dsfawetrfaw

Online radionica: Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr prijave na online radionicu “Modeli uključivanja građana u rad OCD-a” koju će 28. siječnja 2022. održati udruga Centar za civilne inicijative iz Zagreba.

Sudionici će steći znanja o učinkovitim oblicima uključivanja građana u rad udruge. Tijekom radionice bit će govora o uključivanju i motiviranju članova udruge, o uključivanju i upravljanju volonterima, o obvezama i odgovornostima zaposlenika u udruzi. Posebno će se predstaviti djelovanje organizacija u svrhu uključivanja građana i dionika iz lokalne zajednice u rad udruge. Radionica će biti interaktivna na način da će sudionici moći iznositi vlastite primjere udruga koje predstavljaju te će se zajednički raspravljati primjeri dobre prakse za pojedine modele.

PRIJAVA NA RADIONICU

logo

Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu

Sukladno članku 39. stavku 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), Vlada Republike Hrvatske odlukom donosi Programe državnih potpora koje priprema Ministarstvo poljoprivrede temeljem EU propisa kojima se uređuju pravila za državne potpore. Sukladno članku 21. stavku 4. mjere potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi dio su Programa državnih potpora iz članka 39. Zakona i u skladu su s Uredbama Komisije (EU) br. 1408/2013, 2019/316 i 1407/2013.

Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore za 2019. godinu donesen je Odlukom Vlade RH u ožujku 2019. godine, za 2020. godinu Odlukom Vlade Republike Hrvatske u veljači 2020. godine, a za 2021. godinu Odlukom Vlade RH u ožujku 2021. godine. Kako bi se osigurao kontinuitet državne potpore za iznimno osjetljive sektore u 2022. godini, potrebno je donijeti Program državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje, domaće i udomaćene sorte poljoprivrednog bilja).

Programom državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2022. godinu utvrđuju se mjere, ciljevi, uvjeti, korisnici i financijske omotnice za provedbu navedenih mjera u 2022. godini.

Savjetovanje je otvoreno do 28. siječnja 2022. godine.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19652

logo

Podnošenje zahtjeva za potpore sektoru konjogojstva do 31. siječnja 2022.

Obavještavamo sve zainteresirane da se zahtjevi za mjere iz Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine konja u Republici Hrvatskoj 2021. – 2025. za uzgojnu godinu 2021. mogu podnositi do 31. siječnja 2022. godine.

Zahtjevi se podnose za:

1. mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

a) podmjeru Potpora testiranju radne sposobnosti grla na sportskim natjecanjima

b) podmjeru Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama)

2. mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina konja

a) podmjeru Potpora uzgoju rasplodnih kobila

b) podmjeru Potpora uzgoju rasplodnih pastuha

Više o potpori u nastavku:

MHB_logo_bez_pozadine

Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Otvoreni javni poziv za financiranje/sufinanciranje obilježavanja obljetnica ratnih događanja i stradavanja te prigodnih nadnevaka vezanih za Domovinski rat u 2022. godini.

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2022. godine, odnosno do isteka sredstava osiguranih u 2022. godini za provedbu Poziva.

1617093029_grad-za-mlade

Javni poziv za dodjelu certifikata “Grad za mlade” otvara se u ponedjeljak, 17. siječnja!

Povjerenstvo za dodjelu certifikata “Grad za mlade“ donijelo je odluku o objavi drugog javnog poziva za dobivanje Certifikata. Poziv će biti otvoren od 17. siječnja do 28. veljače.

U sklopu prvog javnog poziva, koji je objavljen u 2021. godini, devet hrvatskih gradova dobilo je titulu “Grada za mlade“ – Karlovac, Koprivnica, Labin, Novska, Opatija, Rijeka, Šibenik, Varaždin i Zabok.

Povjerenstvo je nakon prvog poziva, a na temelju tog iskustva, ažuriralo kriterije te su isti sastavni dio Odluke o standardima kvalitete lokalnih politika usmjerenih mladima i dodjeli certifikata Grad za mlade. Odluku možete pronaći OVDJE.

Svi dokumenti bit će, po otvaranju javnog poziva, dostupni na web stranici www.udruga-gradova.hr/grad-za-mlade.

Podsjetimo, sustav certificiranja gradova za politike usmjerene mladima pokrenula je Udruga gradova, u suradnji sa svojim partnerima.

Odluku o pokretanju postupka certificiranja donijelo je Predsjedništvo Udruge gradova, a istom odlukom predviđeno je osnivanje Povjerenstva za dodjelu certifikata koje je ujedno ovlašteno i za formiranje samih kriterija.

Povjerenstvo ima 9 članova, a svoje predstavnike u Povjerenstvu imaju relevantne organizacije i institucije na polju rada s mladima, odnosno sve partnerske organizacije u ovom projektu. To su:

 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Mreža mladih Hrvatske
 • Savez društava naša djeca
 • Udruga gradova u Republici Hrvatskoj

Definirano je ukupno osam tematskih područja:

 • Participacija
 • Demografski poticaji i mjere
 • Zapošljavanje
 • Mobilnost
 • Zdravlje i sport
 • Rad s mladima i kultura
 • Obrazovanje
 • Informiranje

Kriteriji su definirani na temelju analize postojećih modela certificiranja u Europi, ukupno njih sedam.

hqdefault

Pokreni nešto svoje

“Pokreni nešto svoje” je program potpore poduzetničkim projektima u Hrvatskoj. Program potiče projekte s pozitivnim društvenim utjecajem te odgovara na potrebe poduzetnika za financijskom i mentorskom potporom u svrhu započinjanja ili razvoja poslovanja.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI?

Prihvatljivi prijavitelj je:

 • postojeće mikropoduzeće ili
 • osoba pod uvjetom da prije korištenja potpore registrira poduzeće

Korisnik potpore može biti poduzeće sa sjedištem u Hrvatskoj koje spada u mikropoduzeća prema kriterijima Europske komisije. Aktivnosti projekta moraju biti provedene u Hrvatskoj, na čijem području projekt mora imati i utjecaj. Za financiranje su prihvatljive sve aktivnosti koje su potrebne za provedbu projekta.

DO KAD SE MOŽE PRIJAVITI?

Prijavitelji šalju svoju prijavu putem web obrasca. Krajnji rok za slanje prijava je 28. veljače 2022. do 12 sati (podne)

TRAJANJE PROJEKATA

Vrijeme trajanja projekata je do šest mjeseci.

KAKO SE BIRAJU DOBITNICI?

Stručna komisija ocjenjuje projekte sukladno kriterijima navedenima u uputama za prijavitelje.

MENTORSKA POTPORA

ACT Grupa će ugovorenim projektima za vrijeme trajanja projekta osigurati besplatno:

 • mentorstvo u razvoju poduzeća, provedbi projekta i efikasnom korištenju projektnih rezultata,
 • mentorstvu u svrhu postizanja pozitivnog društvenog utjecaja,
 • mentorstvu u pojedinim poslovnim funkcijama poduzeća, sukladno specifičnim potrebama poduzeća i njihovog poslovanja.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora u 2022. iznosi 74.000 kuna.

gertzgewt

Pojedinačno savjetovanje poduzetnika o povoljnim kreditima HBOR-a

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održat će Infodan u srijedu, 19. siječnja, od 9:30 do 13 sati, u HGK – Županijskoj komori Požega, na adresi Vukovarska 6.

Radi što bolje informiranosti poduzetnika o novostima u kreditnim programima s povoljnijim uvjetima koje provodi HBOR, voditelj njegova Područnog ureda za Slavoniju Boris Čagalj održat će individualne razgovore s poduzetnicima koji su zainteresirani za korištenje HBOR-ovih kredita. Budući da individualni razgovori zahtijevaju definiranje termina za svakog sudionika, zbog ograničenog trajanja Infodana molimo zainteresirane da se za poslovne razgovore što prije prijave online prijavnicom u nastavku teksta.

https://www.hgk.hr/forms/info-dan-hbor-a-9

Rok za prijavu je utorak, 18. siječnja, do 12 sati.

Hand Saving Money concept, Piggy bank with coin for Wealth Income and Profit Financial Business Grow

Financijska pismenost: Komisija i OECD-INFE objavili zajednički okvir za poboljšanje financijskih vještina pojedinaca

Europska komisija i OECD-ova Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje (OECD-INFE) objavili su zajednički okvir EU-a i OECD-INFE-a za financijske kompetencije odraslih. Cilj je tog okvira poboljšati financijske vještine pojedinaca kako bi mogli donositi dobre odluke o svojim osobnim financijama. Okvir će podupirati razvoj javnih politika, programa financijske pismenosti i obrazovnih materijala u državama članicama, obrazovnim ustanovama i industriji. Podupirat će i razmjenu dobrih praksi među oblikovateljima politika i dionicima u EU-u.

Bolje razumijevanje financija pojedincima omogućuje upravljanje osobnim financijama te sigurnije i samouvjerenije sudjelovanje na financijskim tržištima. Ovaj okvir za financijske kompetencije temelji se na mjerama objavljenima u akcijskom planu za uniju tržišta kapitala iz 2020. Označava ključnu etapu u Komisijinu radu na financijskoj pismenosti i važan je nastavak rada OECD/INFE-a na financijskoj pismenosti.

Financijska pismenost se u skladu s Preporukom OECD-a o financijskoj pismenosti iz 2020. odnosi na kombinaciju financijske osviještenosti, znanja, vještina, stavova i ponašanja potrebnih za donošenje dobrih financijskih odluka i u konačnici postizanje financijske dobrobiti pojedinca. Međutim, razina financijske pismenosti pojedinaca i dalje je niska te je zato prioritet oblikovateljima politika i drugim dionicima u EU-u.

Više na poveznici.

Izvor: https://ec.europa.eu/

Clipboard02

Najava besplatnog webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige

HOK poziva zainteresirane na besplatni webinar o pripremi završnog obračuna za obrtnike u sustavu poreza na dohodak koji vode poslovne knjige. Webinar će održati predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore Đurđica Mostarčić.

Webinar će se održati u srijedu 26. siječnja 2022. godine s početkom u 15,00 sati, a moći ćete ga uživo pratiti na službenoj Facebook stranici Hrvatske obrtničke komore.

Snimku webinara o pripremi završnog obračuna za obrtnike u paušalnom sustavu oporezivanja možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.facebook.com/HrvatskaObrtnickaKomora/videos/675358286785859/ 

https://www.hok.hr/novosti-iz-hok/najava-besplatnog-webinara-o-pripremi-zavrsnog-obracuna-za-obrtnike-u-sustavu-poreza-na-dohodak-koji

drtgwstg

Informiranje građana o ZPP-u

Europska komisija sufinancira projekte informiranja javnosti o zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP). Projekti mogu uključivati:

 • televizijske priloge o poljoprivredi i inovacijama
 • posjete poljoprivrednim gospodarstvima
 • informativne kampanje
 • audiovizualne i medijske aktivnosti
 • aplikacije za pametne telefone i tablete.

U pozivu na podnošenje prijedloga, koji se objavljuje jednom godišnje, može sudjelovati svaka osoba ili pravni subjekt, kao što su udruge ili nacionalna tijela. Europskim pravilima utvrđena su dva cilja za sve mjere informiranja:

 • objasniti i osvijestiti potporu EU-a poljoprivredi i ruralnom razvoju u okviru ZPP-a
 • surađivati s poljoprivrednicima i drugim akterima u ruralnim područjima koji bi trebali dodatno informirati svoje izborne jedinice i širu javnost o ZPP-u.

Više informacija na linku:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/grants-information_hr