usklicnik_5b604f221d784-1

Javni poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj – faza II

Predmet Javnog Poziva je pružateljima socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, boravka i usluge pomoći u kući – aktivnost pripreme i dostave obroka u razdoblju od 1. rujna 2022. do 31. ožujka 2023. godine osigurati sredstva za podmirenje troškova električne energije i/ili, toplinske energije i/ili plina, kojima će se ublažiti udar od porasta cijena.

Cilj Javnog Poziva je smanjenje udara od porasta cijena energenata na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga, a čiji krajnji korisnici su posebno ranjive i ugrožene skupine osoba (djeca bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti i sl.).

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • Obiteljski domovi
  • Pružatelji socijalnih usluga  do 20 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga od 21-50 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga s više od 51 korisnika
  • Pružatelji socijalnih usluga – Priprema i dostava obroka

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se prijavitelj koja udovoljava sljedećim općim uvjetima:

  • upisan u upisnik ustanova socijalne skrbi ili u evidenciju pravnih osoba odnosno obrtnika i fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge;
  • posjeduje valjanu licenciju (rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga/ rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora opreme, stručnih i drugih djelatnika i sl.).

Prihvatljivi troškovi su troškovi energije, za koje su izdani valjani računi koji se odnose na prihvatljivi period financiranja.

Ukupno planirana vrijednost Javnog Poziva je 10.581.600,00 kuna (1.404.419,67 eura). Najniži iznos financijske podrške na mjesečnoj razini koji će se dodijeliti po pojedinačnoj prijavi iznosi 600,00 kuna/79,63 eura, a najviši iznos 4.000,00 kuna/530,89 eura.

Cjelovitu dokumentaciju koja podrazumijeva obrasce za prijavu te preslike zadnjih računa, potrebno poslati na e-mail adresu: energenti@mrosp.hr.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. listopada 2022. godine do 15:00 sati.

Objavljeni natječaj

https://mrosp.gov.hr/natjecaji-pozivi-i-odluke/javni-poziv-za-dodjelu-financijske-podrske-za-smanjenje-utjecaja-porasta-cijena-energenata-na-pruzatelje-socijalnih-usluga-u-republici-hrvatskoj-faza-ii/12820

Tags: No tags

Comments are closed.