Žuta-točka-pravi-logo--400x400

Drugi ciklus natječaja „Žuta točka“ za udruge u Republici Hrvatskoj

Cilj natječaja je odabrati organizacije civilnog društva koje žele jačati svoje filantropske i fundraising aktivnosti te uspješnije upravljati svojim organizacijama.

U novi ciklus natječaja mogu se prijaviti i organizacije koje su prošle godine sudjelovale, uz uvjet da nisu osvojile novčanu nagradu na završnom predstavljanju donatorima.

Za prijavu na natječaj organizacije moraju poslati video u trajanju od 90 sekundi u kojem predstavljaju svoju misiju potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama).

Kroz natječaj u organizaciji Zaklade Žuta točka, a u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom županija, Udrugom gradova, Zakladom Konrad Adenauer i Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, birat će se organizacije civilnog društva koje žele jačati svoje filantropske i fundraising aktivnosti te uspješnije upravljati svojim organizacijama.

Projekt „Žuta točka“ prošle je godine okupio 22 udruge iz čitave Hrvatske, koje su, uz priliku za osvajanje sredstava za konkretnu kampanju, dobile besplatnu edukaciju kroz pet modula te mentorsku podršku u izradi prijedloga za doniranje i fundraising plana za prezentaciju za donatore. Na završnom događaju-fundraising pitchu sudjelovalo je 17 udruga i dodijeljene su financijske nagrade najboljim udrugama za provedbu fundraising aktivnosti – dvije nagrade, svaka u iznosu od 15.000 KN osigurale su tvrtke Wiener osiguranje i A1 Hrvatska. Dobitnici nagrada su udruge LISINA AVANTURA MATULJI i DEBRA HRVATSKA.

Iz uspješnog pilot-projekta proizašla je Zaklada Žuta točka osnovana sa svrhom izgradnje filantropske i fundraising kulture u Hrvatskoj kroz međusektorsku suradnju civilnog, javnog i poslovnog sektora te aktivnu ulogu građana-donatora.

NATJEČAJ – pravila, uvjeti i kriteriji odabira

Predviđeno trajanje natječaja je tri tjedna, od 2. do 23. studenoga. Prijaviti se mogu udruge i zaklade koje su registrirane i djeluju na području Hrvatske najmanje dvije godine. Određeno razdoblje trajanja organizacije je polazna točka za planiranje fundraising aktivnosti koje su u odnosu s prepoznatljivošću organizacije u javnosti i razini socijalnog kapitala, kojeg je organizacija stvorila ili za koji postoji potencijal.

U novi ciklus natječaja mogu se prijaviti i udruge koje su prošle godine sudjelovale, uz uvjet da nisu osvojile novčanu nagradu na završnom predstavljanju donatorima.

Za prijavu na natječaj organizacije moraju poslati video u trajanju od 90 sekundi u kojem predstavljaju svoju misiju potencijalnim donatorima (građanima i tvrtkama).

Video uradci se šalju na hrvatskom jeziku i ne smiju biti duži od 90 sekundi. Moraju biti autentični, originalni, kreativni i kvalitetni te dostupni u obliku poveznice na YouTube ili sličnim servisima za dijeljenje sadržaja. Mogu biti snimani i mobitelom.
Video bi trebao dati odgovor na neka od sljedećih pitanja:
• Zašto organizacija postoji i po čemu je prepoznatljiva?
• Koji je san organizacije, čemu teži i kako mijenja svijet na bolje?
• Koje su vrijednosti organizacije i kako ih demonstrira kroz svoje aktivnosti, komunikaciju i odnose?

Navedena pitanja služe kao putokaz, a u videu nije potrebno doslovno odgovarati na navedena pitanja niti će se video ocjenjivati po količini sadržaja, već po kvaliteti poruke i kreativnosti sadržaja.
Svoj video uradak možete prijaviti putem obrasca: NATJEČAJ ZA UDRUGE ili se poslužiti QR code-om u nastavku:

Organizacija koja se prijavljuje daje dopuštenje Hrvatskoj zajednici županija i Zakladi Žuta točka da javno objave videa na svojim komunikacijskim kanalima. Video ne smije sadržavati neprimjerene, uvredljive ni diskriminirajuće sadržaje.
Stručni žiri će po završetku natječaja odabrati najviše 21 udrugu (s područja svake županije i Grada Zagreba) koje će osvojiti besplatno sudjelovanje na drugom ciklusu edukacije o fundraisingu, koja će se održati tijekom prvom kvartala 2023. godine. Žiri se sastoji od predstavnika Hrvatske zajednice županija, Zaklade Konrad Adenauer, Udruge gradova, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Zaklade Žuta točka.

Kriteriji za odabir videa su jasnoća vizije i misije organizacije, kvaliteta komunikacijske poruke, kreativnost i originalnost videa te usmjerenost na ciljanu publiku (donatore – građane i tvrtke) i snaga društvenog utjecaja organizacije u lokalnoj zajednici ili potencijal za isti. Najbolja videa bit će odabrana prema ukupnom broju dobivenih bodova u skladu s navedenim kriterijima.
Nagrađene organizacije bit će objavljene na službenoj internetskoj stranici i FB profilu Hrvatske zajednice županija i Udruge gradova Republike Hrvatske, a pobjednici obaviješteni putem e-maila. Dobitnici će se objaviti 9.12.2022.

trz4ez

Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine

Na sjednici vlade 04. studenog 2022. usvojena je Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažniji strateški dokument hrvatskog turizma.

Ovim dokumentom postavljeni su temelji dugoročnom uspjehu hrvatskog turizma koji može biti potpora cjelokupnom gospodarstvu, ali i demografskoj revitalizaciji lokalnih zajednica i kvalitetnijem životu građana u turističkim destinacijama. Strategija je povezana s izvorima financiranja koje je Vlada RH osigurala u sklopu Nacionalnog plana opravka i otpornosti i Višegodišnjeg financijskog okvira, ali i kroz nacionalna sredstva, čime će se osigurati njena provedba“, poručila je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
 
U Strategiji su definirana četiri strateška cilja koja su horizontalne prirode i podjednako se odnose na sve dionike u turizmu te uključuju cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam; turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu; konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam.
 
„Posebno je važno za naš nacionalni identitet, ali i za pozicioniranje Hrvatske kao autentične destinacije kako ćemo upravljati prostorom i tokovima turista, kako ćemo zadržati svoje ljude na kvalitetnim, sigurnim i dobro plaćenim radnim mjestima odnosno kako ćemo sve ono po čemu smo prepoznati sačuvati i kvalitetnije nadograditi“, zaključila je Brnjac te rekla kako je i vizija hrvatskog turizma oblikovana upravo na taj način.
 
Polazište za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine je Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, u kojoj je razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma jedno od prioritetnih područja.
 
Strategija razvoja održivog turizma do 2030. godine upućena je u proceduru donošenja u Hrvatskom saboru, a kao srednjoročni dokument u pripremi je i Nacionalni plan razvoja održivog turizma do 2027. godine, koji će detaljnije razraditi prioritetna područja kroz konkretne mjere.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Poziv mladim poduzetnicima na razmjenu iskustava

‌Tekući ciklusi programa mobilnosti MobiliseSME i Erasmus za mlade poduzetnike se približavaju kraju, stoga vas Europska poduzetnička mreža poziva da se prijavite za sudjelovanje i doživite bogato iskustvo razmjene znanja i iskustava.

Kontaktirajte TERA Tehnopolis d.o.o., lokalnu kontakt točku u Republici Hrvatskoj (putem e-pošte na: mobilnost@tera.hr) i saznajte više o tome kako sudjelovati u programima mobilnosti.

Postanite i vi dio uspješne mreže poduzetnika te prihvatite priliku da promovirate, razvijate i proširite svoje poslovanje, kroz programe koji omogućuju povezivanje poduzetnika diljem svijeta te rezultiraju nezaboravnim iskustvima, novim prijateljstvima i poslovnim suradnjama.

Program MobiliseSME produžen je do 31. ožujka 2023. godine, a program Erasmus za mlade poduzetnike samo do 31. siječnja 2023. godine, stoga požurite.

MobiliseSME je inicijativa Europske unije (program sufinancira EUREAS, EASI), a cilj je pomoći razvoju stručnih vještina i kapaciteta osoblja poduzeća (zaposlenika, menadžera, vlasnika ili suvlasnika) kroz poticanje kratkotrajnih prekograničnih razmjena. Više informacija o programu MobiliseSME možete pronaći na poveznici – https://tera.hr/projekt/mobility-exchange-programme-for-sme-staff/.

Erasmus za mlade poduzetnike prekogranični je program razmjene koji mladim i perspektivnim poduzetnicima omogućuje ostvarivanje suradnje s iskusnim mentorom iz inozemstva te razvijanje vještina koje su potrebne za pokretanje vlastitog poduzeća. S druge strane, poduzetnik domaćin koji je mentor novom poduzetniku dobiva novi pogled na poslovanje vlastite tvrtke, kao i priliku za učenje i izlazak na nova tržišta.

Erasmus za mlade poduzetnike financira Europska unija kroz program COSME (Competitiveness for Small and Medium-Sized Enterprises). Više informacija o programu Erasmus za mlade poduzetnike pronađite na poveznici – https://tera.hr/projekt/practyce-v/.

Izvor: Europska poduzetnička mreža, 02.11.2022.

savjet za mlade vlade rh usvojio preporuke

Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske – Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Radna skupina za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske provodi anketno istraživanje “Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske”.

Cilj je ispitati mišljenje i stavove mladih u dobi od 18 do 30 godina vezano uz životne uvjete i prilike mladih u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske, s naglaskom na kvalitetu života, migracijske namjere i razvojne perspektive ruralnih i udaljenih područja.

Rezultati istraživanje koristit će se u svrhu rada Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske u razvoju javnih politika za mlade.

Anketnom upitniku mogu pristupiti mladi u dobi od 18 do 30 godina koji imaju prebivalište u ruralnim i udaljenim područjima. Stoga anketni upitnik nije namijenjen mladima čije je prebivalište u gradskim naseljima te Vas zbog toga molimo da pažljivo čitate 9. pitanje.

Anketni upitnik je anoniman. Potrebno vrijeme ispunjavanja je od 8 do 10 minuta.

Poveznica za pristup se nalazi ovdje: https://forms.gle/jDLSWLm5zZwwyS8GA

grb

Natječaj za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. studentima s područja Požeško-slavonske županije

U akademskoj godini 2022./2023. dodijelit će se ukupno 20 stipendija u tri kategorije i to:

 • 5 stipendija I. kategorije: akademski naziv po završetku studija: dr. med. u mjesečnom iznosu od 3.013,80 kn/400,00 eura.
 • 5 stipendija II. kategorije iz STEM područja matematike i fizike: akademski naziv po završetku studija: mag. edukacije/mag. Matematike i mag. edukacije/mag. fizike, u mjesečnom iznosu od 1.732,94 kn/230,00 eura.
 • 10 stipendija III. kategorije: ostali studijski programi u mjesečnom iznosu od 1.130,18 kn/150,00 eura.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. listopada do 30. srpnja u akademskoj godini 2022./2023., u obliku 10 mjesečnih anuiteta, a u razdoblju do upisa apsolventske godine, odnosno do završetka redovitog studija.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su redoviti studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Požeško-slavonske županije,
 • da studiraju u Republici Hrvatskoj, ali izvan Požeško-slavonske županije,
 • da su završili posljednja dva razreda srednje škole najmanje s ocjenom 3,5 (studenti prve godine studija), odnosno da su završili prethodnu godinu studija s prosječnom ocjenom od najmanje 3,0 (studenti viših godina studija).

Prijave na natječaj dostavljaju se na propisanom Zahtjevu za dodjelu stipendije i sa svom potrebnom dokumentacijom elektroničkom poštom ili u papirnatom obliku i to:

 • elektroničkim putem na e – mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr. Kod dostave putem elektroničke pošte potrebno je skenirati popunjenu i ovjerenu dokumentaciju, a kao predmet elektroničke pošte upisati: „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije PSŽ za ak.god. 2022./2023.“,
 • u papirnatom obliku osobno ili poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Županijska 7, 34000 Požega s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije PSŽ za ak.god. 2022./2023.“.

Rok za podnošenje prijave je do 4. studenog 2022. godine.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/318-stipendije-2022-2023.html

preuzmi

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Prenosimo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o objavljenom Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi.

Javni poziv je objavljen u petak 14.10.2022. godine, a rok za podnošenje projektne prijave je 15 dana od odana objave Poziva.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz mjeru:

 • obnove ili
 • gradnje komunalne i socijalne infrastrukture, te
 • drugih srodnih projekata kojima se osigurava poboljšanje uvjeta stanovanja i života na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

 • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
 • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
 • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Financijsku potporu dobit će jedinice lokalne samouprave koje ostvare najveći broj bodova do iskorištenja iznosa raspoloživih sredstava s tim da je najveći iznos koji se po projektu može dodijeliti 500.000,00 kuna. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak“.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2022. godine.

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-nominiranje-projekata-i-aktivnosti-za-dodjelu-financijske-potpore-za-odrzivi-povratak-na-potpomognuta-podrucja-i-podrucja-posebne-drzavne-skrbi-1482/1482
zaklada-natjecaji

Nacionalna zaklada poziva na dvije nove online radionice u listopadu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na dvije nove online radionice koje će održati udruga Centar za civilne inicijative (25.10.2022.) i udruga SMART iz Rijeke (27.10.2022.).

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 25.10.2022. – Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa OCD-a

ONLINE RADIONICA UDRUGE SMART RIJEKA, 27.10.2022. – Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

preuzmi (1)

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (C1.1.1. R4-I1.01)

Virtualna radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (C1.1.1. R4-I1.01) održat će se u četvrtak, 20. listopada  2022. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme ZOOM. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do zaključno 19. listopada 2022. godine u 14 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hjP5lVPOQlKXy49Qkklrfw.

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Poduzetnicima ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva

Zagreb, 13. listopada 2022. – Poduzetnicima su ponovo na raspolaganju ESIF Mikro zajmovi za obrtna sredstva te zaprimanje zahtjeva počinje u petak 14. listopada 2022. putem on-line obrasca na službenim internetskim stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Ovim Programom kreditirat će se mikro, mali i srednji poduzetnici uz povoljnije uvjete financiranja. Namjena ESIF Mikro zajma za obrtna sredstva je financiranje troškova poput: sirovina i materijala, pripreme proizvodnje, režijskih troškova, troškova zaposlenih i zakupa poslovnog prostora. Maksimalni iznos zajma je 25.000 eura, uz kamatnu stopu od 0,5% do 1% sa rokom otplate od jedne do tri godine uključujući poček.

Cilj ovog financijskog instrumenta je povećati dostupnost zajmova mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja. Do sada je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) isplatila 114.119.737,90 kuna za ESIF mikro zajmove za obrtna sredstva osiguravajući na taj način poduzetnicima financijska sredstva za troškove poslovanja.

Inicijalna alokacija namijenjena ovom Programu iskorištena je u svibnju 2020. godine te je zaprimanje novih zahtjeva bilo privremeno obustavljeno. Novi plasmani odobravat će se iz sredstava osiguranih povratom prethodno odobrenih i otplaćenih zajmova. Sukladno navedenom ovaj financijski instrument važit će do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

Popis potrebne dokumentacije za prijavu bit će objavljen na službenim internetskim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Pozivamo sve poduzetnike zainteresirane za apliciranje na ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva da se jave u LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na broj tel. 034 290 650, ili dođu osobno radi dogovora.

gertnfgr

Javni poziv za predlaganje programa/projekata za Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini

Opći cilj Javnog poziva je prikupljanje i odabir projekata i programa koji će biti uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Požeško-slavonske županije u 2023. godini.

Specifični cilj Poziva na dostavu projektnih prijedloga je poduprijeti aktivnosti organizacija civilnog društva odnosno povećati njihovu sposobnosti za pružanje kulturnih sadržaja korisnicima te poticati udruge na unaprjeđenje kvalitete života svih građana Požeško slavonske županije.

Prihvatljivi prijavitelji:
umjetničke organizacije, umjetnici, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 • kulturno-umjetnički amaterizam,
 • dramska i plesna umjetnost,
 • glazbena i glazbeno-scenska umjetnost,
 • književnost,
 • vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura,
 • interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse,
 • digitalnu umjetnost i
 • audio vizualnu djelatnost.

Prihvatljiv iznos:
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom Programu je 1.130,18 kuna, odnosno 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom Programu je 97.948,50 kuna, odnosno 13.000,00 eura

Prihvatljivi troškovi:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • troškovi tiskanja, medijskog oglašavanja i promidžbe,
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu Programa,
 • troškovi reprezentacije vezani za organizaciju programskih odnosno projektnih aktivnosti,
 • troškovi prijevoza na natjecanja i smotre i smještaja,
 • troškovi stručnih osoba angažiranih na Programu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti Programa.

Rok za predaju dokumentacije: 3. studenog 2022.

Više informacija napoveznica