banner-korcula

Grad Korčula prijatelj poduzetnika

Projekt “Grad Korčula prijatelj poduzetnika“ sufinanciran je u 100%tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Korisnik projekta je Grad Korčula koji je projekt provodio sa partnerima agencijom KORA d.o.o. i Poduzetničkim centrom Pakrac d.o.o..

Ukupna vrijednost projekta je 296.961,00 HRK. Provedba projekta trajala je od 20. srpnja 2016. do 19 srpnja 2016.

Ciljevi projekta su poticanje i promocija poduzetništva na području grada i otoka Korčule. Kao primjer najbolje prakse poticanja poduzetništva, Poduzetnički centar Pakrac će sudjelovati u aktivnostima prijenosa znanja i iskustava gdje će prvo predstavnici Grada Korčule i Korčulanske razvojne agencije zajedno s ostalim relevantnim dionicima sudjelovati na studijskom putovanju u Pakrac gdje će im biti predstavljeni rezultati svih provedenih projekata koji su Pakracu osigurali reputaciju poduzetnički prijateljskog grada. Predstavnici PCP-a će kontinuirano raditi s projektnim partnerima na izradi plana poticanja poduzetništva na korčulanskom području.

Također, predstavnici PCPa i pakračkih poduzetnika će sudjelovati na Okruglom stolu u Korčuli gdje će javno predstaviti primjere najbolje prakse. Iako je PCP za svoj rad već višestruko nagrađivan od strane različitih nadležnih institucija, činjenica da suradnička institucija u nama vidi uzor i želi nas za mentora u pokretanju poduzetništva na svom području, ipak je najveće priznanje i poticaj za daljnji rad.

Tags: No tags

Comments are closed.