Ministarstvo-hrvatskih-branitelja

Najava natječaja – potpore za obrazovanje za akademsku godinu 2022./2023.

05 ruj NAJAVA NATJEČAJA-POTPORA ZA OBRAZOVANJE

Posted at 12:48h in Nekategorizirano by Zaklada branitelja

Sukladno odluci Upravnog odbora Zaklade od 05.09.2022.god. natječaji za potporu za obrazovanje iz čl. 124 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) za školsku odnosno akademsku godinu 2022./2023. biti će objavljeni na mrežnoj stranici Zaklade i mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja te u dnevnom tisku kako slijedi:

za SREDNJU ŠKOLU:  12.09.2022. god.

za PREDDIPLOMSKI, DIPLOMSKI I POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ: 02.11.2022. god.

Natječaji traju 21 dan od dana objave.

ert3465q425

12. rujna 2022. objavit će se Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu

Ministarstvo kulture i medija najavljuje da će 12. rujna biti objavljen Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2023. godinu koji će biti otvoren mjesec dana. 

Početak prijava programa iz područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara planiran je od 26. rujna 2022. godine.

Javni poziv i upute za prijavitelje usklađeni su s odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22). Podsjećamo, sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi, namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Prijave ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga, drugih fizičkih i pravnih osoba te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz muzejske i  knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) i međunarodne kulturne suradnje, podnosit će se u razdoblju od 12. rujna do 12. listopada 2022. godine do 17 sati.

Iznimno od tog roka, prijave programa koja se odnose na područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, podnosit će se u razdoblju od 26. rujna do 26. listopada 2022. godine do 17 sati. 

Logo_mbrh (1)

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Javni poziv je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2022. godini, koji je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine. 

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

mP-logo

Objavljen poziv za uključenje u ovogodišnji Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

Slika /slike/Priopcenja/Školski medni dan (1)_010922.jpg

U četvrtak, 1. rujna 2022., objavljen je Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu. Pozivom su osigurana sredstva u iznosu od milijun kuna za podjelu Nacionalne staklenke meda učenicima prvih razreda osnovnih škola na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova, a to su: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave i druge pravne ili fizičke osobe. Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca 2022., povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, a u cilju educiranja djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promocije meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku.

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka održan je prvi puta 7. prosinca 2018. godine, a u četiri godine njegova održavanja u Programu je sudjelovalo ukupno 853 osnovne škole s ukupno 142.840 učenika prvih razreda kojima je dodijeljen med od 775 pčelara.

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2022. godine, a detalje i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

images

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/Depositphotos_12658159_L.jpg

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  b) Mladi i održivi razvoj zajednice 
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  a) Informativni centri za mlade
  b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  c) Centri za mlade
 • P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
 • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 01. rujna do 03. listopada 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 11.000.000,00 kn.
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

lagg

Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “Zeleni trokut” za razdoblje od 2023. do 2027. godine

U proteklom programskom razdoblju putem LEADER mjere LAG je raspolagao sa 13.434.253,89 HRK.

U programskom razdoblju 2023.-2027. očekuje se povećanje sredstava za čije je dobivanje potrebno izraditi Lokalnu razvojnu strategiju LAG-a. Odabir strategija za financiranje provesti će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Odobrena sredstva LAG će dodjeljivati putem LAG natječaja subjektima na području LAG-a koji ispune kriterije prihvatljivosti te budu odobreni za financiranje.

Da bi LAG kvalitetno pripremio novu strategiju koja će služiti prvenstveno potencijalnim korisnicima, potrebno je sagledati potrebe na području LAG-a te definirati prihvatljive mjere.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe sa područja LAG-a da se aktivno uključe u izradu nove strategije kako bi ubuduće ista mogla doprinijeti njihovom razvoju, a time i razvoju našega ruralnog područja!

Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE  LAG-a “Zeleni trokut” za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Javni poziv za prijavu projektnih ideja za izradu LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a “Zeleni trokut” za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Lokalna akcijska grupa “Zeleni trokut” (u daljnjem tekstu: LAG) poziva sve zainteresirane građane, tvrtke, obrte, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge, udruge, javne ustanove i institucije isključivo s područja Grada Lipika, Grada Novska, Grada Pakraca, Općine Jasenovac te naselja Janja Lipa sa područja Grada Kutina da prijave svoje projektne ideje koje mogu doprinijeti podizanju kvalitete života stanovnika na području LAG-a te gospodarskom, infrastrukturnom i društvenom razvoju područja.

Cilj ove aktivnosti jest uspostavljanje baze projekata te izrade akcijskog plana provedbe lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS).  Ujedno ovim putem pruža se mogućnost svim zainteresiranim lokalnim dionicima da kandidiraju vlastite razvojne ideje za zajedničku razvojnu strategiju.

Ovaj Javni poziv nije namijenjen financiranju projekata, već se provodi isključivo s ciljem izrade baze projekata i definiranja LRS, a vlasništvo nad projektnim idejama će se u potpunosti poštivati. Preporučljivo je da projektni prijedlozi imaju veći krug korisnika, odnosno širu ciljanu skupinu te veći utjecaj na razvoj zajednice.

Krajnji rok za prijavu projektnih ideja je 30.09.2022.  Svaki prijavitelj može prijaviti više projektnih prijedloga, svaki zasebno na posebnom obrascu. Prijava na Javni poziv dostavlja se na obrascu u prilogu osobnim dolaskom ili na e-mail adresu: lag.zeleni.trokut@gmail.com ili poštom: LAG “Zeleni trokut” Marije Terezije 27, Lipik 34551.

 Za daljnje informacije ili u slučaju nejasnoća kontaktirajte nas na  mob: 095/2500-500.

DOKUMENTI

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA