banner-zenaanebroj

Ja sam žena, a ne broj

Cilj projekta „Ja sam žena, a ne broj“ je osigurati trenutnu uključenost i buduće intenzivnije participiranje žena na tržištu rada kroz zapošljavanje i obrazovanje čime se prevenira opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti. Projektom se osigurava pomoć za starije, nemoćne i osobe u nepovoljnom položaju kroz pružanje podrške za svakodnevne aktivnosti i potrebe čime se povećava kvaliteta života u vlastitom domaćinstvu i prevenira prerana institucionalizacija. Cilja skupina su nezaposlene žene sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem s naglaskom na ranjive skupine (dugotrajno nezaposlene, starije od 50 godina, žene s invaliditetom i slično). Projekt će uključiti ukupno 30 žena koje će biti zaposlene na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca. Zaposlene žene će pružati usluge pomoći i njege za 180 krajnjih korisnika koji su stare, nemoćne ili osobe u nepovoljnom položaju pomažući im u njihovim svakodnevnim aktivnostima. Žene će se zaposliti za pružanje potpore starijim i nemoćnim osobama, a u isto vrijeme će im se pružiti mogućnost za obrazovanje kako bi kasnije imale veće šanse za pronalazak novog zaposlenja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.059.218,00 kn i u 100%-tnom iznosu je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2017. – 01.06.2020.

Za više informacija o projektu, možete kontaktirati voditelja projekta: Vanja Ražov, vanja.razov@gmail.com ili koordinatora Vlatka Jurina, vlatkajurina@gmail.com

Za više informacija o fondovima Europske unije i Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali posjetite sljedeće stranice: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

herb-garden-coop

Herb Garden Coop

Poduzetnički centar Pakrac u suradnji sa partnerima (CTR-Razvojna agencija Brodsko-posavske županije, HZZ područni uredi Slavonski Brod i Pakrac te grad Pakrac) provode projekt „Herb Garden Coop.“ koji je financiran sredstvima Europske unije u okviru IPA programa, komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, program Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina.

Projekt Herb Garden Coop ima za cilj povećati stopu samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba (duže od 5 godina) i nezaposlenih osoba – pripadnika nacionalnih manjina u Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji kroz poticanje uzgoja i prerade ljekovitog bilja. Kako bi se postigao cilj, projektom je osmišljen čitav niz aktivnosti koje uključuju:

 1. Informativne radionice – prezentacija projekta, informiranje i uključivanje zainteresiranih u projekt
 2. Certificirana edukacija o uzgoju i preradi ljekovitog bilja – edukacije će se provoditi u Pakracu i Slavonskom Brodu, trajati će minimalno 100 sati, a polaznici će steći certifikat, odnosno potvrdu o stručnoj spremi proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja
 3. Poduzetnička abeceda – edukacija koja se sastoji od tri dijela, a uključuje edukacije za unapređenje komunikacijskih vještina, poslovno okruženje i edukaciju poslovnog planiranja
 4. Zadružno poduzetništvo – planirane su radionice s ciljem prepoznavanja važnosti i mogućnosti koje pruža zadružno poduzetništvo, posjet uspješnim zadrugama te
 5. Osnivanje zadruge proizvođača i sakupljača ljekovitog bilja koja će se baviti uzgojem i preradom, za čije potrebe će se nabaviti profesionalna sušara za preradu ljekovitog bilja. Sušara će biti smještena u Poduzetničkom inkubatoru Pakrac.

 Molimo sve koji bi se željeli uključiti u projekt da se za dodatne informacije obrate u Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. na telefon 034/290-650 ili na mail darian.husko@gmail.com 

stazama

Stazama lipicanca i kune

S ciljem da se unaprijedi postojeća turistička infrastruktura te da Lipik i Pakrac budu korak bliže ponovnom uvrštavanju na turističku kartu Republike Hrvatske, izrađen je prijedlog projekta kojim se želi razviti i unaprijediti javna turistička infrastruktura te privući više turista na područje Pakraca i Lipika. Na temelju tog prijedloga potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije između Grada Lipika i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, vrijedan 3.865.484 kuna za provedbu projekta Stazama lipicanca i kune.

Projektom „Stazama lipicanca i kune“, razvijanim sustavno kroz nekoliko proteklih godina, želi se objediniti i ojačati turistički potencijal na razini gradova Pakraca i Lipika kroz razvoj javne turističke infrastrukture i samim tim privući veći broj posjetitelja, kako lokalnih tako i regionalnih.

Rezultat takvog načina pripreme projekta jest potpisivanje Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, koji je gradonačelnik Grada Lipika potpisao 31. siječnja 2012. godine. Projekt će biti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Instrumenta pretpristupne pomoći – IPA, komponente III – Regionalni razvoj, IIIC – Poslovna infrastruktura.

Nositelj projekta je Grad Lipik koji će ga provoditi u suradnji s partnerima – Gradom Pakracom i Poduzetničkim centrom Pakrac.

Ugovor je vrijedan 3.865.484 kuna (515.398 €), od čega udio EU bespovratnih sredstva iznosi 2.899.113 kuna (386.549 €). Projekt će se provoditi kroz 14 mjeseci, veljača 2012. – ožujak 2013.

Projekt Stazama lipicanca i kune usmjeren je na poduzetnike koji su aktivni u turizmu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva smještena uz Stazu, te sve farme koje su zainteresirane za aktivno bavljenje ruralnim turizmom; lokalne udruge kroz različite manifestacije, natjecanja i druženja te management turističke infrastrukture – turistički djelatnici različitih profila.

Opći cilj projekta je pomoć u jačanju turističkih potencijala na lokalnoj razini kroz razvoj i jačanje javne turističke infrastrukture gradova Lipika i Pakraca, te privući veći broj posjetitelja regionalno i lokalno.

Specifični ciljevi projekta su brojni, ali izdvojiti se mogu rekonstrukcija i izgradnja staze za pješake, bicikliste i jahače koja povezuje različite turističke destinacije u i oko gradova, obnova i razvoj destinacija u blizini i na stazi te promocija staze i njenih destinacija, razvoj prepoznatljivog imidža Staze kao i gradova, unapređenje objekata za rekreaciju i mogućnosti za lokalnu zajednicu i posjetitelje. Također će se angažirati stručnjaci za izradu plana koji će kasnije biti smjernica za korištenje staze te će se izraditi logo staze, brošure s kartama i letci, izraditi će se kratak film o Stazi i Internet stranica.

Ciljne skupine  i krajnji korisnici na koje je projekt usmjeren su nezaposleni, stanovništvo Požeško-slavonske županije, obrtnici, mali i srednji poduzetnici, turisti, obiteljska kućanstva, lokalno stanovništvo poduzetnici koji se bave turističkom djelatnosti ili srodnim djelatnostima, lokalne udruge koje turiste dovode kroz manifestacije, natjecanja i prijateljstva s ostalim članovima, te management turističkom infrastrukturom kojim će biti educirani zaposlenici turističkih zajednica, turistički vodiči, predstavnici Biciklističkog kluba Titan i Planinarskog društva Psunj te zaposlenici Državne ergele Lipik

Aktivnosti projekta su usmjerena na 2 područja:

 • obnova turističke infrastrukture (radovi i oprema)
  • Jezero Raminac – postavljanje urbane opreme oko jezera Raminac i uređenje prostora za druženje izgradnjom parkirališta na ulazu u prostor , te ugradnjom: tematskog dječijeg igrališta, postavljanje ograde, sjenice, roštilja, stolova s klupama.
  • Izletište Omanovac – uređenje fasade na Planinarskom domu, postavljanje tematskog dječijeg igrališta ”Kuna grad”, postavljanje urbane opreme.
  • Jezero Pakurnovac – postavljanje urbane opreme, sjenice, roštilja, stupova i mreža za odbojku u pijesku, dječije igralište s temom moto-crossa.
  • Jezero Pjeskara – postavljanje urbane opreme, sjenice, stolova s klupama, tematskog dječijeg igrališta na temu močvare i riba
  • CROSS COUNTRY biciklistička kružna straza – staze oko gradova Lipika i Pakraca kojom će se sve destinacije povezati, te unificirati ponuda svih koji se nalaze uz stazu
 • obuka važnih dionika u turizmu (rad sa ciljanom skupinom)
  • za 20 lokalnih poduzetnika i drugih dionika koji se bave turističkom djelatnošću
  • za 9 turističkih djelatnika različitih profila koji imaju vodeću ulogu u organiziranju turističke ponude na području gradova Pakraca i Lipika
 •  promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta su:

 • renovirano i razvijeno 5 javnih i 8 privatnih turističkih destinacija,
 • opremljena Cross country kružna staza, obnovljena fasada na Planinarskom domu Omanovac, uređeno okruženje jezera Raminac,
 • usvajanje novih znanja članova udruge i obiteljskih farmi
 • organizirane kvalitetne edukacije za management turističkom infrastrukturom
 • kvalitetna ponuda u ruralnom turizmu te cjelovit turistički angažman
 • povećan broj novoosnovanih poduzetnika u turističkoj djelatnosti
 • bolja i povezana turistčka ponuda grada Lipika i Pakraca,
 • povećanje mogućnosti za zapošljavanje i razvoj gospodarstva,
 • porast broja posjetitelja i noćenja,
 • veći broj različitih događanja i aktivnosti kao posljedica povećanih marketinških aktivnosti i unapređenja turističkih objekata,
 • poticanje i razvoj lokalnih udruga, klubova i društava (ribolov, jahanje, biciklizam, itd.).

pi2-banner

Poduzetnički inkubator Pakrac – druga generacija

Gradonačelnik Grada Pakraca potpisao je 3. siječnja 2012. godine sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Poduzetnički Inkubator – druga generacija“. Projekt Grada Pakraca jedan je od ukupno 18 projekata koji će se provoditi u 10 hrvatskih županija koje zaostaju u razvoju, a bit će financirani iz pretpristupnog fondaIPA 3C: Poduzetnička infrastruktura.

Ovim projektom Grad Pakrac nastavlja s ulaganjima u poduzetničku infrastrukturu financiranim iz pretpristupnih fondova EU: nakon prvog poduzetničkog inkubatora kroz program CARDS 2004 preko pretpristupne ceste Zoni male privrede kroz Phare 2005 do drugog objekta Poduzetničkog inkubatora kroz program IPA.

Nositelj projekta je Grad Pakrac, a Ugovor je potpisan na 7.765.990 kn (1.031.340 €), od čega EU financiranje  iznosi 5.824.492 kn (773.505 €).

Projekt su zajednički razvili i kandidirali Grad Pakrac i Poduzetnički centar Pakrac uz Tehničku pomoć za pripremu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Opći cilj projekta je jačanje gospodarskog razvoja grada Pakraca i regionalne konkuretosti kroz povećanje stope zaposlenosti i razvoj dinamične poduzetničke klime.

Specifični cilj projekta je dovršetak poslovne infrastrukture unutar poduzetničke zone i grada Pakraca kroz:

 • izgradnju druge zgrade Poduzetničkog inkubatora nemijenjenog primarno proizvodnom sektoru
 • treninge i individualni rad sa ”soft” poslovnom infrastrukturom

Ciljne skupine i krajnji korisnici na koje je projekt usmjeren su poduzetnici početnici (4 poduzetnika koji će ući u nove prostore, 5 poduzetnika koji će sudjelovati na edukacijama), poduzetnici u fazi rasta i razvoja (20 poduzetnika koji će sudjelovati na edukacijama), managemenet poslovne infrastrukture (2 djelatnika gradske uprave i 4 djelatnika Poduzetničkog centra Pakrac).

Aktivnosti projekta:

 • Izgradnja druge zgrade Poduzetničkog Inkubatora s nadzorom građenja
 • Treninzi za osnaživanje poduzetničke aktivnosti i jačanje regionalne konkurentnosti
  • treninzi za poduzetnike početnike (do 3 godine poslovanja)
   • 5 polaznika edukacija s područja Pakraca i Lipika
   • Izvođač edukacija: Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
   • Trajanje: mjesec dana
   • Kalendar: rujan 2012. godine
  • treninzi za poduzetnike u fazi rasta i razvoja
   • 20 poduzetnika u fazi rasta s područja Pakraca i Lipika
   • Izvođač edukacija: vanjski stručnjaci
   • Trajanje: mjesec dana
   • Kalendar: listopad 2012. godine
  • treninzi za management poslovne infrastrukture za održivi razvoj lokalnog gospodarstva
  • Korisnici edukacija: 2 djelatnika gradske uprave i 4 djelatnika Poduzetničkog centra Pakrac
  • In-house trening: 30 dana evaluacije, edukacija i savjetovanja djelatnika
 • Jačanje poduzetničke svijesti u Pakracu i Požeško-slavonskoj županiji uključujući promotivne aktivnosti

Očekivani rezultati projekta:

 • 4 nova proizvodna prostora Poduzetničkog Inkubatora za poduzetnike početnike ukupne neto površine 825,16 m2
 • educirano 25 poduzetnika (poduzetnici početnici i napredni poduzetnici) o osnovnim i naprednim poduzetničkim vještinama
 • unaprijeđena specifična znanja i vještine u pružanju savjetodavnih i potpornih usluga managementa poslovne infrastrukture
 • ojačana poduzetnička svijest u gradu Pakracu i Požeško – slavonskoj županiji.
banner-korcula

Grad Korčula prijatelj poduzetnika

Projekt “Grad Korčula prijatelj poduzetnika“ sufinanciran je u 100%tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Korisnik projekta je Grad Korčula koji je projekt provodio sa partnerima agencijom KORA d.o.o. i Poduzetničkim centrom Pakrac d.o.o..

Ukupna vrijednost projekta je 296.961,00 HRK. Provedba projekta trajala je od 20. srpnja 2016. do 19 srpnja 2016.

Ciljevi projekta su poticanje i promocija poduzetništva na području grada i otoka Korčule. Kao primjer najbolje prakse poticanja poduzetništva, Poduzetnički centar Pakrac će sudjelovati u aktivnostima prijenosa znanja i iskustava gdje će prvo predstavnici Grada Korčule i Korčulanske razvojne agencije zajedno s ostalim relevantnim dionicima sudjelovati na studijskom putovanju u Pakrac gdje će im biti predstavljeni rezultati svih provedenih projekata koji su Pakracu osigurali reputaciju poduzetnički prijateljskog grada. Predstavnici PCP-a će kontinuirano raditi s projektnim partnerima na izradi plana poticanja poduzetništva na korčulanskom području.

Također, predstavnici PCPa i pakračkih poduzetnika će sudjelovati na Okruglom stolu u Korčuli gdje će javno predstaviti primjere najbolje prakse. Iako je PCP za svoj rad već višestruko nagrađivan od strane različitih nadležnih institucija, činjenica da suradnička institucija u nama vidi uzor i želi nas za mentora u pokretanju poduzetništva na svom području, ipak je najveće priznanje i poticaj za daljnji rad.