Površina prostora:
Period plaćanja:
Koeficijent zone:
Koeficijent namjene:
elementi-vidljivosti