gertnfgr

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini

Opći cilj Javnog poziva je prikupljanje i odabir projekata i programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva odnosno povećati njihovu sposobnosti za pružanje kulturnih sadržaja korisnicima te poticati udruge na unaprjeđenje kvalitete života svih građana Požeško slavonske županije.

Prihvatljivi prijavitelji:
umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • kulturno-umjetnički amaterizam,
 • dramska i plesna umjetnost,
 • glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
 • književnost,
 • vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura,
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • digitalnu umjetnost i
 • audio vizualnu djelatnost.

Prihvatljiv iznos:
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 1.130,18 kuna, odnosno 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 97.948,50 kuna, odnosno 13.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

Rok za predaju dokumentacije: 3. studenog 2022.

Više informacija napoveznica

Tags: No tags

Comments are closed.