02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama . Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195

ghrshersw

Kreće energetska obnova obiteljskih kuća uz obnovu od potresa – potpora do 370 tisuća kuna

<a href=

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 

 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 

 Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 

 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • koja je energetskog razreda D ili niže
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 

Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Opravdani troškovi su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Što treba pripremiti?

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 • obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 • dokaz legalnosti obiteljske kuće
 • dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)
 • obrazac tehničkog proračuna10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 • detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 • fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 • dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu (Prilog 5. Poziva).

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 

 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati i završava s 31. prosincem ove godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine. 

c4908c6cdb228cf584cf39ba6baed132

Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193

ghrshersw

Stižu natječaji za drvorede, parkove i biciklističke staze u gradovima

Jedinicama lokalne samouprave dostupna su dva natječaja za zeleni urbani prostor.

Pod egidom zelene politike – ‘ruku pod ruku’ mjere za zeleni urbani prostor i za ozelenjavanje gradova, aktualna su dva javna natječaja. Jedan koji je jučer objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), dok će 30. rujna biti objavljen velikom broju gradova strateški važan javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). Naime, oba su natječaja ključna upravo za jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Bespovratno 6 milijuna kuna
Potiču ih kako na izradu strateških dokumenata u području zelene urbane infrastrukture čije prihvatljive troškove u cijelosti financira EU novcem (natječaj MPGI), tako i sufinanciranjem 80% opravdanih troškova čime se gradovima omogućuje realizacija već definiranih projekata (Fond i MINGOR). Za izradu strateških planova za prilagodbu klimatskim promjenama na poziv Fonda lani se, podsjetimo, javilo 60-ak gradova.

U sklopu upravo objavljenog poziva suradnjom MINGOR-a i Fonda, prema ministru gospodarstva Davoru Filipoviću, financijskom injekcijom “teškom” 84,2 milijuna kuna ojačati otpornost gradova i općina na sadašnje i buduće klimatske promjene.

Zainteresirani mogu računati bespovratno na najviše 3 do 6 milijuna kuna, ovisno o veličini grada i broju prijavljenih projekata za ulaganja u odgovarajuću infrastrukturu.

Osim u očuvanju i obnovi staništa, novac se dijeli za formiranje novih zelenih površina – drvoreda, urbane šume i šetnice, skloništa od toplinskih valova, ozelenjavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te javnih parkirališta, parkova i ostalih mreža javnih okupljanja, ali i mreže za pješačenje. ili biciklističku infrastrukturu, pogotovo u turističkim mjestima te izgradnju javnih slavina s vodom za piće.

Vezano pak za aktivnosti resora ministra graditeljstva Ivana Paladine, najava Poziva za izradu strategije zelene urbane obnove bit će objavljena do kraja tjedna u sustavu eNPOO, a planirani datum objave je 30. rujna.

U organizaciji Udruge gradova i MPGI iduće srijede održava se i online radionica za potencijalne prijave, na kojoj će Ministarstvo održati prezentaciju na temu osnovnih elemenata ovog Poziva, a Fond prezentaciju o provedbi ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz NPOO 2021-2026.

Interes je golem, potvrđuje savjetnik u Udruzi gradova i općina Marko Ercegović. Dodaje i da se ne treba čuditi što je znatno veći interes od mogućnosti financiranja koja će trenutno omogućiti nacionalnu razinu.

Alokacija 2,5 milijuna kuna
“Najzanimljiviji aspekt je da broj zainteresiranih govori koliko gradove zanima zelena tranzicija, koja uz digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti čini trokut za nova ulaganja u velikom broju gradova”, kaže Ercegović.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 2,5 milijuna kuna, a 100.000 odnosno 250.000 kuna najmanji je, odnosno najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu.

“Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi Strategije zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju” ističu u Ministarstvu.

ghrshersw

Najava Poziva za Izradu strategija zelene urbane obnove objavljena u sustavu eNPOO

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“, koji se planira objaviti do kraja rujna 2022. godine, financira se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) odnosno C6. Inicijativu NPOO-a: Obnova zgrada, investiciju C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru ovog Poziva iznosi 2.500.000,00 kuna i koristit će se za sufinanciranje izrada strategija zelene urbane obnove.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:

a) najniži iznos 100.000,00 kuna
b) najviši iznos 250.000,00 kunaPrihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa (Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija) imat će prednost prilikom odabira.

Prijavitelji će projektne prijedloge podnositi putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku, a podnošenje projektnih prijedloga prijaviteljima dozvoljeno je od 31. listopada 2022. u 9:00h. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Tijekom trajanja Poziva planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica. Datum i vrijeme održavanja istih bit će objavljeni najmanje 5 radnih dana prije njihova održavanja na mrežnim stranicama Ministarstva.

mP-logo

Objavljen Javni poziv za Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva

Slika /slike/Priopcenja/milk-gfc8868528_1920.jpg

Ministarstvo poljoprivrede je u četvrtak, 22. rujna 2022. godine, objavilo Javni poziv za provedbu mjera iz Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini, vrijednog 3 milijuna kuna. Podnošenje zahtjeva na Javni poziv traje do 31. listopada 2022. godine. 

Cilj sufinanciranja putem Programa je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka, a provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.  

Sufinancira se provođenje tri mjere, a intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave.

mP-logo

Zajmovi i jamstva za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve

Slika /slike/Priopcenja/wheat-ga02b8c863_1920.jpg

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a od pojave COVID-a, uz nove linije HBOR-a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu.

Iako mjera Financijski instrumenti, koja uključuje zajmove i jamstva za poljoprivrednike i prerađivače te dionike sektora šumarstva, izvorno nije bila planirana u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020., Ministarstvo poljoprivrede od 2018., nakon potvrde uspješne pripreme od strane Europske komisije i u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om, provodi ovu mjeru za financiranje investicija. Proglašenje i širenje epidemije COVID 19 donosi nove izazove u poslovanju svih gospodarstvenika, a osobito dionika u proizvodnji hrane te se u suradnji Ministarstva, HAMAG BICRO-a i HBOR-a još jednom uspješno uspostavljaju kreditne linije, ovog puta isključivo za obrtna sredstva uslijed prijetnje likvidnosti za brojne poljoprivrednike i prerađivače. Sve ove linije omogućuju financiranje po povoljnijim uvjetima od onih na tržištu.

U nekoliko godina provedbe na kraju drugog tromjesečja 2022. godine isplaćeno je 1.507 zajmova/jamstava u iznosu od 569,9 mil kuna.

U ovoj godini, pored dosadašnjih izazova, dodatnu prijetnju poslovanju i održavanju proizvodnje predstavljaju posljedice ruske agresije na Ukrajinu od kojih ističemo porast cijene energenata, sirovina, inputa i poremećaji u lancu opskrbe te klimatske nepogode koje ugrožavaju opstojnost i dohodak poljoprivrednika. Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo i dostupne linije s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Detaljne informacije o dostupnim programima se nalaze na poveznici.

ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Dana 08. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna.

Slijedom navedenoga, nastavit će se daljnji postupak odabira zaprimljenih projektnih prijedloga te će Prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni o tijeku istog, dok će se sve daljnje informacije objavljivati pod Pozivom.

Ministarstvo-hrvatskih-branitelja

Raspisan natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

Slika /FOTOGRAFIJE/Zaklada - ilustracija.jpg

Temeljem čl.15. st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 12. rujna 2022.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanje.

Molimo da se obrasci popune točno i čitko te je potrebno koristiti isključivo gore priloženu Izjavu o sastavu zajedničkog kućanstva.

Prijave se šalju  putem pošte na adresu:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

Zadnji dan za slanje prijava je PONEDJELJAK 03.10.2022.god.

Za sve upite molimo da se obratite na mail:  zaklada.branitelja@zg.t-com.hr