dsfawetrfaw

Online radionica: Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva i suradnje OCD-a u zajednici

U utorak, 5. studenoga 2021. s početkom u 10 sati održati udruga DKolektiv iz Osijeka održati će online radionicu “Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici”.

Cilj radionice je bolje razumijevanje pojma, značaja i dimenzija društvenog kapitala i uloge civilnog društva u njegovom razvoju. Mogu li se društva kvalitetnijim društvenim odnosima bolje suočavati za zajedničkim problemima? Društveni kapital važan je čimbenik gospodarskog, društvenog i političkog razvoja. S obzirom na to da je izrazitoga razvojnog potencijala, ključno je pitanje kako ga povećati. Ova radionica nudi priliku za bolje razumijevanje pojma i značaja društvenog kapitala, dimenzija i pokazatelja razvijenosti te ključnih pokretača razvoja društvenog kapitala. Sudionici će imati priliku za dijalog o stanju društvenog kapitala i o mogućem doprinosu civilnog društva za njegov razvoj – navodi se u pozivu.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na radionici, prijaviti se možete putem linka https://esfplatforma.civilnodrustvo.hr/ESFPlatforma/events/detalji?rad=249

dsfawetrfaw

Online radionica “Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici”

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je otvorila prijave na online radionicu “Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici” koju će u utorak, 2. studenoga 2021. s početkom u 10 sati održati udruga ACT grupa iz Čakovca.

Partnerstvo/suradnja OCD-a s javnim sektorom danas je preduvjet mnogih natječaja za bespovratna sredstva usmjerenih na razvoj lokalnih zajednica. Jednako tako, logično, otvoreno i suradničko partnerstvo je preduvjet izgradnje, jačanja i održavanja društvenog kapitala, ključnog faktora za održiv, sveobuhvatan razvoj lokalnih zajednica. Na radionici će se sudionici/e upoznati s modelima i koracima uspostavljanja održivog partnerskog odnosa dvaju neprofitnih sektora. Onako kako to treba biti, ne onako kako to često jest – navodi se u pozivu.

Prijava na radionicu moguća je putem linka https://esfplatforma.civilnodrustvo.hr/ESFPlatforma/events/detalji?rad=248

dfqra

MJERA 6 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA – OBJAVLJENA DVA NATJEČAJA ZA MALE I MLADE POLJOPRIVREDNIKE

12. listopada 2021. godine objavljena su dva natječaja iz mjere 6, i to za provedbu tipa operacije 6.3.1 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” i natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

“Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” – Tip operacije 6.3.1

Svrha Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 112.500.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

“Potpora mladim poljoprivrednicima – Tip operacije 6.1.1

Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

Visina javne potpore po korisniku iznosi 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 152.563.412,00 HRK, a intenzitet javne potpore je 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.

Prve dvije radionice za potencijalne korisnike i druge dionike  održat će se 18. listopada 2021. godine u kino dvorani Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb u dva termina, jutarnji termin od  9 do 11 sati te poslijepodnevni od 13 do 15 sati.

Detaljnije o natječajima, uvjetima i načinu prijave te prijavi na radionice pogledajte na linku https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-dva-natjecaja-iz-mjere-6-programa-ruralnog-razvoja-prve-radionice-u-ponedjeljak-18-10-2021/

dsfawetrfaw

Online radionice za Udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je prijave na dvije online radionice.

Prva od njih je radionica “Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja” koju će 28. listopada 2021. s početkom u 10 sati održati udruga SMART iz Rijeke. Cilj radionice je upoznati sudionike radionice s konceptom kvalitete u organizacijama civilnoga društva. Na radionici će biti predstavljen postupak i koraci za uvođenje Sustava upravljanja kvalitetom OK2015 u organizaciju te proces samoprocjene i uloga radne skupine za kvalitetu u tom procesu.

Druga radionica, “Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa organizacija civilnoga društva”, održati će se 26. listopada 2021. s početkom u 10 sati od strane udruge Centar za civilne inicijative iz Zagreba. Sudionici radionice steći će znanja kako se pripremiti, planirati provesti vrednovanje provedbe projekta, cjelokupnog rada udruge, kako angažirati vanjske suradnike i prema kojim kriterijima izvršiti odabir, postaviti pitanja za vrednovanje i izraditi anketne upitnike za različite vrste dionika s kojima organizacija surađuje te korisnike koji su direktni pokazatelj uspješnosti djelovanja.

Prijave su moguće putem linka: https://esfplatforma.civilnodrustvo.hr/ESFPlatforma/events

banner-nismosami

Nismo sami

Naziv poziva: ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI – FAZA I

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Nismo sami“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0359

Potpisnici: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Posredničko tijelo razine 1; Hrvatski zavod za zapošljavanje, Posredničko tijelo razine 2 i korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda- Grad Pakrac (zbog situacije s COVID-19 virusom, potpisivanje se obavlja na način da su Ugovori prvo potpisani od strane PT1 i PT2 te su poslani poštom još na potpis Gradu, očekuje se dakle početak provedbe kroz narednih nekoliko dana).

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.069.089,20 kuna, Intenzitet potpore 100%

Fond – Europski socijalni fond

Trajanje projekta- 18 mjeseci

Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri:

Udruga slijepih Pakrac – Lipik,

Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,

Centar za socijalnu skrb Pakrac,

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana

Projekt pripremila LRA PCP Pakrac d.o.o.

Obzirom na usmjerenost Grada k stvaranju jednakih mogućnosti za svoje građane, a uvidjevši posebno potrebe osoba s invaliditetom kao ranjive skupine nedovoljno zastupljene u provedbi dosadašnjih aktivnosti, LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. je pripremila prijavu te osmislila i razvila aktivnosti usmjerene ka zadovoljavanju potreba ove skupine. Uloga predstavnika lokalne vlasti je osigurati osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima ostvarenje zakonom zajamčenih prava i poboljšati njihovu situaciju promičući ideju inkluzivnog društva kako bi što kvalitetnije živjeli. Zbog toga, bogatog iskustva u provedbi EU projekata i činjenice da raspolaže svim potrebnim materijalnim i nematerijalnim resursima za provedbu (od ljudskih kapaciteta do tehničkih uvjeta), Grad Pakrac izabran je za nositelja projekta te će imati glavnu ulogu u koordiniranju aktivnosti i rada partnera i u komunikaciji s ugavarateljnim tijelom.

Glavni partner na projektu, Udruga slijepih Pakrac-Lipik, je od svog osnutka prije 22 godine u zajednici prepoznata kao kvalitetna, pouzdana i operativna u segmentima svog rada i zagovaranja za članove i sve druge osobe s posebnim potrebama. Članovi Udruge u sklopu ovoga projekta će educirati sudionike o načinima pristupa slijepim osobama te komunikaciji i tehnikama vođenja slijepe osobe, organizirati sve radionice i prijevoz na njih vozilom nabavljenim u sklopu projekta.

Kao ostali partneri u projektu su odabrani Centar za socijalnu skrb Pakrac (obzirom da Centar ima konkretne podatke o osobama s invaliditetom na lokalnom području), Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac koje je zajedno s gradom već uključeno u provedbu projekta Zaželi, OŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana kao institucija čija prilagodba će omogućiti pružanje kvalitetnije usluge osobama s invaliditetom sa šireg područja. U okviru aktivnosti projekta,bolnica će završiti svoju transformaciju i prilagodbu potrebama svih osoba s invaliditetom,a osobito slijepih; aktivno će kroz svoj prostor informirati i poticati osobe s invaliditetom na uključivanje u aktivnosti projekta putem letaka i plakata, te će djelatnici bolnice sudjelovati u edukaciji za predstavnike organizacija, ustanova i institucija o pristupu i komunikaciji sa slijepim osobama.

Cilj je aktivnostima tijekom provedbe projekta poticati, motivirati i ohrabriti osobe s invaliditetom u aktivnom oblikovanju vlastitog života, osnažiti sudionike kao i članove njihovih obitelji, dati im prostor za komunikaciju i samorefleksiju, pružiti im mehanizme za suočavanje s vlastitom situacijom kao i izgraditi kapacitete stručnjaka koji rade s osobama s invaliditetom i povećati njihove komunikacijske i zagovaračke vještine te potaknuti javnost na bolje razumijevanje položaja osoba s invaliditetom, posebice slijepih osoba.

Projektnim aktivnostima će se kroz suradnju više institucija i organizacija omogućiti niz radionica i edukacija usmjerenih direktno za zadovoljenje potreba i uključivanje svih osoba s invaliditetom koje to žele i koje borave na području gradova Pakraca i Lipika, te predstavnika organizacija, ustanova i institucija koji djeluju u okviru sustava socijalne skrbi kako bi se unaprijedile i poboljšale aktivnosti koje se već pružaju osobama s invaliditetom. U isto vrijeme će dio edukacija biti usmjeren prema ustanovama i organizacijama s užeg regionalnog područja kojima će biti omogućena veća informiranost građana o mogućnostima osoba s invaliditetom, te njihovom uključivanju u aktivnosti u zajednici kroz primjere dobre prakse. Kroz interdisciplinarni pristup, direktnu edukaciju osoba koje rade s osobama s invaliditetom, organizaciju seta aktivnosti za osobe s invaliditetom te prilagodbu OŽB Pakrac i pripreme za prilagodbu web stranica lokalnih institucija i ustanova, stvorit će se platforma kojom će se omogućiti kvalitetniji, ispunjeniji i sveobuhvatniji pristup socijalnim uslugama za sve osobe s invaliditetom na području gradova Pakraca i Lipika, a i na širem području.

banner

Korisnička podrška PCP-a

Projekt „Korisnička podrška PCP-a“ je trajao 18 mjeseci (01.02.2018.-01.08.2019.). Ukupna vrijednost projekta je 618.809,06 kn, od čega je 470.047,41 kn  sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Za vrijeme trajanja projekta, poduzetnicima su na raspolaganju bile različite besplatne usluge savjetovanja i informiranja kao što su primjerice: knjigovodstvene usluge za poduzetnike početnike, priprema projektnih prijedloga za natječaje, provedba projekata, izrada natječajne dokumentacije pri kandidiranju, pravna savjetovanja, izrada poslovnih planova, edukacije namijenjene ženama poduzetnicama te druge edukacije kao što su prijenos poslovanja obiteljskih poduzeća, energetska učinkovitost u poslovanju i slično.

banner-maslacak

Maslačak ispunjava želje

Naziv programa iz kojeg se financira projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 2.685.362,95kn

Trajanje projekta: 30 mjeseci (19.11.2018. – 19.05.2021.)

Korisnik: Grad Pakrac

Partner: Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Projektom će se omogućiti dostupnost usluge kontinuiranog odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića roditeljima zaposlenim u smjenama te tako uskladiti njihove obiteljske i poslovne obaveze.

Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomsko nediskriminirajući za svako dijete.

Doprinosi projekta:

 • 20 djece uključeno u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića
 • zaposlena dva odgojitelja na puno radno vrijeme
 • zaposlene spremačica i kuharica na pola radnog vremena
 • zaposlene stručne osobe (logoped i pedagog) na puno radno vrijeme
 • 26 stručnjaka sudjelovalo u osposobljavanju
 • 20 djece uključeno u kraći program engleskog jezika
 • 15 djece uključeno u igraonicu za djecu koja nisu polaznici vrtića
 • 20 djece uključeno u sportsku igraonicu
 • 20 djece uključeno u dramsko scensku igraonicu
 • 100 djece uključeno u edukaciju sport i rekreacija u prirodi
 • izvedene 4 kazališne predstave za djecu
 • nabavljena potrebna oprema za sportsku igraonicu
 • nabavljene igračke i oprema potrebna za rad nove odgojne skupine za potrebe smjenskog rada

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Vanja Ražov, vanja.razov@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr