preuzmi

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Prenosimo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o objavljenom Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi.

Javni poziv je objavljen u petak 14.10.2022. godine, a rok za podnošenje projektne prijave je 15 dana od odana objave Poziva.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz mjeru:

  • obnove ili
  • gradnje komunalne i socijalne infrastrukture, te
  • drugih srodnih projekata kojima se osigurava poboljšanje uvjeta stanovanja i života na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
  • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
  • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Financijsku potporu dobit će jedinice lokalne samouprave koje ostvare najveći broj bodova do iskorištenja iznosa raspoloživih sredstava s tim da je najveći iznos koji se po projektu može dodijeliti 500.000,00 kuna. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak“.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2022. godine.

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-nominiranje-projekata-i-aktivnosti-za-dodjelu-financijske-potpore-za-odrzivi-povratak-na-potpomognuta-podrucja-i-podrucja-posebne-drzavne-skrbi-1482/1482
Tags: No tags

Comments are closed.