Svake godine djelatnici Poduzetničkog centra izrade u prosjeku 20 poslovnih planova/investicijskih studija. Poduzetnici izrade studija najučestalije traže zbog podizanja kreditnih sredstava, ali i na početku poslovanja u sklopu testiranja poduzetničke ideje. Poduzetnički centar Pakrac nudi i usluge izrade Plana marketinga te pomaže poduzetnicima kod istraživanja tržišta.

Izrada poslovnog plana omogućuje provjeru valjanosti poslovne ideje i neophodna je za podizanje kredita. Poslovni plan odgovora na pitanje kako osigurati razvoj poduzeća i ostati konkurentan. Riječ je o sustavnom prikazu planiranih ciljeva i aktivnosti poduzeća u određenom, najčešće višegodišnjem razdoblju.

Poslovni plan namijenjen je poduzetniku i služi za cjelovitu analizu pothvata i za sagledavanje svih potrebnih elemenata za njegovo uspješno ostvarivanje. Uz samog poduzetnika, ostali korisnici poslovnog plana su financijske institucije od kojih poduzetnik namjerava pribavljati sredstva, investitori koji će uz poduzetnika financirati projekt te poslovni partneri (dobavljači, kupci i ostali).

Svaki poslovni plan svojim je oblikom prilagođen poduzetničkom poduhvatu i djelatnosti. Njegova složenost i sadržaj definirani su proizvodnim, odnosno uslužnim programom i prilagođavaju se obliku koji zahtijeva njegova primarna namjena. Preporučeni sadržaj poslovnog plana (prema HBOR-u) možete pogledati ovdje.

Poslovni plan najčešće obuhvaća dvadesetak stranica i mora biti realan, sveobuhvatan, jasan i izvediv. Izrađuje se za projekte do 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.

Vrijeme izrade: 3 – 5 dana od dostave svih potrebnih podataka zavisno o broju djelatnosti.

Investicijska studija izrađuje se za projekte veće od 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja. Preporučeni sadržaj investicijske studije (prema HBOR-u) možete pogledati ovdje.

Vrijeme izrade: 5 – 10 dana od dostave svih potrebnih podataka.

U 2011. i 2012. godini djelatnici Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. izradili su 30-ak poslovnih planova/investicijskih studija za poslovne subjekte s područja Pakraca, Lipika, cijele Požeško-slavonske županije i šire regije.

Poduzetnički centar Pakrac ima dugogodišnju odličnu suradnju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Područni ured za Slavoniju i Baranju, te s poslovnim bankama na širem području Slavonije.