viber_slika_2022-05-16_10-34-40-284

HAMAG-BICRO i 𝗨𝗱𝗿𝘂𝗴𝗮 𝗠𝗿𝗲𝘇̌𝗮 𝗕𝗢𝗡𝗗 nastavljaju aktivnosti diljem Hrvatske

LRA Poduzetnički centar Pakrac ponosni je član Mreže BOND, a naša djelatnica otputovala je u Zadar, gdje je danas započela trodnevna edukacija. Organizirane grupne radionice za poduzetničke potporne institucije u okviru su razvoja usluge Savjetovanja poduzetnika u rastu i razvoju.

Teme radionica obuhvaćaju sljedeće module iz već razvijenog Priručnika:

  • MODUL 7 Upravljanje rastućom tvrtkom
  • MODUL 8 Organizacija poslovanja tvrtke
  • MODUL 9 Strateško upravljanje prodajom            

Radionice će voditi Dubravka Lacić, osnivačica i direktorica poduzeća Basis d.o.o.

Umrežavanje, razmjena znanja i iskustava poduzetničkih potpornih institucija, suradnja i dogovor oko budućih zajedničkih projekata, najveće su vrijednosti projekta BOND.

Zajedno za zelene ideje

Natječaj (Zajedno) za zelene ideje u organizaciji društva dm-drogerie markt d.o.o.

Datum raspisivanja natječaja: 11.04.2022.
Rok za prijavu: 08.05.2022. u 23.59 sati


Početak realizacije odabranih projekata je nakon 20.05.2022.


Cilj natječaja je odabrati i podržati projekte koji doprinose održivosti, posebice u području zaštite
okoliša i očuvanja prirode.


Stup zaštite okoliša posebno je usmjeren na uštedu energije i očuvanje prirodnih resursa, zaštitu biološke raznolikosti i rijetkih ekosustava, smanjenje onečišćenja i borbu protiv klimatskih promjena.
Minimalni ukupni fond za realizaciju i provedbu svih odabranih projekata iznosi 500.000,00 kuna (neto
iznos, bez PDV-a).


PRAVILA NATJEČAJA I PRIJAVNICA -> https://www.jednizadrugezajedno.hr/hr/80/zajedno-za-zelene-ideje/

Donacijski natječaj-Naslovna_1

U sklopu donacijskog programa “Zelene svjetlo za…” OTP banka raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini

PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA OTP BANKE D.D.

Članak 1.

OTP banka dioničko društvo, Domovinskog rata 61, 21000 Split, OIB: 52508873833, (dalje u tekstu: OTP banka) u sklopu svog donacijskog programa „Zeleno svjetlo za…“ raspisuje Javni natječaj za dodjelu donacija u 2022. godini.

Članak 2. UVJETI NATJEČAJA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave podnositelja molbi čiji su projekti dobili donacije na natječajima OTP banke u 2020. i 2021. godini neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2022. godini.

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.

Članak 3. TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj je otvoren u razdoblju od 8. do 28. travnja 2022. godine.

Članak 4. GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA

1.   Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti

2.   Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta

Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš

3.   Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu

Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava

4.   Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade

Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Članak 5. DODATNI KRITERIJI:

Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.

Održivo upravljanje financijama.

Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.

Dosadašnja uspješnost projekata.

Članak 6. PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj se vrši popunjavanjem online prijavnice koja se nalazi na web stranici OTP banke. Prijavnica za natječaj sastavni je dio ovih Pravila.

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000   kuna.

Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo javnog natječaja za dodjelu donacija ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.

Prijave izvan roka neće se razmatrati.

Članak 7. PRIDRŽAVANJE PRAVILA I NADLEŽNOST

Ispunjavanjem prijavnice za natječaj svi podnositelji molbi prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

Od podnositelja molbi koji uđu u uži izbor Povjerenstva javnog natječaja za dodjelu donacija, OTP banka zatražit će dostavu sljedećih dokumenata: dokaz o registraciji udruga, kluba ili ustanove; dokaz o nepostojanju duga prema gradu/općini/županiji/Republici Hrvatskoj (potvrda nadležne Porezne uprave); dokaz da zaposlenici OTP banke nisu osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi subjekta koji se prijavljuje na natječaj.

OTP banka može zatražiti i dodatne dokumente prema potrebi.

Podnositelji molbi dužni su dostaviti tražene dokumente na adresu e-pošte sponzorstva.donacije@otpbanka.hr s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija OTP banke d.d. u 2022. godini u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana od datuma slanja obavijesti na njihovu adresu e-pošte navedenu u prijavnici za natječaj.

Onima koji ne dostave tražene dokumente u navedenom roku ili dostavljeni dokumenti ne budu pravovaljani, prijave za dodjelu donacija bit će odbačene.

Svi osobni podaci prikupljeni u prijavnici koriste se isključivo za svrhu provođenja javnog natječaja za dodjelu donacija OTP banke u 2022. godini i čuvat će se 6 mjeseci od završetka natječaja nakon čega će se isti brisati.

Svako postupanje OTP banke s osobnim podacima u skladu je s načelima definiranim Politikom o zaštiti podataka, dostupnoj na web stranicama banke.

U slučaju spora između podnositelja molbe i OTP banke ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 8. ZAVRŠNE ODREDBE

Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj Internet stranici i društvenim mrežama.

 Prijavnica za natječaj za dodjelu donacije

safe_image

Radionica za potencijalne korisnike Mjere 4

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organiziraju u srijedu 20. travnja 2022. godine radionicu za potencijalne korisnike Natječaja za provedbu:

• tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice

• tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva

• tipa operacije 4.1.2 „Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“.

Radionica će biti održana u razdoblju od 11 do 14 sati u Zagrebu, Kino dvorana, Ulica grada Vukovara 78, ulaz s istočne strane.

Broj sudionika je ograničen na 100 osoba, a prijava za sudjelovanje na radionici je obavezna i moguća putem poveznice.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na poveznici.

e-savjetovanja-logo-1024x705

Za savjetovanje s javnošću dostupan je Nacrt natječaja za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u rangu mikro i malih poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili

b) fizičke i pravne osobe koje nisu odobrene za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (mikro i mala poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu odobrene (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 20.000.000,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR.

U savjetovanje se možete uključiti zaključno s 22. travnja 2022. putem poveznice.

safe_image (1)

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.2 – Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 7. travnja 2022. godine deveti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«, provedbu tipa operacije 4.1.2 »Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš«.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ili sektoru govedine. U sklopu ovoga Natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva.

Ulaganje u sklopu ovoga Natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz Natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u sektor mliječnog govedarstva. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 30.000.000,00 HRK.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 27. travnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati.

Sve detalje možete pogledati ovdje.

zaklada-natjecaji

Dvodnevna online radionica: Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na online radionicu “Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba” koju će 20. i 21. travnja 2022. održati Udruga „MI“- Split.

Više informacija i prijava na poveznici:

DVODNEVNA ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” SPLIT, 20. i 21.4.2022. – Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba

Cilj radionice je upoznati sudionike s osnovnim pojmovima vezanima uz teme korisne prilikom osmišljavanja projektnih prijedloga i procjene potreba u zajednici, s osobitim naglaskom na mogućnosti prijava na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda. Radionica je namijenjenih udrugama i drugim potencijalnim prijaviteljima na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda, koje uopće nemaju ili imaju malo iskustva.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

JumpStarter_stacked_Logo-280x180-1

EIT Jumpstarter

Tera Tehnopolis d.o.o. i tijekom 2022. godine nastavlja provoditi aktivnosti EIT Food inicijative kao EIT Food HUB za područje Hrvatske.

EIT Jumpstarter je pred-akceleratorski program za inovatore iz područja zdravstva, poljoprivredno-prehrambenog sektora, sirovina, energije, urbane mobilnosti, proizvodnje, održivosti, estetike i uključivanja (Novi Europski Bauhaus).

EIT Jumpstarter je namijenjen timovima s inovativnim poslovnim idejama, koji žele ubrzati svoje poslovanje. Uz potporu najboljih stručnjaka i kreativne zajednice cilj programa je potaknuti pojedince na pretvaranje ideje u poslovanje.

Sudjelovanje u programu otvara vrata prema Europskim tržištima i povezuje najbolje timove s velikim industrijskim partnerima kao što su GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico i Maspex i brojni drugi.

Prihvatljivi prijavitelji su: istraživački timovi, inovatori, znanstvenici, studenti doktorskih studija ili studenti diplomskih studija.

Za vrijeme trajanja programa, kandidati će dobiti financijsku potporu za troškove putovanja i smještaja, a uz to, najbolji timovi u svakoj kategoriji imat će priliku osvojiti novčanu nagradu u iznosu od 10.000 eura. 

Više informacija o programu saznajte OVDJE, a prijaviti se možete putem sljedeće POVEZNICE.

Logo_mbrh (1)

Otvoreni javni poziv za dodjelu jednokratne novčane potpore udrugama u 2022. godini

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna dokumentacija, dostupni su na mrežnoj  stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi , u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

Rok za prijavu na Poziv je do 1. prosinca 2022. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja na e-adresi: ministarstvo@branitelji.hr 

usklicnik_5b604f221d784-1

Otvoreno e- savjetovanje za Prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu.

Pravilnikom o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu  propisuje se podnošenje jedinstvenog zahtjeva u kampanji 2022. godine, način provedbe te detaljni uvjeti i postupci za ostvarivanje potpore iz programa izravnih plaćanja, za IAKS mjere ruralnog razvoja te za mjere programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore.

E-savjetovanje je otvoreno do 23. veljače 2022. godine, a uključiti se možete na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19905.