logo projekta

Ruralno je popularno!

Naziv projekta: Ruralno je popularno!

Ukupna vrijednost projekta: 112.000,00  kn

  • Središnji državni ured za demografiju i mlade: 75.000,00 kn
  • Grad Pakrac: 33.000,00 kn
  • Turistička zajednica Grada Pakraca: 4.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci (01.01.2022. – 01.01.2023.)

Nositelj projekta: Udruga za održivi razvoj,šport i rekreaciju “CRO OUTDOOR”

Partner: Grad Pakrac

Opći cilj projekta je osnažiti Udrugu raznim novim sadržajima za mlade te podići kvalitetu života mladih na području grada Pakraca i potaknuti ih na ostanak u ruralnoj sredini.

Projektne aktivnosti koje će se provoditi:

  • Zaposlen voditelj projekta na puno radno vrijeme tijekom 12 mjeseci trajanja projekta

1. Edukacija „Saznaj sve o turizmu“ – edukacija će biti podijenje na 5 tema o turizmu tijekom 5 dana, a predviđeno trajanje svake edukacije je 2h. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca.

2. Radionica „Upoznaj tradicijsku gastronomiju“ – radionica će se provoditi na 5 različitih turističkih lokacija kroz 5 dana (svaka radionica po 5h) te će se mlade upoznati sa autohtonim proizvodima, tradicijskim i starim receptima te će se okušati u pripremanju tradicionalnih jela (čobanac, grah sa kobasicom, šaran na rašljama, fiš-paprikaš). Jedna od radionica odvit će se u ugostiteljskom objektu gdje će mladi učiti o kulturi posluživanja. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca i Udruga „CRO OUTDOOR“.

3. Radionica „Upoznaj naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva“ – obilazak 5 različitih lokalnih OPG-a kroz 5 dana, prezentacija proizvoda na OPG-u te upoznavanje mladih sa poljoprivredom i poticanje na bavljenje istim. Predviđeno trajanje svake radionice 2h. Sudjelovat će ukupno 20 mladih osoba, a edukaciju će održati TZ Grada Pakraca i Udruga „CRO OUTDOOR“.

4. Edukacija za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi – edukaciju će pohađati 10 sudionika koji će nakon završene edukacije biti osposobljeni za nositelje i organizatore sadržaja u prirodi te će dobiti certifikat za navedeno. Program traje 15 sati odvija se u dva dana, a održat će ga Sektor za turizam HGK i HGSS.

5. Radionica „Sigurno kretanje i boravak mladih u prirodi“ – dvodnevna radionica koja uključuje spavanje u prirodi te edukacije raznih tema koje su povezane sa navedenim, a koja se provodi u suradnjisa HGSS-a, Stanica Požega, ispostava Pakrac i Udruge „CRO OUTDOOR“. Radionica će se provesti dva puta tijekom trajanja projekta, a uključuje ukupno 20 mladih sudionika.

6. Tečaj „Postani voditelj poslovnice turističke agencije“ – petodnevna edukacija koju će održati Udruga „CRO OUTDOOR“ te polaganje stručnog ispita za voditelja poslova u turističkoj agenciji. Tečaj će pohađati dvije mlade osobe.

7. Radionica „Zdravi turizam“ – hodanje cijelom dužinom (6800 m) Kružne staze „Kuna“. Radionica će se provesti 5 puta tijekom trajanja projekta, a predviđeno vrijeme je 3h po radionici. Radionicu će održati Udruga „CRO OUTDOOR“, a predviđa se ukupno 30 sudionika.

8. Promotivne aktivnosti – Početna i završna konferencija te izrada promotivnih materijala (letci)

Ciljana skupina: Mladi sa područja grada Pakraca i šire okolice između 15 i 30 godina

Pokazatelji ostvarenja ciljeva projekta: Kroz projekt će se uposliti voditelj projekta, odnosno mlada nezaposlena osoba. Po završetku projekta 5 turističkih lokacija na području grada Pakraca i šire okolice bit će obogaćeno dodatnim sadržajem i opremom za izradu tradicijskih jela te opremom za bavljenje sportom i boravkom u prirodi. 10 mladih osoba educirat će se za nositelje i organizatore turističkih sadržaja u prirodi te će dobiti certifikat nakon završetka edukacije, a što će im omogućiti pružanje turističke usluge (Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17)). Kroz projekt će dvije mlade osobe položiti stručni ispit za voditelja poslova turističke agencije te je u budućnosti cilj njihovo zapošljavanje na odgovarajućim radnim mjestima.

Rezultati projekta: Uključivanje mladih u život lokalne zajednice, obogaćivanje sadržaja turistički lokacija na području grada Pakraca.