mP-logo

DRUGI JAVNI POZIV za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede poziva udruge da se u skladu s ovim Javnim pozivom prljave za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

PREDMET JAVNOG POZIVA
Sukladno ovome javnom pozivu’ Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje
promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, za djelatnosti koje su povezane uz održavanje
manifestacija ili promidžbenih aktivnosti te programa udruga.
Udrugom koja promiče poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja poljoprivrede, pružanja stručne pomoći, informiranja javnosti o događajima s područja poljoprivrede i prehrane, kao i života na selu, te radi sudjelovanja u radu javnih institucija kojima je cilj dobrobit života na selu.


Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu udrugama koje sudjeluju u organizaciji manifestacija koje se održavaju od 1. kolovoza đo 31. prosinca 2022. godine u trajanju od najviše 5 dana (raclionica, seminar, okrugli stol, konferencija, simpozij, sajam…).

IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Financijska potpora dodjeljuje se u najmanjem iznosu od 5.000,00 kuna i najvećem iznosu od
50.000,00 kuna.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mreŽnim stranicama Ministarstva, a
zahtjevi se podnose zaključno s 3. rujna 2022. godine.
Kao datum podnošenja prijave smatra se dan predaje prijave poštanskom uredu ili osobnom dostavom
u pisarnicu Ministarstva poljoprivrede.

Više informacija o natječaju možete pronaći na: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198

mP-logo

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2022. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Cilj: Pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentalnu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Planirani ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 • Modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 • Povećanje proizvodnog kapaciteta

Iznos sredstava po korisniku je maksimalno 60.000,00 kn.

Vrijeme provedbe projekta je maksimalno 8 mjeseci od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Prijavu na ovaj Natječaj može podnijeti samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja  2022. Godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO)

Pravo na prijavu nemaju prijavitelji koji su do sada ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina te koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava“  ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, priprema tla
 • Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih /zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 01.01.2022. godine.

Početak podnošenja prijava moguć je od 25.07.2022. godine, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.08.2022. godine.

Za dodatne informacije te uslugu pripreme i podnošenja prijave za navedeni Natječaj možete se obratiti u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o., svaki radni dan od 7.00 do 15.00 h, osobnim dolaskom ili telefonskim putem na kontakt broj 034 290 650.

viber_slika_2022-05-16_10-34-40-284

HAMAG-BICRO i 𝗨𝗱𝗿𝘂𝗴𝗮 𝗠𝗿𝗲𝘇̌𝗮 𝗕𝗢𝗡𝗗 nastavljaju aktivnosti diljem Hrvatske

LRA Poduzetnički centar Pakrac ponosni je član Mreže BOND, a naša djelatnica otputovala je u Zadar, gdje je danas započela trodnevna edukacija. Organizirane grupne radionice za poduzetničke potporne institucije u okviru su razvoja usluge Savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju.

Teme radionica obuhvaćaju sljedeće module iz već razvijenog Priručnika:

 • MODUL 7 Upravljanje rastućom tvrtkom
 • MODUL 8 Organizacija poslovanja tvrtke
 • MODUL 9 Strateško upravljanje prodajom            

Radionice će voditi Dubravka Lacić, osnivačica i direktorica poduzeća Basis d.o.o.

Umrežavanje, razmjena znanja i iskustava poduzetničkih potpornih institucija, suradnja i dogovor oko budućih zajedničkih projekata, najveće su vrijednosti projekta BOND.

Zajedno za zelene ideje

Natječaj (Zajedno) za zelene ideje u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja natječaja: 11.04.2022.
Rok za prijavu: 08.05.2022. u 23.59 sati


Početak realizacije odabranih projekata je nakon 20.05.2022.


Cilj natječaja je odabrati i podržati projekte koji doprinose održivosti, posebice u području zaštite
okoliša i očuvanja prirode.


Stup zaštite okoliša posebno je usmjeren na uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa, zaštitu biološke raznolikosti i rijetkih ekosustava, smanjenje onečišćenja i borbu protiv klimatskih promjena.
Minimalni ukupni fond za realizaciju i provedbu svih odabranih projekata iznosi 500.000,00 kuna (neto
iznos, bez PDV-a).


PRAVILA NATJEČAJA I PRIJAVNICA -> https://www.jednizadrugezajedno.hr/hr/80/zajedno-za-zelene-ideje/

Donacijski natječaj-Naslovna_1

U sklopu donacijskog programa “Zelene svjetlo za…” OTP banka raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini

PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA OTP BANKE D.D.

Članak 1.

OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, (dalje u tekstu: OTP banka) u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini.

Članak 2. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave podnositelja molbi čiji su projekti dobili donacije na natječajima OTP banke u 2020. i 2021. godini neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2022. godini.

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren u razdoblju od 8. do 28. travnja 2022. godine.

Članak 4. GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1.   Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2.   Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3.   Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4.   Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Članak 5. DODATNI KRITERIJI:

Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.

Održivo upravljanje financijama.

Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.

Dosadašnja uspješnost projekata.

Članak 6. PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj se vrši popunjavanjem online prijavnice koja se nalazi na web stranici OTP banke. Prijavnica za natječaj sastavni je dio ovih Pravila.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000   kuna.

Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo javnog natječaja za dodjelu donacija ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.

Prijave izvan roka neće se razmatrati.

Članak 7. PRIDRŽAVANJE PRAVILA I NADLEŽNOST

Ispunjavanjem prijavnice za natječaj svi podnositelji molbi prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Od podnositelja molbi koji uđu u uži izbor Povjerenstva javnog natječaja za dodjelu donacija, OTP banka zatražit će dostavu sljedećih dokumenata: dokaz o registraciji udruga, kluba ili ustanove; dokaz o nepostojanju duga prema gradu/općini/županiji/Republici Hrvatskoj (potvrda nadležne Porezne uprave); dokaz da zaposlenici OTP banke nisu osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi subjekta koji se prijavljuje na natječaj.

OTP banka može zatražiti i dodatne dokumente prema potrebi.

Podnositelji molbi dužni su dostaviti tražene dokumente na adresu e-pošte sponzorstva.donacije@otpbanka.hr s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija OTP banke d.d. u 2022. godini u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njihovu adresu e-pošte navedenu u prijavnici za natječaj.

Onima koji ne dostave tražene dokumente u navedenom roku ili dostavljeni dokumenti ne budu pravovaljani, prijave za dodjelu donacija bit će odbačene.

Svi osobni podaci prikupljeni u prijavnici koriste se isključivo za svrhu provođenja javnog natječaja za dodjelu donacija OTP banke u 2022. godini i čuvat će se 6 mjeseci od završetka natječaja nakon čega će se isti brisati.

Svako postupanje OTP banke s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na web stranicama banke.

U slučaju spora između podnositelja molbe i OTP banke ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 8. ZAVRŠNE ODREDBE

Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj Internet stranici i društvenim mrežama.

 Prijavnica za natječaj za dodjelu donacije

safe_image

Radionica za potencijalne korisnike Mjere 4

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju u srijedu 20. travnja 2022. godine radionicu za potencijalne korisnike Natječaja za provedbu:

• tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

• tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

• tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Radionica će biti održana u razdoblju od 11 do 14 sati u Zagrebu, Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, ulaz s istočne strane.

Broj sudionika je ograničen na 100 osoba, a prijava za sudjelovanje na radionici je obavezna i moguća putem poveznice.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznici.

e-savjetovanja-logo-1024x705

Za savjetovanje s javnošću dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u rangu mikro i malih poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro i mala poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 20.000.000,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR.

U savjetovanje se možete uključiti zaključno s 22. travnja 2022. putem poveznice.

safe_image (1)

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.2 – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. travnja 2022. godine deveti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine. U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 30.000.000,00 HRK.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Sve detalje možete pogledati ovdje.

zaklada-natjecaji

Dvodnevna online radionica: Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na online radionicu “Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba” koju će 20. i 21. travnja 2022. održati Udruga „MI“- Split.

Više informacija i prijava na poveznici:

DVODNEVNA ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” SPLIT, 20. i 21.4.2022. – Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba

Cilj radionice je upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz teme korisne prilikom osmišljavanja projektnih prijedloga i procjene potreba u zajednici, s osobitim naglaskom na mogućnosti prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Radionica je namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.