862

Natječaj za tip operacije 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1).

Svrha Natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava projektima koji će omogućiti modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.

Dokumentacija:
https://ruralnirazvoj.hr/files/3.-NATJECAJ-8.6.1._pdf-1.zip

Zelena i digitalna radna mjesta

Zelena i digitalna radna mjesta

Kriteriji za utvrđivanje zelenih i digitalnih radnih mjesta

Zelena radna mjesta – načela


Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti gospodarskim subjektima čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja1) , i to ako:

 • znatno doprinosi jednom od okolišnih ciljeva:
  • Ublažavanje klimatskih promjena
  • Prilagodba klimatskim promjenama
  • Održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  • Prijelaz na kružno gospodarstvo
  • Sprečavanje i kontrola onečišćenja
  • Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava
 • ne šteti bitno niti jednom okolišnom cilju

Sljedeće gospodarke djelatnosti su isključene iz dodjele potpore temeljem načela “Ne nanosi značajnu štetu”, a u skladu s Obavijesti Komisije (2021/C 58/01) o tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost2):

 • aktivnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući daljnju uporabu
 • aktivnosti u okviru EU-ovog sustava trgovanja emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti
 • aktivnosti koje se odnose na odlagališta otpada, spalionice i postrojenja za mehaničku biološku obradu
 • aktivnosti u kojima dugotrajno odlaganje otpada može uzrokovati štetu okolišu

1) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/; 2) eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/

Koja se radna mjesta mogu smatrati zelenima?

Radno mjesto se može smatrati zelenim ukoliko radnik obavlja sljedeće:

 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji rezultiraju proizvodima/uslugama od koristi za okoliš ili koje pridonose očuvanju prirodnih resursa.
  Ova radna mjesta su izravno povezana s poslovnim procesima koji rezultiraju zelenim proizvodima i/ili zelenim uslugama čijom prodajom gospodarski projekt ostvaruje prihode.

  Dodatno su uključena radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.
 • Poslovi u gospodarskim subjektima koji doprinose zelenoj transformaciji poslovanja
  Ova radna mjesta se izravno odnose na stvaranje i/ili održavanje ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa ili smanjeno korištenje prirodnih resursa u gospodarskom subjektu.
  Ekološki prihvatljivi proizvodni procesi i prakse su oni koji smanjuju negativan utjecaj na okoliš ili na prirodne resurse koji proizlaze iz proizvodnje bilo kojeg dobra ili usluge. Ovi proizvodni procesi i prakse uključuju:
  • proizvodnju zelenih proizvoda i usluga za korištenje unutar gospodarskog subjekta
  • korištenje metoda, postupaka, praksi ili tehnologija koje imaju pozitivan utjecaj na očuvanje okoliša ili prirodnih resursa.

Proces donošenja odluka za zeleno radno mjesto

Digitalna radna mjesta – načela

Za koje gospodarske djelatnosti se može dodijeliti potpora?

Potpora se može dodijeliti svim gospodarskim subjektima, neovisno o djelatnosti koju gospodarski subjekt obavlja.

Koja se radna mjesta mogu smatrati digitalnima?

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima:

 • IKT programiranje
 • razvoj aplikacija
 • digitalna poslovna analiza
 • digitalni marketing i kreiranja sadržaja
 • digitalni dizajn i vizualizacija podataka
 • upravljanje digitalnim proizvodima
 • podatkovna znanost
 • dizajn korisničkog iskustva
 • robotika
 • razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje
 • rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Proces donošenja odluka za digitalno radno mjesto

unnamed

Pridružite se online događaju “Social innovation as a tool for social inclusion”

Step Ri znanstveno-tehnologijski park vas poziva da pratite live streaming završne konferencije projekta IN SITU tijekom koje će se niz stručnjaka iz područja društvenih inovacija i poduzetništva osvrnuti na pozitivne učinke, ali i izazove u stvaranju društvenih inovacija te kako one mogu postati alat za integriranje mladih i starijih nezaposlenih osoba na tržište rada.


Projekt IN SITU je kroz posljednje tri godine pružao veliku podršku društvenom poduzetništvu u središnjoj Europi. Glavni cilj projekta je promicanje društvenih inovacija te poticanje integracije nezaposlenih na tržište rada, a u tu svrhu su u svim parterskim zemljama projekta pokrenuti IN SITU Social Innovation Hub-ovi i poslovni inkubatori, koji podržavaju pokretanje svih društveno korisnih inicijativa i poduzeća.
 
Na zajedničkoj završnoj konferenciji partneri iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Njemačke i Italije predstavit će rezultate projekta, najbolje prakse i razvijene društvene poslovne ideje te razvijenu metodologiju i alate koje možete primijeniti i Vi u Vašoj organizaciji!
 Službeni jezik događaja je engleski.

Više informacija i prijave na linku: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/IN-SITU.html

zeleni-pojas-news-1

INA ZELENI POJAS 2022.

Zazelenimo Hrvatsku zajedno!

Već devetu godinu zaredom INA objavljuje natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata pod nazivom Zeleni pojas.

O Zelenom pojasu

S ciljem širenja svijesti o važnosti održivog razvoja INA je 2014. godine pokrenula Zeleni pojas u sklopu kojeg je na suradnju pozvala organizacije civilnog društva, javne obrazovne ustanove (škole, vrtiće, fakultete), dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode kako bi zajedničkim snagama pridonijeli očuvanju okoliša u lokalnim zajednicama.

Link za prijavu: https://www.ina.hr/zelenipojas/signup/

pokreni-logo

“Pokreni nešto svoje” – program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj

“Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za financijskom i mentorskom potporom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

Prihvatljiv prijavitelj je:

 • postojeće mikropoduzeće ili
 • osoba pod uvjetom da prije korištenja potpore registrira poduzeće

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta. Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca. Krajnji rok za slanje prijava je 14. veljače 2022. do 12 sati (podne).

Detaljnije pročitajte klikom na link: https://pokreninestosvoje.hr/upute-za-prijavitelje/.

budget

Otvoreni Pozivi u okviru programa Unije – Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021.-2027.

Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline.

U okviru programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme – CERV) objavljen je niz poziva na dostavu projektnih prijedloga. Pozivi su objavljeni u sve četiri tematske cjeline, a detaljne informacije o pojedinom pozivu dostupne su putem poveznica u nastavku:

Vrijednosti Unije (European Values strand)

Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand)

Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand)

Daphne strand

U okviru navedenih poziva financirat će se širok krug aktivnosti koje uključuju edukacije, razmjene iskustava i dobrih praksi, jačanje kapaciteta, osvješćivanje i medijske kampanje te istraživanja, a projektne prijedloge mogu prijaviti javne institucije te organizacije.
Više informacija o programu dostupno je na službenoj stranci Funding and tender opportunities portal i internetskoj stranici Ureda za udruge, a za sva pitanja o programu možete se obratiti na cerv@udruge.vlada.hr.

poljoprivreda-opg

Druge izmjene natječaja za tipove operacija 6.3.1 i 6.1.1 – poslovni plan konačno objavljen

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 30. studenoga 2021. druge izmjene natječaja za tip operacije 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i tip operacije 6.1.1 Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Najvažnije od svega – poslovni plan konačno je objavljen, a prijave kreću od 03.12.2021. te traju do 17.01.2022.

Sve izmjene i detaljne informacije možete pogledati ovdje:

TOP 6.3.1

TOP 6.1.1

BOND - edukacija - Vukovar

BOND 2 u Vukovaru: Održane radionice na temu “Osnivanje i zatvaranje poduzeća”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirale su susret članica Mreže BOND u Poduzetničkom inkubatoru Vukovar radi podrške u savjetovanju poduzetnika prilikom osnivanja i zatvaranja poduzeća. Susretu su nazočile poduzetničke potporne institucije s područja Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije, među kojima je bio i naš zaposlenik. Svrha navedenog okupljanja je omogućiti poduzetnicima putem poduzetničkih potpornih institucija ujednačenu dostupnost informacija o postupku osnivanja poduzeća i njegovim različitim pravnim oblicima, kako bi se u što većoj mjeri potaknula poduzetnička aktivnost u Republici Hrvatskoj.

neet

EU4NEET: JAVI SE NA NATJEČAJ I POSTANI SURADNIK U PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA

Završili ste srednju školu i još uvijek ste nezaposleni? Uvijek ste se željeli baviti EU fondovima, ali su vam programi edukacije preskupi? Želite naučiti pripremati i provoditi projekte, ali i vidjeti kako oni funkcioniraju u praksi? Onda je ovo natječaj za vas!

Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte, Učilište EU PROJEKTI te HZZ Regionalni ured Zagreb, u okviru projekta „EU4NEET: Uz EU projekte do aktivnije NEET populacije“ financiranog iz Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, UP.01.2.0.04 putem Europskog socijalnog fonda, otvara poziv za prijavu polaznika/ica za pohađanje programa osposobljavanja „Suradnik u pripremi i provedbi EU projekata“ te dodatne edukacije i mentorstvo polaznika i polaznica.

Od čega se sastoji program osposobljavanja te programi dodatnih edukacija i mentorstva?

U okviru edukacije, polaznici će sudjelovati u sljedećim aktivnostima:

 • Izrada individualnog plana aktivnosti
 • Program podrške kroz korištenje usluge mentorstva
 • Program podrške kroz korištenje usluge savjetovanja
 • Dva programa za razvoj mekih vještina
 • Tri programa za razvoj transverzalnih vještina
 • Program osposobljavanja u trajanju 128 nastavnih sati

O kakvom je planu aktivnosti riječ?

Individualni plan aktivnosti za svakog polaznika s ciljem osnaživanja i planiranja profesionalnog razvoja te usvajanja vještina i upravljanja karijerom.

O kakvim je programima mekih i transverzalnih vještina riječ?

Polaznici će pohađati program za razvoj mekih vještina (komunikacijske i prezentacijske vještine) te program razvoja transverzalnih vještina (timski rad, analitičke vještine, digitalne vještine)

O kakvim programima mentorstva i savjetovanja je riječ?

Program individualnog mentorstva i savjetovanja ima za cilj pomoći polaznicima da uz novostečena znanja i vještine što lakše izađu iz NEET statusa pronalaskom zaposlenja ili nastavkom cjeloživotnog obrazovanja.

O kakvom je obrazovnom programu riječ?

Obrazovni program sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, a uključuje 128 sati nastave. Osobe koje trenutno nemaju posao će pohađanjem ovog programa steći nova znanja o projektnom menadžmentu i o EU fondovima, a usvojit će i nove vještine izrade projektnih prijedloga. Po polaganju završnog ispita, steći će titulu suradnika/ice EU projekata koji se upisuje u e-radnu knjižicu.

Koliki je trošak školarine?

Projekt je financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, zbog čega sami polaznici, nezaposlene osobe u NEET statusu, nemaju trošak školarine za ovaj obrazovni program čije se zvanje upisuje u e-radnu. Isto tako, polaznici nemaju trošak ostalih aktivnosti kroz koje prolaze u projektu.

Uvjeti za upis

Kako bi ostvarili mogućnost upisa polaznici moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • moraju imati između 15 i 29 godina
 • moraju biti nezaposleni te ne smiju biti evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u zadnjih 4 mjeseca prije upisa
 • moraju imati srednju stručnu spremu
 • ne smiju biti redoviti učenik ili student
 • ne smiju sudjelovati u nekom drugom obliku obrazovanja (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih)
 • imati srednju stručnu spremu

Način prijave

Zainteresirane osobe trebaju poslati službenu prijavu Institutu za razvoj poduzetništva i europske projekte putem adrese elektroničke pošte info@eu-projekti.com, a obavezni elementi prijave su:

 1. Ispunjen PRIJAVNI OBRAZAC (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 2. Ispunjen OBRAZAC 1 (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 3. Pismo motivacije (do jedne stranice, PDF datoteka)
 4. Izjava osobe da nije redoviti učenik ili student IZJAVA ŠKOLOVANJE (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 5. Izjava osobe da ne sudjeluje u nekom drugom obliku obrazovanje (izvanredni studij, programi obrazovanja odraslih) IZJAVA OBRAZOVANJE (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 6. Elektronički zapis o radno-pravnom statusu ili Potvrda o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) iz koje je vidljivo da osoba nije u statusu osiguranika HZMO-a
 7. SUGLASNOST roditelja/skrbnika za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina (maloljetnika) u projektnim aktivnostima (ispisati, ispuniti, potpisati, skenirati)
 8. Sken osobne iskaznice ili sken putovnice ili sken rodnog lista
 9. Sken završne svjedodžbe

Molimo da prilikom dostavljanja dokumentacije, svaki dokument zasebno spremite u PDF formatu.

PRIJAVE TRAJU OD 23.11.2021. GODINE DO 23.12.2021. GODINE

Tijek natječaja i odabir sudionika

Prijave koje budu nepotpune, podnesene na način drugačije nego propisano ili izvan gore istaknutog roka, neće biti razmatrane. Nakon inicijalne selekcije zaprimljenih prijava, projektni tim će izvršiti razgovore s kandidatima koji su ušli u uži krug te će formirati listu polaznika/ca i rezervnu listu. Nakon odluke o odabiru polaznika, svaki će polaznik proći upisni postupak sukladno zakonskim podzakonskim aktima koji reguliraju upise u obrazovne programe ustanova za obrazovanje odraslih te će potpisati ugovor o obrazovanju kojim će se definirati obveza sudjelovanja u projektnim aktivnostima.

Dodatne informacije

Informacije o projektu možete naći na poveznici u dnu članka, dok se za više informacija možete obratiti Institutu za razvoj poduzetništva i europske projekte putem e-maila info@eu-projekti.com. Zbog velikog broja prijava koje očekujemo, nećemo odgovarati na usmene/telefonske upite.

O projektu

Opći cilj projekta je omogućiti neaktivnim NEET osobama pristup tržištu rada kroz podizanje znanja i vještina o pripremi i provedbi EU projekata. U projektu će sudjelovati 30 neaktivnih NEET osoba koje će završiti obrazovni program o pripremi i provedbi EU projekata te će biti osnaženi aktivnostima savjetovanja, mentorstva i razvoja vještina. Projekt će se provoditi u Zagrebu kroz 24 mjeseca, a ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 1.734.147,83 kn.

Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost Instituta za razvoj poduzetništva i europske projekte.
Ovaj projekt financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.