Grad Korčula prijatelj poduzetnika

Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. prepoznat je kao kvalitetan partner za prijenos znanja i iskustva u projektu Grada Korčule i Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o. Implementacija projekta „Grad Korčula – prijatelj poduzetnika“ započela je 21. srpnja 2015. godine i trajat će ukupno 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100 %-tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda putem natječaja Obrazovanje za poduzetništvo i obrt.

Ciljevi projekta su poticanje i promocija poduzetništva na području grada i otoka Korčule. Kao primjer najbolje prakse poticanja poduzetništva, Poduzetnički centar Pakrac će sudjelovati u aktivnostima prijenosa znanja i iskustava gdje će prvo predstavnici Grada Korčule i Korčulanske razvojne agencije zajedno s ostalim relevantnim dionicima sudjelovati na studijskom putovanju u Pakrac gdje će im biti predstavljeni rezultati svih provedenih projekata koji su Pakracu osigurali reputaciju poduzetnički prijateljskog grada. Predstavnici PCP-a će kontinuirano raditi s projektnim partnerima na izradi plana poticanja poduzetništva na korčulanskom području.

Također, predstavnici PCPa i pakračkih poduzetnika će sudjelovati na Okruglom stolu u Korčuli gdje će javno predstaviti primjere najbolje prakse. Iako je PCP za svoj rad već višestruko nagrađivan od strane različitih nadležnih institucija, činjenica da suradnička institucija u nama vidi uzor i želi nas za mentora u pokretanju poduzetništva na svom području, ipak je najveće priznanje i poticaj za daljnji rad.