VIZIJA: ‘Poduzetnički inkubator Pakrac je prostor susreta u kojem poduzetnički snovi uče hodati.’

MISIJA: ‘Poduzetnički inkubator Pakrac je regionalno središte u pružanju usluga poduzetnicima početnicima.’

Poduzetnički inkubator Pakrac (nastavno: Inkubator) je projekt koji je proveo  javni sektor (Grad Pakrac, Ministarstvo gospodarstva i EU kroz program CARDS 2003.) Kroz izgrađenu građevinu, u cilju podupiranja ulaganja i razvoja privatnog sektora iz područja malog gospodarstva. Zajedničko djelovanje javnog i privatnog sektora (partnerski odnos) uzeto je kao preduvjet za afirmaciju poduzetništva kao temeljnog čimbenika prosperiteta i socijalne kohezije.

Novoizgrađeni Inkubator svečano je otvoren 19. ožujka 2009. god. i predstavlja dio poslovne infrastrukture i kao takav jača poslovno okruženje privlačno za investicije. Djelovanje Inkubatora determinirano je u dokumentu „Strategija razvoja poduzetničke infrastrukture Grada Pakraca do 2013. god”.

Poduzetnički inkubator Pakrac proglašen je kao najuspješniji Poduzetnički inkubator u 2010. po ocjeni Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Zadaća je da se Inkubatorom upravlja na najučinkovitiji i najmanje rizičan način u cilju trajne održivosti razvoja, da bi se u konačnici pozicionirao kao regionalno središte u pružanju usluga poduzetnicima početnicima.

Sa financijskog gledišta, cilj je postići potpunu financijsku samoodrživost.

Model djelovanja Inkubatora odvija se pružanjem usluge poduzetniku kroz dvije komponente:

 1. Korištenje poslovnog prostora (proizvodni i uredski prostor) kroz (subvencionirani) zakup i
 2. Pružanje poslovnih usluga od strane PCP-a.

Inkubator omogućuje poduzetniku da koristi poslovni prostor i poslovne usluge u najkritičnijem razdoblju razvoja poduzetničkog pothvata. Poduzetnik, sa statusom poduzetnika početnika (do tri godine poslovanja), ima pravo na subvencionirani zakup poslovnog prostora. Pored zakupljenog poslovnog prostora, poduzetniku su na raspolaganju informatička učionica i konferencijska dvorana.  Navedene usluge poduzetniku predstavljaju priliku, od kojih može koristiti obje ili samo jednu od komponenata.

Prednost predstavljenog modela osnažena je u činjenici da je u Inkubatoru, pored poduzetnika, u istom objektu smješten Poduzetnički centar Pakrac (PCP). Time se potencijalno osigurava kvalitetna komunikacija i pružanje usluge „na vrijeme“. Druga prednost je što se Inkubator nalazi unutar Zone male privrede Pakrac. Može se reći da se nalazi u zoni povećanih gospodarskih aktivnosti, a što svakako predstavlja pozitivno okruženje.

Poduzetniku se pružaju slijedeće usluge bez naknade:

 1. Besplatan  pristup internetu,
 2. Oglašavanje tvrtke/obrta na web stranici PCP-a,
 3. Savjetovanje vezano za tekuće poslovanje poduzetnika početnika,
 4. Testiranje poduzetničke ideje za početnike,
 5. Informacije o mogućnostima kreditiranja, poticajnim mjerama, subvencijama i korištenju sredstava raznih fondova.

Poduzetniku su na raspolaganju slijedeće usluge sa 20% popustom za prvu godinu zakupa:

 1. Održavanje edukacija,
 2. Analiza poslovanja,
 3. Poslovno povezivanje,
 4. Sajamsko predstavljanje,
 5. Priprema kreditne dokumentacije,
 6. Priprema projekata za nacionalne natječaje i
 7. Suučešće u izradi poslovnih planova i investicijskih studija.