banner

Korisnička podrška PCP-a

Projekt „Korisnička podrška PCP-a“ je trajao 18 mjeseci (01.02.2018.-01.08.2019.). Ukupna vrijednost projekta je 618.809,06 kn, od čega je 470.047,41 kn  sufinancirano od strane Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Za vrijeme trajanja projekta, poduzetnicima su na raspolaganju bile različite besplatne usluge savjetovanja i informiranja kao što su primjerice: knjigovodstvene usluge za poduzetnike početnike, priprema projektnih prijedloga za natječaje, provedba projekata, izrada natječajne dokumentacije pri kandidiranju, pravna savjetovanja, izrada poslovnih planova, edukacije namijenjene ženama poduzetnicama te druge edukacije kao što su prijenos poslovanja obiteljskih poduzeća, energetska učinkovitost u poslovanju i slično.

banner-maslacak

Maslačak ispunjava želje

Naziv programa iz kojeg se financira projekt: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Ukupna vrijednost projekta: 2.685.362,95kn

Trajanje projekta: 30 mjeseci (19.11.2018. – 19.05.2021.)

Korisnik: Grad Pakrac

Partner: Dječji vrtić Maslačak Pakrac

Projektom će se omogućiti dostupnost usluge kontinuiranog odgojno-obrazovnog rada dječjeg vrtića roditeljima zaposlenim u smjenama te tako uskladiti njihove obiteljske i poslovne obaveze.

Uvođenjem novih besplatnih programa sustav postaje priuštiv i socioekonomsko nediskriminirajući za svako dijete.

Doprinosi projekta:

 • 20 djece uključeno u uslugu smjenskog rada dječjeg vrtića
 • zaposlena dva odgojitelja na puno radno vrijeme
 • zaposlene spremačica i kuharica na pola radnog vremena
 • zaposlene stručne osobe (logoped i pedagog) na puno radno vrijeme
 • 26 stručnjaka sudjelovalo u osposobljavanju
 • 20 djece uključeno u kraći program engleskog jezika
 • 15 djece uključeno u igraonicu za djecu koja nisu polaznici vrtića
 • 20 djece uključeno u sportsku igraonicu
 • 20 djece uključeno u dramsko scensku igraonicu
 • 100 djece uključeno u edukaciju sport i rekreacija u prirodi
 • izvedene 4 kazališne predstave za djecu
 • nabavljena potrebna oprema za sportsku igraonicu
 • nabavljene igračke i oprema potrebna za rad nove odgojne skupine za potrebe smjenskog rada

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Vanja Ražov, vanja.razov@gmail.com

Za više informacija o EU fondovima, posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.razvoj.gov.hr te stranicu Europskih strukturnih i investicijskih fondova: www.strukturnifondovi.hr

banner-zenaanebroj

Ja sam žena, a ne broj

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija. Cilja skupina su nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na ranjive skupine (dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, žene s invaliditetom i slično). Projekt će uključiti ukupno 30 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 180 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama, a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.218,00 kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Vanja Ražov, vanja.razov@gmail.com ili koordinatora Vlatka Jurina, vlatkajurina@gmail.com

Za više informacija o fondovima Europske unije i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite sljedeće stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

herb-garden-coop

Herb Garden Coop

Poduzetnički centar Pakrac u suradnji sa partnerima (CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, HZZ područni uredi Slavonski Brod i Pakrac te grad Pakrac) provode projekt „Herb Garden Coop.“ koji je financiran sredstvima Europske unije u okviru IPA programa, komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, program Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina.

Projekt Herb Garden Coop ima za cilj povećati stopu samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (duže od 5 godina) i nezaposlenih osoba – pripadnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji kroz poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja. Kako bi se postigao cilj, projektom je osmišljen čitav niz aktivnosti koje uključuju:

 1. Informativne radionice – prezentacija projekta, informiranje i uključivanje zainteresiranih u projekt
 2. Certificirana edukacija o uzgoju i preradi ljekovitog bilja – edukacije će se provoditi u Pakracu i Slavonskom Brodu, trajati će minimalno 100 sati, a polaznici će steći certifikat, odnosno potvrdu o stručnoj spremi proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja
 3. Poduzetnička abeceda – edukacija koja se sastoji od tri dijela, a uključuje edukacije za unapređenje komunikacijskih vještina, poslovno okruženje i edukaciju poslovnog planiranja
 4. Zadružno poduzetništvo – planirane su radionice s ciljem prepoznavanja važnosti i mogućnosti koje pruža zadružno poduzetništvo, posjet uspješnim zadrugama te
 5. Osnivanje zadruge proizvođača i sakupljača ljekovitog bilja koja će se baviti uzgojem i preradom, za čije potrebe će se nabaviti profesionalna sušara za preradu ljekovitog bilja. Sušara će biti smještena u Poduzetničkom inkubatoru Pakrac.

 Molimo sve koji bi se željeli uključiti u projekt da se za dodatne informacije obrate u Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na telefon 034/290-650 ili na mail darian.husko@gmail.com 

stazama

Stazama lipicanca i kune

S ciljem da se unaprijedi postojeća turistička infrastruktura te da Lipik i Pakrac budu korak bliže ponovnom uvrštavanju na turističku kartu Republike Hrvatske, izrađen je prijedlog projekta kojim se želi razviti i unaprijediti javna turistička infrastruktura te privući više turista na područje Pakraca i Lipika. Na temelju tog prijedloga potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije između Grada Lipika i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, vrijedan 3.865.484 kuna za provedbu projekta Stazama lipicanca i kune.

Projektom „Stazama lipicanca i kune“, razvijanim sustavno kroz nekoliko proteklih godina, želi se objediniti i ojačati turistički potencijal na razini gradova Pakraca i Lipika kroz razvoj javne turističke infrastrukture i samim tim privući veći broj posjetitelja, kako lokalnih tako i regionalnih.

Rezultat takvog načina pripreme projekta jest potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, koji je gradonačelnik Grada Lipika potpisao 31. siječnja 2012. godine. Projekt će biti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA, komponente III – Regionalni razvoj, IIIC – Poslovna infrastruktura.

Nositelj projekta je Grad Lipik koji će ga provoditi u suradnji s partnerima – Gradom Pakracom i Poduzetničkim centrom Pakrac.

Ugovor je vrijedan 3.865.484 kuna (515.398 €), od čega udio EU bespovratnih sredstva iznosi 2.899.113 kuna (386.549 €). Projekt će se provoditi kroz 14 mjeseci, veljača 2012. – ožujak 2013.

Projekt Stazama lipicanca i kune usmjeren je na poduzetnike koji su aktivni u turizmu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva smještena uz Stazu, te sve farme koje su zainteresirane za aktivno bavljenje ruralnim turizmom; lokalne udruge kroz različite manifestacije, natjecanja i druženja te management turističke infrastrukture – turistički djelatnici različitih profila.

Opći cilj projekta je pomoć u jačanju turističkih potencijala na lokalnoj razini kroz razvoj i jačanje javne turističke infrastrukture gradova Lipika i Pakraca, te privući veći broj posjetitelja regionalno i lokalno.

Specifični ciljevi projekta su brojni, ali izdvojiti se mogu rekonstrukcija i izgradnja staze za pješake, bicikliste i jahače koja povezuje različite turističke destinacije u i oko gradova, obnova i razvoj destinacija u blizini i na stazi te promocija staze i njenih destinacija, razvoj prepoznatljivog imidža Staze kao i gradova, unapređenje objekata za rekreaciju i mogućnosti za lokalnu zajednicu i posjetitelje. Također će se angažirati stručnjaci za izradu plana koji će kasnije biti smjernica za korištenje staze te će se izraditi logo staze, brošure s kartama i letci, izraditi će se kratak film o Stazi i Internet stranica.

Ciljne skupine  i krajnji korisnici na koje je projekt usmjeren su nezaposleni, stanovništvo Požeško-slavonske županije, obrtnici, mali i srednji poduzetnici, turisti, obiteljska kućanstva, lokalno stanovništvo poduzetnici koji se bave turističkom djelatnosti ili srodnim djelatnostima, lokalne udruge koje turiste dovode kroz manifestacije, natjecanja i prijateljstva s ostalim članovima, te management turističkom infrastrukturom kojim će biti educirani zaposlenici turističkih zajednica, turistički vodiči, predstavnici Biciklističkog kluba Titan i Planinarskog društva Psunj te zaposlenici Državne ergele Lipik

Aktivnosti projekta su usmjerena na 2 područja:

 • obnova turističke infrastrukture (radovi i oprema)
  • Jezero Raminac – postavljanje urbane opreme oko jezera Raminac i uređenje prostora za druženje izgradnjom parkirališta na ulazu u prostor , te ugradnjom: tematskog dječijeg igrališta, postavljanje ograde, sjenice, roštilja, stolova s klupama.
  • Izletište Omanovac – uređenje fasade na Planinarskom domu, postavljanje tematskog dječijeg igrališta ”Kuna grad”, postavljanje urbane opreme.
  • Jezero Pakurnovac – postavljanje urbane opreme, sjenice, roštilja, stupova i mreža za odbojku u pijesku, dječije igralište s temom moto-crossa.
  • Jezero Pjeskara – postavljanje urbane opreme, sjenice, stolova s klupama, tematskog dječijeg igrališta na temu močvare i riba
  • CROSS COUNTRY biciklistička kružna straza – staze oko gradova Lipika i Pakraca kojom će se sve destinacije povezati, te unificirati ponuda svih koji se nalaze uz stazu
 • obuka važnih dionika u turizmu (rad sa ciljanom skupinom)
  • za 20 lokalnih poduzetnika i drugih dionika koji se bave turističkom djelatnošću
  • za 9 turističkih djelatnika različitih profila koji imaju vodeću ulogu u organiziranju turističke ponude na području gradova Pakraca i Lipika
 •  promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta su:

 • renovirano i razvijeno 5 javnih i 8 privatnih turističkih destinacija,
 • opremljena Cross country kružna staza, obnovljena fasada na Planinarskom domu Omanovac, uređeno okruženje jezera Raminac,
 • usvajanje novih znanja članova udruge i obiteljskih farmi
 • organizirane kvalitetne edukacije za management turističkom infrastrukturom
 • kvalitetna ponuda u ruralnom turizmu te cjelovit turistički angažman
 • povećan broj novoosnovanih poduzetnika u turističkoj djelatnosti
 • bolja i povezana turistčka ponuda grada Lipika i Pakraca,
 • povećanje mogućnosti za zapošljavanje i razvoj gospodarstva,
 • porast broja posjetitelja i noćenja,
 • veći broj različitih događanja i aktivnosti kao posljedica povećanih marketinških aktivnosti i unapređenja turističkih objekata,
 • poticanje i razvoj lokalnih udruga, klubova i društava (ribolov, jahanje, biciklizam, itd.).

pi2-banner

Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija

Gradonačelnik Grada Pakraca potpisao je 3. siječnja 2012. godine sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poduzetnički Inkubator – druga generacija“. Projekt Grada Pakraca jedan je od ukupno 18 projekata koji će se provoditi u 10 hrvatskih županija koje zaostaju u razvoju, a bit će financirani iz pretpristupnog fondaIPA 3C: Poduzetnička infrastruktura.

Ovim projektom Grad Pakrac nastavlja s ulaganjima u poduzetničku infrastrukturu financiranim iz pretpristupnih fondova EU: nakon prvog poduzetničkog inkubatora kroz program CARDS 2004 preko pretpristupne ceste Zoni male privrede kroz Phare 2005 do drugog objekta Poduzetničkog inkubatora kroz program IPA.

Nositelj projekta je Grad Pakrac, a Ugovor je potpisan na 7.765.990 kn (1.031.340 €), od čega EU financiranje  iznosi 5.824.492 kn (773.505 €).

Projekt su zajednički razvili i kandidirali Grad Pakrac i Poduzetnički centar Pakrac uz Tehničku pomoć za pripremu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Opći cilj projekta je jačanje gospodarskog razvoja grada Pakraca i regionalne konkuretosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoj dinamične poduzetničke klime.

Specifični cilj projekta je dovršetak poslovne infrastrukture unutar poduzetničke zone i grada Pakraca kroz:

 • izgradnju druge zgrade Poduzetničkog inkubatora nemijenjenog primarno proizvodnom sektoru
 • treninge i individualni rad sa ”soft” poslovnom infrastrukturom

Ciljne skupine i krajnji korisnici na koje je projekt usmjeren su poduzetnici početnici (4 poduzetnika koji će ući u nove prostore, 5 poduzetnika koji će sudjelovati na edukacijama), poduzetnici u fazi rasta i razvoja (20 poduzetnika koji će sudjelovati na edukacijama), managemenet poslovne infrastrukture (2 djelatnika gradske uprave i 4 djelatnika Poduzetničkog centra Pakrac).

Aktivnosti projekta:

 • Izgradnja druge zgrade Poduzetničkog Inkubatora s nadzorom građenja
 • Treninzi za osnaživanje poduzetničke aktivnosti i jačanje regionalne konkurentnosti
  • treninzi za poduzetnike početnike (do 3 godine poslovanja)
   • 5 polaznika edukacija s područja Pakraca i Lipika
   • Izvođač edukacija: Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
   • Trajanje: mjesec dana
   • Kalendar: rujan 2012. godine
  • treninzi za poduzetnike u fazi rasta i razvoja
   • 20 poduzetnika u fazi rasta s područja Pakraca i Lipika
   • Izvođač edukacija: vanjski stručnjaci
   • Trajanje: mjesec dana
   • Kalendar: listopad 2012. godine
  • treninzi za management poslovne infrastrukture za održivi razvoj lokalnog gospodarstva
  • Korisnici edukacija: 2 djelatnika gradske uprave i 4 djelatnika Poduzetničkog centra Pakrac
  • In-house trening: 30 dana evaluacije, edukacija i savjetovanja djelatnika
 • Jačanje poduzetničke svijesti u Pakracu i Požeško-slavonskoj županiji uključujući promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta:

 • 4 nova proizvodna prostora Poduzetničkog Inkubatora za poduzetnike početnike ukupne neto površine 825,16 m2
 • educirano 25 poduzetnika (poduzetnici početnici i napredni poduzetnici) o osnovnim i naprednim poduzetničkim vještinama
 • unaprijeđena specifična znanja i vještine u pružanju savjetodavnih i potpornih usluga managementa poslovne infrastrukture
 • ojačana poduzetnička svijest u gradu Pakracu i Požeško – slavonskoj županiji.
banner-korcula

Grad Korčula prijatelj poduzetnika

Projekt “Grad Korčula prijatelj poduzetnika“ sufinanciran je u 100%tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Korisnik projekta je Grad Korčula koji je projekt provodio sa partnerima agencijom KORA d.o.o. i Poduzetničkim centrom Pakrac d.o.o..

Ukupna vrijednost projekta je 296.961,00 HRK. Provedba projekta trajala je od 20. srpnja 2016. do 19 srpnja 2016.

Ciljevi projekta su poticanje i promocija poduzetništva na području grada i otoka Korčule. Kao primjer najbolje prakse poticanja poduzetništva, Poduzetnički centar Pakrac će sudjelovati u aktivnostima prijenosa znanja i iskustava gdje će prvo predstavnici Grada Korčule i Korčulanske razvojne agencije zajedno s ostalim relevantnim dionicima sudjelovati na studijskom putovanju u Pakrac gdje će im biti predstavljeni rezultati svih provedenih projekata koji su Pakracu osigurali reputaciju poduzetnički prijateljskog grada. Predstavnici PCP-a će kontinuirano raditi s projektnim partnerima na izradi plana poticanja poduzetništva na korčulanskom području.

Također, predstavnici PCPa i pakračkih poduzetnika će sudjelovati na Okruglom stolu u Korčuli gdje će javno predstaviti primjere najbolje prakse. Iako je PCP za svoj rad već višestruko nagrađivan od strane različitih nadležnih institucija, činjenica da suradnička institucija u nama vidi uzor i želi nas za mentora u pokretanju poduzetništva na svom području, ipak je najveće priznanje i poticaj za daljnji rad.