Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija“ svečano je otvoren 27. rujna 2013. godine, kao nastavak aktivnosti jačanja gospodarstva i regionalne konkurentnosti kroz ulaganje u poslovnu infrastrukturu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.765.990 kn, pri čemu je 75% financirano sredstvima Europske unije iz predpristupnog fonda IPA IIIC. Preostali dio financiran je sredstvima Ministarstva poduzetništva i obrta, Grada Pakraca i Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o.. Kroz 21 mjesec implementacije, projekt je svojim aktivnostima pridonio jačanju gospodarskog razvoja grada Pakraca i regionalne konkurentnosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoj dinamične poduzetničke klime. Jedan od najznačajnijih rezultata je drugi objekt poduzetničkog inkubatora (druga generacija). Prvi objekt izgrađen je krajem 2008. godine sredstvima Europske komisije – CARDS 2004.

Arhitektonski je građevina oblikovana po principima suvremenog industrijskog oblikovanja uz upotrebu postojanih materijala. Osnovni materijal su pocinčani bojani fasadni i krovni paneli ispunjeni kamenom vunom (visoka termoizolacijska, vatrootporna svojstva i dobra zvučna izolacija) koji su pričvršćeni na čeličnu nosivu konstrukciju. Navedeni tip građevine skraćuje vrijeme izgradnje. Bočni zidovi su visine 6 m, a visina krova 8,2 m. Tlocrtna površina građevine je „L“ oblika neto površine 825  m2, a koju čine četiri (P1, P2, P3 i P4) sadržajno jednaka poslovna prostora koji se sastoje od:

  1. Proizvodni prostor (160 m2 do 210 m2),
  2. Uredski prostor (17 m2) i
  3. Sanitarni čvor, garderoba s tušem i čajna kuhinja (17 m2).

Uz građevinu je osigurano 12 natkritih parkirališnih mjesta i gospodarsko dvorište od 560 m2. Na rubnim dijelovima parcele su travnate površine od 380 m2.

Posebna pažnja pri oblikovanju građevine posvećena je:

  • Funkcionalnost prostora – Svaki poslovni prostor je opremljen sa instalacijama i odgovarajućim mjernim uređajima za: jaka struja nazivne snage 22,08 kW, plinska instalacija, pitka voda i odvodnja, samostalno grijanje prostora, telefonski priključak, ventilacija prostora i klimatizacija: uredskog prostora, čajne kuhinje i sanitarnog čvora. Na ulazu u proizvodni prostor su garažna vrata dimenzije 3,6×4 m, čime je osiguran nesmetan transport roba. Iz uredskog prostora, koji je na katu iznad sanitarnog čvora, omogućena je vizualna preglednost proizvodnog procesa.
  • Sigurnost – Svaki poslovni prostor je opremljen protupožarnim alarmnim sustavom. Građevina je pod stalnim vanjskim videonadzorom.
  • Energetska učinkovitost –  Cilj je, da se na konkretnom primjeru građevine, podigne svijest poduzetnika o efikasnoj potrošnji energije, primjeni ekonomsko isplativa i energetski efikasna tehnologija. U integriranom sustavu grijanja, 1/3 energije je od sunčeve energije, a preostala energija je od zemnog plina. Za vanjsku rasvjetu primijenjena je tehnologija štedljive led rasvjete, pri čemu se ostvaruje ušteda energije od 75% u odnosu na klasičnu rasvjetu sa žarnom niti i ostvaruju niski troškovi održavanja. Provedene su mjere čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije, tako da razina udobnosti  i funkcionalnosti ostanu sačuvane. Rezultat opisanih mjera je da je svaki proizvodni prostor posjeduje certifikat energetskog razreda C.
  • Zaštita okoliša – Otpadne vode, iz proizvodnog prostora i kolne površine gospodarskog dvorišta, pročišćavaju se u zajedničkom uređaju (separator) za pročišćavanje otpadnih voda. Oborinska voda s krovnih površina slijeva se u spremnik tehničke vode, koji je u naravi podzemni bunar dubine 10 m. Tako dobivena voda koristi se kao tehnička voda i voda za programirano navodnjavanje zelenih površina. U odabiru rasvjetnih tijela vanjske rasvjete, vodilo se računa da ne dođe do „svjetlosnog onečišćenja“. Većina ugrađenog materijala je pogodna za recikliranje.

Opisana građevina, uz već postojeći ranije izgrađen poduzetnički inkubator i vlastito kreiran dugogodišnji model upravljanja usklađen s našom Vizijom i Misijom, predstavlja cjelovit projekt jačanja poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca. Dodana vrijednost ostvaruje se kroz dvije usklađene komponente:

  1. Zakup poslovnog prostora  za poduzetnike i
  2. Poslovno savjetovanje za poduzetnike