budget

Otvoreni Pozivi u okviru programa Unije – Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline.

U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV) objavljen je niz poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline, a detaljne informacije o pojedinom pozivu dostupne su putem poveznica u nastavku:

Vrijednosti Unije (European Values strand)

Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand)

Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand)

Daphne strand

U okviru navedenih poziva financirat će se širok krug aktivnosti koje uključuju edukacije, razmjene iskustava i dobrih praksi, jačanje kapaciteta, osvješćivanje i medijske kampanje te istraživanja, a projektne prijedloge mogu prijaviti javne institucije te organizacije.
Više informacija o programu dostupno je na službenoj stranci Funding and tender opportunities portal i internetskoj stranici Ureda za udruge, a za sva pitanja o programu možete se obratiti na cerv@udruge.vlada.hr.

poljoprivreda-opg

Druge izmjene natječaja za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1 – poslovni plan konačno objavljen

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 30. studenoga 2021. druge izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Najvažnije od svega – poslovni plan konačno je objavljen, a prijave kreću od 03.12.2021. te traju do 17.01.2022.

Sve izmjene i detaljne informacije možete pogledati ovdje:

TOP 6.3.1

TOP 6.1.1

BOND - edukacija - Vukovar

BOND 2 u Vukovaru: Održane radionice na temu “Osnivanje i zatvaranje poduzeća”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirale su susret članica Mreže BOND u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar radi podrške u savjetovanju poduzetnika prilikom osnivanja i zatvaranja poduzeća. Susretu su nazočile poduzetničke potporne institucije s područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, među kojima je bio i naš zaposlenik. Svrha navedenog okupljanja je omogućiti poduzetnicima putem poduzetničkih potpornih institucija ujednačenu dostupnost informacija o postupku osnivanja poduzeća i njegovim različitim pravnim oblicima, kako bi se u što većoj mjeri potaknula poduzetnička aktivnost u Republici Hrvatskoj.

neet

EU4NEET: JAVI SE NA NATJEČAJ I POSTANI SURADNIK U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

Završili ste srednju školu i još uvijek ste nezaposleni? Uvijek ste se željeli baviti EU fondovima, ali su vam programi edukacije preskupi? Želite naučiti pripremati i provoditi projekte, ali i vidjeti kako oni funkcioniraju u praksi? Onda je ovo natječaj za vas!

Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte, Učilište EU PROJEKTI te HZZ Regionalni ured Zagreb, u okviru projekta „EU4NEET: Uz EU projekte do aktivnije NEET populacije“ financiranog iz Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, UP.01.2.0.04 putem Europskog socijalnog fonda, otvara poziv za prijavu polaznika/ica za pohađanje programa osposobljavanja „Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata“ te dodatne edukacije i mentorstvo polaznika i polaznica.

Od čega se sastoji program osposobljavanja te programi dodatnih edukacija i mentorstva?

U okviru edukacije, polaznici će sudjelovati u sljedećim aktivnostima:

 • Izrada individualnog plana aktivnosti
 • Program podrške kroz korištenje usluge mentorstva
 • Program podrške kroz korištenje usluge savjetovanja
 • Dva programa za razvoj mekih vještina
 • Tri programa za razvoj transverzalnih vještina
 • Program osposobljavanja u trajanju 128 nastavnih sati

O kakvom je planu aktivnosti riječ?

Individualni plan aktivnosti za svakog polaznika s ciljem osnaživanja i planiranja profesionalnog razvoja te usvajanja vještina i upravljanja karijerom.

O kakvim je programima mekih i transverzalnih vještina riječ?

Polaznici će pohađati program za razvoj mekih vještina (komunikacijske i prezentacijske vještine) te program razvoja transverzalnih vještina (timski rad, analitičke vještine, digitalne vještine)

O kakvim programima mentorstva i savjetovanja je riječ?

Program individualnog mentorstva i savjetovanja ima za cilj pomoći polaznicima da uz novostečena znanja i vještine što lakše izađu iz NEET statusa pronalaskom zaposlenja ili nastavkom cjeloživotnog obrazovanja.

O kakvom je obrazovnom programu riječ?

Obrazovni program sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a uključuje 128 sati nastave. Osobe koje trenutno nemaju posao će pohađanjem ovog programa steći nova znanja o projektnom menadžmentu i o EU fondovima, a usvojit će i nove vještine izrade projektnih prijedloga. Po polaganju završnog ispita, steći će titulu suradnika/ice EU projekata koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

Koliki je trošak školarine?

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, zbog čega sami polaznici, nezaposlene osobe u NEET statusu, nemaju trošak školarine za ovaj obrazovni program čije se zvanje upisuje u e-radnu. Isto tako, polaznici nemaju trošak ostalih aktivnosti kroz koje prolaze u projektu.

Uvjeti za upis

Kako bi ostvarili mogućnost upisa polaznici moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • moraju imati između 15 i 29 godina
 • moraju biti nezaposleni te ne smiju biti evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zadnjih 4 mjeseca prije upisa
 • moraju imati srednju stručnu spremu
 • ne smiju biti redoviti učenik ili student
 • ne smiju sudjelovati u nekom drugom obliku obrazovanja (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih)
 • imati srednju stručnu spremu

Način prijave

Zainteresirane osobe trebaju poslati službenu prijavu Institutu za razvoj poduzetništva i europske projekte putem adrese elektroničke pošte info@eu-projekti.com, a obavezni elementi prijave su:

 1. Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 2. Ispunjen OBRAZAC 1 (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 3. Pismo motivacije (do jedne stranice, PDF datoteka)
 4. Izjava osobe da nije redoviti učenik ili student IZJAVA ŠKOLOVANJE (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 5. Izjava osobe da ne sudjeluje u nekom drugom obliku obrazovanje (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih) IZJAVA OBRAZOVANJE (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili Potvrda o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) iz koje je vidljivo da osoba nije u statusu osiguranika HZMO-a
 7. SUGLASNOST roditelja/skrbnika za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina (maloljetnika) u projektnim aktivnostima (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 8. Sken osobne iskaznice ili sken putovnice ili sken rodnog lista
 9. Sken završne svjedodžbe

Molimo da prilikom dostavljanja dokumentacije, svaki dokument zasebno spremite u PDF formatu.

PRIJAVE TRAJU OD 23.11.2021. GODINE DO 23.12.2021. GODINE

Tijek natječaja i odabir sudionika

Prijave koje budu nepotpune, podnesene na način drugačije nego propisano ili izvan gore istaknutog roka, neće biti razmatrane. Nakon inicijalne selekcije zaprimljenih prijava, projektni tim će izvršiti razgovore s kandidatima koji su ušli u uži krug te će formirati listu polaznika/ca i rezervnu listu. Nakon odluke o odabiru polaznika, svaki će polaznik proći upisni postupak sukladno zakonskim podzakonskim aktima koji reguliraju upise u obrazovne programe ustanova za obrazovanje odraslih te će potpisati ugovor o obrazovanju kojim će se definirati obveza sudjelovanja u projektnim aktivnostima.

Dodatne informacije

Informacije o projektu možete naći na poveznici u dnu članka, dok se za više informacija možete obratiti Institutu za razvoj poduzetništva i europske projekte putem e-maila info@eu-projekti.com. Zbog velikog broja prijava koje očekujemo, nećemo odgovarati na usmene/telefonske upite.

O projektu

Opći cilj projekta je omogućiti neaktivnim NEET osobama pristup tržištu rada kroz podizanje znanja i vještina o pripremi i provedbi EU projekata. U projektu će sudjelovati 30 neaktivnih NEET osoba koje će završiti obrazovni program o pripremi i provedbi EU projekata te će biti osnaženi aktivnostima savjetovanja, mentorstva i razvoja vještina. Projekt će se provoditi u Zagrebu kroz 24 mjeseca, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 1.734.147,83 kn.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj poduzetništva i europske projekte.
Ovaj projekt financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
ovce i koze

Program potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine – rok za prijave do 26. studenog

Obavještavamo zainteresirane korisnike da je danas 2. studenog 2021. godine otvoreno podnošenje zahtjeva za Potporu za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za 2021. godinu iz Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

Zahtjevi za potporu podnose se putem AGRONET zaštićene aplikacije Agencije za plaćanja do 26. studenog 2021. godine.

Nakon podnošenja zahtjeva za potporu putem AGRONET-a, isti je potrebno ispisati, ovjeriti potpisom i dostaviti nadležnoj podružnici Agencije za plaćanja.

Za potporu su prihvatljiva ženska grla koja:

 • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
 • su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna 2021. godine ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna 2021. godine
 • su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine
 • su prisutna na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 30. rujna 2021. godine, imaju evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna 2021. godine, mora biti najmanje 70% grla po korisniku koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

 • testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj
 • sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige
 • nazočni na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada 2021. godine.

Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i predviđenih proračunskih sredstava, a ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. odnosno de minimis potpori

Detalje o potpori pogledajte ovdje.

traktor

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA Radionice za potencijalne korisnike Mjere 6

Radionica za potencijalne korisnike Mjere 6 i druge dionike u Pakracu održat će se 27. listopada u dvorani za sastanke u Lokalnoj razvojnoj agenciji Poduzetnički centar Pakrac – Zona male privrede 5. Radionica će početi u 11 sati te će na njoj biti predstavljeni natječaji tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« te 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Za tip operacije 6.1.1 prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 41 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu, ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju. Visina javne potpore po korisniku iznosi 50.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 152.563.412  HRK, a intenzitet javne potpore je 100 posto iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI). Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12 sati.

Molimo sve zainteresirane korisnike da svoj dolazak na navedenu radionicu potvrde pozivom na broj 034/290-650 ili slanjem poruke na e-mail dominika@pc-pakrac.hr i/ili gabrijel@pc-pakrac.hr .

631-foto

ANKETA – Mjera 6., Podmjera 6.3., Tip operacije 6.3.1. – izračun broja bodova prema kriteriju

Poštovani poljoprivrednici,
uskoro nas očekuje objava natječaja za Mjeru 6., Podmjera 6.3., Tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” kroz koju možete ostvariti bespovratnu potporu u iznosu od 15.000,00 eura. Za Vas smo pripremili kratku anketu koja će nam pomoći odrediti ostvarujete li dovoljan broj bodova za prijavu na navedeni natječaj. U anketi je potrebno navesti Vašu e-mail adresu kako bi Vam mogli poslati rezultate i objašnjenja o ostvarenim bodovima za prijavu na natječaj. Anketu mogu ispunjavati svi, neovisno o mjestu stanovanja. Anketu je dovoljno ispuniti jednom. Anketi možete pristupiti klikom na link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBdK8RsPFX_UCnP2fFm0PjnpGhYd0yLbhvpHRlSJC3nH716w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link .

closed

OBAVIJEST

U ponedjeljak i utorak (13. i 14. rujna 2021. godine)  LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. NE RADI sa strankama zbog radionica koje će se održavati u našim prostorijama. Na radionicama će sudjelovati djelatnici LRA PCP s ciljem unapređenja vlastitih radnih sposobnosti i vještina.

mladi

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Slika /Fotografije 3/john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash.jpg

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

 • P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)
 • P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
 • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 05. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 10.000.000,00 kn.

Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

Papuk-dvoriste-2

Svjetla budućnost Gospodarske zone “Pakrac 1”

Nakon provedenog javnog natječaja, 23. veljače petero poduzetnika su potpisivanjem kupoprodajnog ugovora postali vlasnici šest parcela u nekadašnjem industrijskom dvorištu DI „Papuka“ o čemu smo izvijestili ranije. Zanemarimo li neke manje pojedinačne akcije, nakon niza pripremnih radnji koje su podrazumijevale razne administrativne postupke kao parcelacija, djelomično čišćenje od više godina naraslog šipražja i izgradnje središnje prometnice, to bi trebala biti prva konkretna aktivnost u oživljavanju ovog nekadašnjeg pakračkog industrijskog diva koji bi ubuduće trebao nositi naziv Gospodarska zona „Pakrac 1“ i kojom će upravljati Lokalna razvoja agencija Poduzetnički centar Pakrac. 

gospodarska zona Pakrac 1 1

 Natječaj koji je početkom godine raspisao Grad Pakrac za sedam parcela ukupne površine 68.800 četvornih metara rezultirao je s devet ponuda za šest parcela pri čemu interesa nije bilo za najmanju, veličine 4090 četvornih metara. Unaprijed predviđenim sustavom bodovanja koji je svaku ponudu vrednovao kroz broj budućih zaposlenih radnika, visinu ulaganja, vrstu djelatnosti, ponuđenu cijenu (od jedne do pet kuna po četvornom metru) i visinu budućih plaća, odabrano je pet poduzetnika: tri s područja Pakraca: „Drvo promet“, „Šuma trans“, „Šume hala“ (dvije parcele) i dva s područja Lipika: „Drvo Jozipović“ i ponuda poduzetnika s iskustvom Denisa Medveda iz Brezina. Prve četiri se odnose na drvoprerađivačku industriju i u njima već postojeći poduzetnici, najviše poznati kroz izradu ogrjevnog drveta, odnosno ručno stolarije i namještaja, iskazuju namjeru da svoju dosadašnju djelatnost prošire na više oblike produktivnosti i finalizirane proizvodnje, dok peti iskazuje namjeru proizvodnje u metalnoj industriji, dijelove za automobile, čime se sada navodno bavi u Meksiku.

Potpisanim ugovorom poduzetnici su se obvezali uplatiti ponuđene otkupne iznose, od približno pet tisuća kuna pa do nešto više od 60.000 kuna ovisno o veličine parcele i opremljenosti (polu)srušenim objektima čime će Grad dobiti ukupno nešto više od 200.000 kuna što je, s obzirom na dosadašnja ulaganja, ali i motiv gradskih vlasti za oživljavanjem ovog prostora, najmanje bitan podatak i istovremeno vjerojatno najmanji problem ovim poduzetnicima. Ugovorom oni preuzimaju znatno ozbiljnije i skuplje obveze.

ruševina 2

Proizvodnja u roku dvije godine

U roku od šest mjeseci od potpisivanja ugovora svoje parcele su dužni očistiti od godinama izraslog šipražja, drveća i srodnih korova, kao i ukloniti ruševine ili njihove dijelove koji im ubuduće neće biti korisni i upotrebljivi. Već to je korak koji će za većinu iziskivati značajno veće financijsko ulaganje od početne otkupne cijene. U roku od dvije godine od potpisivanja ugovora dužni su na otkupljenom prostoru započeti gospodarsku djelatnost u obimu i vrsti predviđenom poslovnom ponudom na siječanjskom natječaju, pri čemu pet godina ne mogu parcelu ili neki njen dio prodavati, darivati ili na bilo koji drugi način otuđiti. Radi kontrole toga te zadržanog pravo prvokupa, Grad Pakrac to upisuje u sudske zemljišne knjige. No to nije jedino pravo kontrole koje je Grad zadržao prema novim (uvjetovanim) vlasnicima i njihovim poduzetničkim projektom. Kako je rekao Vladimir Gazić, direktor LRA PCP, upravitelja Zone, ali što je i u intervjuu za ovaj broj Lista potvrdila gradonačelnica Anamarija Blažević, nad poduzetnicima će se stalno provoditi nadzor u realizaciji projekata, kako dinamike tako i obima i sadržaja, s pravom jednostranog raskida kupoprodajnog ugovora i uz povrat otkupne cijene Grad parcelu može vratiti u svoje vlasništvo.

Dvorište nerealiziranih i propalih ideja

Osim s ovim objektivno zahtjevnim i sigurno ne jeftinim zadaćama, novi vlasnici parcela trebaju se u koštac uhvatiti i s jednim nematerijalnim problemom, a to je mišljenje da je unazad 20-tak godina ovaj prostor postao dvorište nerealiziranih i propalih poduzetničkih ideja. Zbog edukacije mlađih generacija i ispravljanja niza netočnih ili poluotočnih istina, priču o nestanku diva koji je izgradio Pakrac starog 110 godina (utemeljen 1892. godine) uvijek treba uvijek iznova ponavljati s ciljem „ne ponovilo se“.  

Proizvodnja u Drvnoj industriji “Papuk” uslijed financijskih poteškoća i nikada dovoljno obnovljenih proizvodnih potencijala, prestala je 2004. godine, a nakon pokretanja stečajnog postupka periodično su raspisivani natječaji za prodaju zemljišta. Tadašnja početna procijenjena vrijednost nekretnina prelazila je 20 milijuna kuna s tim da se tada „Papukovo“ industrijsko dvorište protezalo na oko 22 hektara. Manji dio tih nekretnina je u raznim kompenzacijskim i inim postupcima promijenio vlasnika, a samo industrijsko dvorište je obezvrijeđeno prodajom pokretnina, među koje je odlukom stečajnih tijela dospio i industrijski kolosijek već tada star više od pola stoljeća, koji je izvađen i prodan u staro željezo gdje su završile i dvije ogromne kranske industrijske dizalice, po principu „kuna za kilogram“. Naravno, svako novo oglašavanje prodaje stečajne imovine značilo je i manju početnu cijenu. No i prije prestanka proizvodnje u, na sve načine u ratu devastiranom, „Papuku“ su raspoložive nekretnine bile prevelike pa je primao u svoje prostore u različitim vremenima različite podstanare. Tako je već sredinom 90-tih godina u njemu počela rad mesarsko-ugostiteljska tvrtka „Vikom“ koja nakon par godina odlazi u stečaj. Uskoro u neiskorišteni dio upravne zgrade useljava i novoosnovani Poduzetnički centar Pakrac koji tamo ostaje do izgradnje vlastite zgrade 2008. godine te prima u kratkotrajni podnajam davno ugašeni pogon proizvodnje seljačkih tepiha koji pokreće HCK Pakrac. Bilo je i drugih podstanara, teško ih je zbog prolaznosti i zapamtiti. Jedan od njih je bila i odavno ugašena tvrtka za proizvodnju PVC stolarije „Polet“. Još poluživi „Papuk“ je na prijelazu stoljeća svoj bivši pogon „Jasen“, južno od glavnog ulaza, iznajmio ambicioznom projektu tvrtke „Staklo SLS“ koja je tržišnu utakmicu igrala nekoliko godina završivši također u stečaju.

staklo SLS

Poduzetnički hohštapleraj

Ratom opustošeni drvni kompleks s vječitim minusom na računu činila se kao idealna prilika brojnim domaćim i stranim poduzetnicima. Jednom prilikom krajem prošlog stoljeća tadašnji „Papukov“ direktor, prispio iz Pleternice, Tomica Lešković je izjavio da ima dojam da nekadašnjeg pakračkog drvoprerađivačkog diva u pokušaju brzog bogaćenja obilazi sav hrvatski poduzetnički hohštapleraj. Nemoguće je niti približno pobrojati sve one ideje i namjere koje su takvi poduzetnici nudili „Papuku“. No najdalje je otišla tvrtka koja se predstavljala kao „Tillo“ iz Austrije s razrađenim planovima proizvodnje u „Papuku“ višeslojnog parketa, iverice i još koječega. Priča je otišla toliko daleko da su krajem prošlog stoljeća na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u vijećnici tadašnji gradonačelnik Damir Špančić i njihov predstavnik ručno prepilili granu breze ukrašenu hrvatskim i austrijskim obilježjima te je kao suvenir međusobno podijelili označivši početak suradnje i nove ere za „Papuk“. Priča je nakon toga neobjašnjivo utihnula i nestala kao i mnoge druge najave. „Papuk“ je otišao u bespuće stečaja u kojem je kroz osam godina prodajom i krađom pokretnina, odnosno i vremenskim propadanjem nekretnina, s početnih 22 milijuna kuna vrijednost pala na nešto više od četiri. Stečajni postupak urodio je konačno plodom, bar se tako činilo, u ljeto 2012. godine kada se pojavila tvrtka “Ferdinand”, slovenskog porijekla kapitala, sa sjedištem u Dragi Bašćanskoj na otoku Krku, koja je na 14. natječaju za Papukove nekretnine platila 4,5 milijuna kuna, što je uz spomenutu rasprodaju pokretnina, nakon podmirenja troškova stečajnog postupka i nekih drugih dugovanja „Papuka“, omogućilo da njegovi bivši zaposlenici, njih oko 160 koji su imali između jednu i 14 neisplaćenih plaća, naplate svoja ukupna potraživanja od 10 do 15 posto. Kako tko.

Novi vlasnici Papuka najavili su investicije u proizvodnju parenih bukovih ploča, peleta, električne energije i izgradnju moderne pilane. Početak radova na čišćenju ruševnih objekata najavljeni su do kraja godine, a završetak investicije za 15 do 18 mjeseci.

bivša stolarija

Direktor Ferdinanda Ivan Nemec je najavio da će nova tvornica godišnje prerađivati 50 tisuća prostornih metara oblovine od kojih bi se proizvelo 9 tisuća kubika uzdužno lijepljenih ploča i 35 tisuća tona peleta, a u sastavu tvornice trebalo je izgraditi i energanu na biomasu. Vrijednost investicije je iskazana u veličini od oko 150 milijuna kuna. Ubrzo nakon kupnje, “Ferdinand” je doista zaposlio nekoliko ljudi koji su počeli čistiti ruševine, ponajviše ciglu koja je odvožena iz kruga, ali na tome je i ostalo. Četiri godine kasnije, ruševine bivšeg pakračkog industrijskog ponosa bile su u stanju znatno gorem nego kada su promijenile vlasnika, a potencijalni pompozno najavljeni investitor je postao nedostupan. No ne i njegova imovina.

Novi stečaj stečajne imovine

U rujnu 2016. godine Grad Pakrac kupio je u tom prostoru (sjeveroistočni ugao) parcelu veličine 18.500 četvornih metara (bivši metalni kompleks), ali ne od „Ferdinanda“ nego od zagrebačke tvrtke „Ekonerg holding“ koja je vlasništvo tog dijela dobila temeljom fiducije (zaloga) kao osiguranje za plaćanje tražbine koja očigledno nije podmirena. Definitivna potvrda da „Ferdinand“ nikada ništa neće graditi niti proizvoditi u Pakracu je stigla dva mjeseca poslije kada FINA po službenoj dužnosti, radi blokade računa u iznosu od 1,9 milijuna kuna, pokreće stečajni postupak, pri čemu je sud utvrdio iduće godine ukupan dug u iznosu nešto većem od 5,6 milijuna kuna.

Grad Pakrac je u srpnju 2018. na trećem natječaju u stečaju „Ferdinanda“ za 1,3 milijuna kuna kupio 103 tisuće četvornih metara bivšeg Papukovog dvorišta. Nakon niza pripremnih radnji gdje je najzahtjevnija bila nova parcelacija, ovih dana 68,8 tisuća napokon dobiva novog vlasnika.

Četiri tvrtke rade

No to nisu sve radnje u pokušaju oživljavanja Papukovog industrijskog dvorišta. U jeku „protrčavanja” poduzetničkih inicijativa kroz ovaj prostor, početkom ovog stoljeća, dio dvorišta je otkupila i tvrtka Mont-metal koja se bavi obradom metala i, koliko nam je poznato, jedini je preživjeli poduzetnički pokušaj iz tog doba i bivšeg „Papukovog“ dvorišta pa time koliko toliko umanjuje značaj poduzetničke ukletosti tog prostora. Oživljavanju industrijske proizvodnje na tom prostoru posljednjih godina doprinijeli su i poduzetnici koji su se kao podstanari bavili grubom obradom drvenih trupaca, a koji u najvećem dijelu sada postaju vlasnici prostora koji su koristili prošle dvije ili tri godine. Pored toga, početkom 2020. godine Bravarski obrt Ive Grgića i tvrtka T-M projekt u vlasništvu Zdenke Vukoje su postali prvi stanovnici bivše upravne zgrade uselivši u njeno prizemlje. Približno u isto vrijeme zagrebački poduzetnik vlasnik tvrtke RSA Instalacije iznajmljuje djelomično obnovljeni prostor koji je do stečaja koristila tvrtka Staklo SLS, s namjerom da u njega preseli svoju proizvodnju sistemskih rješenja za telekomunikacije i svjetlovodne tehnike, pojednostavljeno proizvodnje optičkih kablova. Ta četiri živuća projekta, uz ovih pet novih prispjelih na siječanjskom natječaju, trebali bi uskoro postati nova industrijska snaga Pakraca u kojoj bi uz sadašnjih nešto više od 400 zaposlenih u staroj (sjevernijoj) poduzetničkoj zoni bilo ukupno zaposleno oko 550 radnika ili točno polovine od broja koje je u DI „Papuku“ zatekao početak rata. Trideset godina poslije ne zvuči bajno, ali ohrabruje i stoga bi svi trebali navijati da ove poduzetničke ideje uspiju. Svima je jasno da ova nova i parcelizirana drvna industrija još dugo neće proizvesti stolce u kojima će se sjediti ponovo na dvoru britanske kraljice, kao što je to bio slučaj s „Papukovim“, ali će biti veliki pomak i sofisticiraniji proizvod od ispiljene i procijepljene cjepanice koja je sada najčešći proizvod naše drvne industrije.   

ogrijevno drvo objekt

Ni Grad nije bez obveza

Prodajom zemljišta poduzetnicima Grad nije ostao bez obveza prema njima i skinuo sav svoj teret i odgovornost. Ono najvažnije je da su uspjeli s borbom sa HEP-om za priznavanje prava na takozvanu angažiranu električnu energiju koju je nekada imao na istom prostoru zakupljen „Papuk“. Vrijednost nije mala, riječ je o oko 2,3 milijuna kuna koje bi, da nije bilo ovog uspjeha kod HEP-a, trebao platiti ili Grad ili novi stanari ovog prostora. Koliko je upotrebljiva  nekadašnja „Papukova“ vodovodna i kanalizacijska mreža pouzdano nitko ne zna, ali se pretpostavlja da će u prvu ruku biti moguća improvizacija. U zoni, da bi izgledala bar kao ona u sjevernom susjedstvu, pokrenuta prije 15-tak godina, neophodno je još niz infrastrukture kao nogostupi, rasvjeta i slično. U gradskim vlastima se uzdaju u subvencije koje za takve namjere trebaju doći iz domaćih i fondova Europske unije, prvenstveno kroz sanacijski korona program nazvan RECT-EU, koji bi poduzetnicima u Hrvatskoj za ovakve programe na raspolaganje stavio oko 200 milijuna kuna.

Pokretanje poduzetničke zone nije brzi vlak. Znamo to iz one toliko spominjane sjevernije gdje su godine trebale proći prije nego što je iz nje izašao prvi proizvod. No vlak koji s polazne stanice ma bilo kojom brzinom nikada ne krene, nikada neće niti stići na svoj cilj. Dokaz tome je ovih 17 godina koliko je prošlo otkad je ugašen posljednji stroj u „Papuku“ i otkad na tom prostoru caruje tišina u kojoj je raslo nikome potrebno raslinje. Buka nastala stalnim pitanjima svih ovih godina „što je s Papukom“ i „kad će Papuk“ valjda će se sada napokon s poluslužbenih i službenih mjesta preseliti tamo gdje je najpoželjnija – na gradilišta budućih proizvodnih pogona.