preuzmi (1)

Rokovi predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

U Nar. nov., br. 22 od 23. veljače 2022. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima koji stupa na snagu dana 3. ožujka 2022.

Sukladno prestanku važenja predmetnog Pravilnika, godišnji financijski izvještaji i računovodstvena dokumentacija poduzetnika za 2021. podnositi će se prema starim (kraćim) rokovima propisanim Zakonom o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15 – 47/20).

Prema tome, godišnji financijski izvještaji i računovodstvena dokumentacija poduzetnika (i ostalih obveznika primjene Zakona o računovodstvu) za 2021. godinu podnosit će se Fini odnosno objavljivati u sljedećim rokovima:

  • Financijski podaci za statističke i druge potrebe (bilanca, račun dobiti i gubitka, dodatni podaci) do 30.4.2022.
  • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave s godišnjim izvješćem (veliki i srednji), revizorskim izvješćem (obveznici) i drugim propisanim izvještajima, odlukom o utvrđivanju GFI i odlukom o podjeli dobiti/pokriću gubitka do 30.6.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od šest (6) mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine (NAPOMENA: poduzetnici mogu odabrati da GFI za potrebe javne objave za 2021. podnesu do 30.4.2022. istovremeno s financijskim podacima za statističke i druge potrebe)
  • Izjava o neaktivnosti za poduzetnika koji tijekom godine nije imao poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama ima podatke o imovini i obvezama do 30.4.2022.
  • Prijava obveze konsolidacije za matično društvo do 30.4.2022.
  • Konsolidirani godišnji financijski izvještaji s konsolidiranim godišnjim izvješćem, revizorskim izvješćem i drugim propisanim izvještajima do 30.9.2022. ako je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini ili u roku od devet (9) mjesci od zadnjeg dana poslovne godine
  • Zasebno nefinancijsko izvješće i zasebno konsolidirano nefinancijsko izvješće (ako se ne objave u okviru godišnjeg izvješća) objaviti na mrežnoj stranici poduzetnika u roku koji nije dulji od šest (6) mjeseci nakon datuma bilance
  • Godišnji financijski izvještaji za potrebe javne objave podružnica poduzetnika sa sjedištem u drugoj državi članici EU, izrađeni, revidirani i objavljeni u skladu s pravom države članice iz koje dolazi, u roku od šest (6) mjeseci od datuma bilance

Uvažavajući predmetne izmjene odnosno prestanak važenja Pravilnika o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima, te činjenicu da do ovog trenutka Pravilnikom o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19 – 144/21) nije propisan produženi rok za podnošenje prijave poreza na dobit za 2021. godini (kako je to bilo propisano za 2019. i 2020. godinu), za pretpostaviti je da će se i prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2021. također podnositi prema starom (kraćem) roku.

Prema tome, očekujemo da će obveznici poreza na dobit prijavu poreza na dobit i ostalu pripadajuću dokumentaciju za 2021. podnositi Poreznoj upravi najkasnije do 30.4.2022. odnosno najkasnije četiri (4) mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

porezna-prijava

mPorezna – dostava obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2021. godinu

Građani na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, ako žele iskoristiti ili odustati od prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak za 2021. godinu, mogu do 28. veljače 2022. godine od sada i putem mobilne aplikacije mPorezna dostaviti zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH). 
Obrazac se dostavlja koristeći token Internet bankarstva ili bilo koju NIAS vjerodajnicu značajne razine sigurnosti. Obrazac je jednostavan i prilagođen ekranima mobilnih uređaja, treba samo upisati osobne podatke i podatke po osnovi kojih se traži povrat.

https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3324&List=Vijesti

e-Usluge-03-01-2022

Nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za poslodavce e-Kontrola

Jednostavnije poslovanje i brža dostava dokumentacije za postupak kontrole podataka

Od 5. siječnja 2022. bit će dostupna nova e-Usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje e-Kontrola putem koje će poslodavci (pravne i fizičke osobe) moći elektroničkim putem dostavljati dokumentaciju potrebnu za postupak kontrole podataka o kojima ovisi ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja, te preuzimati zapisnik o kontroli u elektroničkom obliku.

https://www.mirovinsko.hr/hr/nova-e-usluga-hrvatskog-zavoda-za-mirovinsko-osiguranje-za-poslodavce-e-kontrola/2032?fbclid=IwAR0jqlY_torAGtj2dbiWz02RmADchzIgDxRpzcwn7NHOpUKdAZ2g_ktYBbY

viber_slika_2021-12-09_11-30-49-915

BOND 2 u Vinkovcima: radionica “Financijske potpore za poduzetnike iz EU i ostalih izvora do 2030. godine”

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i udruga Mreža BOND organizirali su savjetovanje u Tehnološkom parku Vinkovci.

Sudjelovali smo na radionici gdje je prezentiran Višegodišnji financijski okvir (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. u okviru kojeg je Republici Hrvatskoj namijenjeno 12,6 milijardi eura. Objava prvih javnih poziva očekuje se početkom 2022. godine.

Savjetovanje je održao Vitomir Vela iz Učilišta EU projekti koji je tom prigodom prezentirao VFO za razdoblje 2021. – 2027., dugoročni proračun Europske unije kojim se definiraju različita područja djelovanja i postavljaju ograničenja za potrošnju Europske unije kao cjeline.

narodne_novine

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 127/21., stupa na snagu 4. prosinca 2021. godine. Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. godine (uplata u veljači 2022.) i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. godine

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_127_2155.html?fbclid=IwAR2WgtHsa5tNwVfXby4PmpkexKY2i9lnKe2dp6ZNOC2VO1K0Bbd9ONRB98A

preuzmi

Besplatni webinar Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. i porezne aktualnosti


Udruženje računovođa HGK
 za svoje članice organizira besplatni webinar Pripreme za sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. godinu i porezne aktualnosti, koji će se održati u srijedu, 15. prosinca, od 10 do 12 sati.

Predavač je dr. sc. Ivan Čevizović, ovlašteni porezni savjetnik, s dugogodišnjim iskustvom u financijskom izvještavanju i porezima.

Informacije i prijava na linku.

https://www.hgk.hr/besplatni-webinar-pripreme-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-za-2021-i-porezne-aktualnosti-najava?fbclid=IwAR1Sz7JyZXvw4EiWTKUME2aW8zx24lQADWKPg0VyGLeW83Z8qb0yC-CSVFk

viber_slika_2021-11-17_14-16-13-014

Tematska rasprava “Pravni aspekti na tržištu rada u Republici Hrvatskoj”

Dio naših zaposlenika sudjelovao je na još jednoj u nizu tematskih rasprava koju organizira Hamag-Bicro u suradnji s Bond Hrvatska (15.11.-16.11.). Ovog puta smo imali priliku čuti o „Pravnim aspektima na tržištu rada u Republici Hrvatskoj“, a navedena tematska rasprava održala se u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru u Antunovcu u Osječko-baranjskoj županiji.

Tematsku raspravu koja obuhvaća radno pravo, zaštita na radu, pravni aspekti otvaranja web shop-a, samozapošljavanje i intelektualno vlasništvo vodila je odvjetnica Ana-Marija Kajić.

IMG_20211111_101440k

Međunarodna konferencija o investicijama-Industrijski park Nova Gradiška

U organizaciji novogradiškog Industrijskog parka jučer je održana prva Međunarodna konferencija o investicijama „Ključni čimbenici privlačenja investitora”. Održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grada Nova Gradiška i Brodsko posavske županije te je okupila brojne sudionike iz Hrvatske i susjednih zemalja.

S ciljem razmjene iskustava i učenja iz primjera dobre prakse, konferenciji su prisustvovala i dva djelatnika Poduzetničkog centra Pakrac.

Slijedeći suvremene svjetske trendove koji ukazuju kako su tehnološki napredak, znanje, obrazovanje i stručno osposobljavanje postali generatori rasta, krajnji cilj konferencije bio je, zajedno sa sudionicima, prepoznati ključne čimbenike privlačenja investitora i uspješnosti poslovnih zona, informirati poduzetnike o novim mogućnostima financiranja iz EU fondova, istaknuti važnost suradnje među institucijama, te, uz što kvalitetnije predstavljanje Industrijskog parka, promovirati i potaknuti i daljnji razvoj investicija cijele regije, uz dugoročni razvitak zemlje, iznimno važnih i za daljnje restrukturiranje, modernizaciju i jačanje konkurentnosti nacionalnog gospodarstva.

Hvala kolegama iz Industrijskog parka Nova Gradiška na pozivu i vidimo se na drugoj Međunarodnoj konferenciji.