INFORMIRANJE I SAVJETOVANJE PODUZETNIKA

Ukoliko trebate savjetodavnu i stručnu pomoć pri pokretanju poduzetničkog poduhvata, razvoju poslovanja, ali i rješavanju prepreka u poslovanju, naši savjetnici uvijek su tu za Vas. Informiranje poduzetnika je usluga koju Poduzetnički Centar Pakrac pruža tokom cijele godine. Informiranje provodimo kroz radionice za poduzetnike, putem internet stranice, Facebook stranice, viber grupe ili individualno (osobni kontakti, telefonom, e-mailom).


IZRADA POSLOVNIH PLANOVA

„Poslovni plan je dokument koji sadrži cjelovito i potanko razrađeno obrazloženje o ulaganjima u posao s ocjenom očekivanih učinaka i varijantnih rješenja za različite situacije, što ih donosi buduće vrijeme.“ (Ministarstvo gospodarstva RH, Masmedija, Zagreb 1999.)

Gdje mi poslovni plan može poslužiti?

  • Za dobivanje potpore za samozapošljavanje od strane HZZ-a
  • Za dobivanje jamstva i zajmova HAMAG – BICRO -a
  • Za prijave poslovne ideje u sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
  • Za dobivanje kredita od HBOR-a

EU FONDOVI – SAVJETOVANJE, PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA

EU fondovi su sredstva poreznih obveznika Europske Unije, a pravo na povlačenje tih sredstava imaju sve vrste organizacija iz javnog, privatnog i civilnog sektora,  te građani pojedinci  i njihove inicijative.

Sredstva iz EU fondova dodjeljuju se sukladno određenim pravilima i procedurama. Ona nisu ni malo jednostavna i to što mislite da imate zaista dobar projekt nije jamstvo da će Vaša ideja zaživjeti.  Svaki natječaj je specifičan i ima svoje uvjete te naši savjetnici prilagođavaju Vašu ideju natječajnoj dokumentaciji.  Kada je projekt kvalitetno razrađen, velika je mogućnost pozitivne ocjene i ostvarivanja maksimalnog broja bodova, što nam je svima glavni cilj.

Poduzetnički centar Pakrac svojim klijentima pruža kompletnu uslugu prijave projekata za financiranje iz EU fondova. Usluga uključuje kompletni proces razrade projektne ideje, izrade projektnog prijedloga, ispunjavanja natječajne dokumentacije, prijave i provedbe projekta.


RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Poduzetnički centar Pakrac dugi niz godina ostvaruje dobru suradnju i komunikaciju s lokalnim OCD-ovima te na području Grada Pakraca imamo udruge koje su uz pomoć nas aplicirale i provode ne samo male nacionalne već i velike EU projekte.

Društvo u cjelini razvijeno je onoliko koliko je razvijeno civilno društvo, stoga se nadamo da će ova suradnja dovesti do daljnjeg razvoja civilnog sektora i jačanja postojećih kapaciteta kako bi organizacije civilnog društva bile ravnopravni nositelji društvenog razvoja.