaestogodišnje učenike srednjih škola, a održava se istovremeno u svim odabranim školama u cijelom EU-u.

Neke od sudionika natjecanje je potaknulo da upišu studij jezika i postanu profesionalni prevoditelji. Ono je ujedno i prilika da se pokaže velika jezična raznolikost u Uniji.

Dodatne informacije:

Internetske stranice Juvenes Translatores

Juvenes Translatores na Facebooku

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 07.09.2022.

preuzmi (1)

Županica proglasila prirodnu nepogodu – suša

Dugotrajno sušno razdoblje sa minimalnom količinom oborina te ekstremno visoke temperature tijekom proteklih nekoliko mjeseci, uzrokovalo je velike štete u poljoprivrednoj proizvodnji. 

I ove godine, posljedice suše osjećaju se različito na različitim proizvodnim područjima, no već sad procjenjuje se pad prinosa kukuruza 60%, ječma 40%, suncokreta 40%, krumpira za oko 50%, dok je zbog suše došlo do prisilnog zrenje velikog broja voća i povrća, a veliki su problemi i kod uroda ostalog bilja. Suša je zahvatila veliki dio poljoprivrednih površina u Županiji. Poljoprivredne kulture uglavnom nisu osigurane od suše.

Zbog šteta nastalih kao posljedica suše u 2022. godini, a na zahtjev općina/gradova sukladnih Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda proglašena je prirodna nepogoda – suša za područje gradova: Požega, Lipik, Kutjevo, Pakrac i Pleternica i općina: Brestovac, Čaglin, Jakšić, Kaptol i Velika.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da istu prijave na propisanom obrascu u roku od osam dana od dana donošenja Odluke. Štetu je potrebno prijaviti nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.

Gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda potom će u roku od 50 dana od donošenja odluke o prirodnoj nepogodi, dati konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku te isto prijaviti prijave Županijskom povjerenstvu, koje će potom konačnu procjenu štete dostaviti Državnom povjerenstvu u roku 60 dana od dana donošenja spomenute odluke putem Registra šteta.

DERT3W

Alat za usporedbu cijena električne energije

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) pripremio je informativni alat za usporedbu ponuda modela i tarifa opskrbljivača električnom energijom za kupce iz kategorije kućanstvo i iz kategorije poduzetništvo s očekivanom godišnjom potrošnjom manjom od 100.000 kWh.

Alat pruža uvid u ažurirane informacije zaprimljene od opskrbljivača i omogućuje usporedbu ponuda na cjelokupnom maloprodajnom tržištu električne energije do datuma ažuriranja naznačenog u alatu. Kako bi ponude bile usporedive, u prikaz nisu uključeni popusti i druge pogodnosti koje opskrbljivači eventualno mogu ponuditi korisnicima.  Nakon unošenja traženih podataka o potrošnji električne energije tvrtke u kategoriji poduzetništva na mjesečnoj ili godišnjoj razini, alat za usporedbu će prikazati okvirne iznose koje biste na godišnjoj i mjesečnoj razini platili pojedinom opskrbljivaču.

https://www.hrote.hr/alat-za-usporedbu