Frame 750_500

Nova e-usluga: Kalendar plaćanja obveznih naknada

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvilo je novu e-uslugu pod nazivom Kalendar plaćanja obveznih naknada.
Riječ je o usluzi namijenjenoj poslovnim subjektima koji su obveznici plaćanja sljedećih davanja: članarine turističkim zajednicama, spomeničke rente koja se plaća po stopi na ukupni prihod, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori, komorskog doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori, naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i HRT pristojbe.

Usluga je u potpunosti digitalizirana te pruža transparentan pregled onih davanja koja je pojedini poslovni subjekt obvezan plaćati (od davanja koja su uključena u opseg usluge), s trenutnim stanjem obveza po svim davanjima na jednom mjestu, što dosad nije bio slučaj. Naime, poslovni subjekti su na godišnjoj razini dužni plaćati određeni broj davanja, za čiju su naplatu zadužene različite institucije, te je poduzetnicima ponekad teško pratiti što su sve dužni podmiriti i u kojem roku. Uz ovu će e-uslugu praćenje i izvršenje obveza po navedenim davanjima biti jednostavnije, te će poduzetnicima donijeti značajne uštede vremena i administrativno rasterećenje samog postupka.

Kalendar plaćanja obveznih naknada nudi sljedeće funkcionalnosti:

 • popis davanja kojih je pojedini poslovni subjekt obveznik (od onih koja su uključena u opseg usluge);
 • prikaz iznosa obveza u trenutku prijave (prikaz podataka iz sustava institucije nadležne za pojedinu naknadu) s rokovima dospijeća;
 • kreiranje naloga za plaćanje (pojedinačni nalog s 2D barkodom ili zbrojni nalog u obliku xml datoteke, koji se mogu platiti putem mobilnog ili Internet bankarstva poslovnog subjekta),
 • pregled i preuzimanje kreiranih naloga i dokumenata;
 • popunjavanje i slanje obračuna naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ obrazac).

Prikazani podaci predstavljaju stanje obveza poslovnog subjekta koje u tom trenutku postoji u institucijama nadležnim za obračun, analitičko praćenje i naplatu pojedine naknade. Nakon plaćanja neke obveze, novo stanje obveza je u usluzi vidljivo nakon što nadležna institucija evidentira uplatu u svom sustavu. Svakom prijavom korisnika u uslugu, prikazuje se stanje obveza koje postoji u trenutku prijave.

Usluzi Kalendar plaćanja obveznih naknada moguće je pristupiti na sljedeće načine:

Za korištenje usluge potrebna je vjerodajnica s liste prihvaćenih vjerodajnica za NIAS, minimalno značajne razine sigurnosti. Korisnici usluge mogu biti zakonski ovlaštene osobe poslovnog subjekta i druge osobe kojima je putem sustava e-Ovlaštenja dodijeljeno pravo za rad u usluzi. Usluga je povezana sa sustavom e-Poslovanje, čime je korisnicima omogućen jedinstven pristup, pod jednakim uvjetima, bez obzira na lokaciju poslovanja.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost danas je objavio Javni poziv sufinanciranje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije namijenjen raznim pravnim osobama. Budžet poziva je 100 milijuna kuna, a radi velikog interesa potencijalnih korisnika će se sa zaprimanjem prijava umjesto najavljenog 31. ožujka krenuti 12. travnja od 9 sati.

Poziv Fonda otvoren je za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i za samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte, osim udruga. Prijaviti se mogu i suvlasnici višestambenih zgrada putem svojih upravitelja, ali i vjerske zajednice. Važno je da se sustav ugrađuje na građevinu koja nije oštećena u potresu, a pojedini korisnik će uspješnom prijavom za svoj projekt moći osigurati najviše do 1.4 milijuna kuna.

Korisnicima će za nabavu i ugradnju sustava na jednoj ili više lokacija na raspolaganju biti 40, 60 ili 80% sufinanciranja, ovisno o statusu lokacije na kojoj se provodi projekt. Sustavi za koje je moguće dobiti sufinanciranje su dizalice topline, sunčani toplinski kolektori korisnog djelovanja najmanje 70%, kotlovi na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotlovi korisnog djelovanja najmanje 87% te integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju. Elektrane se sufinanciraju u izoliranom (off-grid) ili u mrežnom pogonu. Stupanj korisnog djelovanja fotonaponskih modula ne smije biti manji od 18%, a opravdana snaga (koja obuhvaća pripadnu podkonstrukciju i DC razvod) je najviše do 50% veća od vrijednosti odobrene priključne snage u smjeru predaje u mrežu.

Osim za ugradnju sustava, korisnici sredstva mogu dobiti i za izradu glavnog projekta, koji je jedan od obveznih dokumenata za sve planirane mjere, bez obzira na instalirane nazivne snage sustava. Za projekt je moguće dobiti do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše do 70.000 kuna po lokaciji, a moguće je i njegovo retroaktivno sufinanciranje, ako nije stariji od 24.9.2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Glavni projekt za fotonaponsku elektranu u mrežnom pogonu osim propisanih sastavnica obvezno treba sadržavati i proračun planirane godišnje proizvodnje elektrane s energetskom bilancom (proizvodnja/potrošnja) te iskazanim udjelom električne energije koja se predaje u mrežu. U slučaju off-grid elektrane, treba uzeti u obzir da se akumulatorska baterija treba dimenzionirati za kapacitet od najmanje 3 kišna dana.

Kako je riječ o kompleksnim projektima, kvaliteta njihovog postavljanja izuzetno je važna i za sigurnost i za ispravan rad sustava. Upravo zato se uz opremu i projektiranje sufinancira i provedba stručnog nadzora i to s do 40%, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji.

Kako bi se prijavili, zainteresirani korisnici trebaju na vrijeme pripremiti svu potrebnu dokumentaciju, snimiti ju na prijenosni uređaj za pohranu podataka (npr. USB) te ju poslati preporučenom poštom ili osobno donijeti u prijamni ured Fonda od 12.travnja od 9 sati. Prijave će biti obrađivane redoslijedom zaprimanja, do trenutka iskorištenja sredstava.

Javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (EnU-1/22) >

dsfawetrfaw

Online radionica ACT grupe: Crowdfunding kampanja kao inovativni model prikupljanja sredstava

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr prijave na online radionicu “Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva – Crowdfunding” koju će 12. travnja 2022. održati udruga ACT grupa i Čakovca.

Prijava na radionicu:
ONLINE RADIONICA ACT GRUPE, 12.4.2022. – Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva – Crowdfunding

Crowdfunding kampanje alternativni su mehanizmi financiranja koji omogućuju pojedinicima i organizacijama da svoje ideje predstave cijelom svijetu te ih realiziraju bez korištenja tradicionalnih načina zaduživanja. Ova radionica namijenjena je predstavnicima OCD-a bez ili s površnim poznavanjem crowdfundinga. Cilj edukacije je sudionicima prezentirati crowdfunding na pristupačan i interaktivan način te ih educirati o osnovnoj terminologiji, zahtjevima i mogućnostima koji su na raspolaganju budućim crowdfunderima. Na radionici ćemo naučiti što je crowdfunding – povijest, tipovi, stanje u Hrvatskoj, što su osnovni elementi strategije i tijeka kampanje, što su ciljne skupine i perkovi, koja je razlika između pojedinih platformi, što su osnovni elementi promocije, koja je uloga društvenih medija i PR-a.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

logo

Podnošenje zahtjeva za potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva od 01. travnja 2022.

APPRRR obavještava zainteresirane korisnike da je u petak, 25. ožujka 2022. objavljen Pravilnik o provedbi Programa potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva (Narodne novine br. 38/2022) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) te da se Zahtjevi za potporu podnose u razdoblju od 1. travnja do 15. svibnja 2022. godine.

Za potporu su prihvatljivi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika, koji su Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podnijeli Jedinstveni zahtjev za potporu u 2021. godini, s poljoprivrednim površinama veličine 1 ha i više na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura iz Programa (ratarske kulture, trajni nasadi, povrće, ukrasno bilje, ljekovito bilje).

Potpora se dodjeljuje za najviše 20 ha od ukupno prijavljenih poljoprivrednih površina poljoprivrednog gospodarstva na kojima se uzgaja jedna ili više prihvatljivih kultura.

Zahtjev za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se Agenciji za plaćanja putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja. Po podnošenju Zahtjeva putem AGRONET-a podnositelj je dužan dostaviti ispisani i ovjereni Zahtjev na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb, s naznakom: »Program potpore male vrijednosti poljoprivrednicima za nabavu mineralnog gnojiva«.

Uz ispisani i ovjereni Zahtjev svi podnositelji dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

– dokaz o kupnji mineralnog gnojiva izdan u razdoblju od 1. listopada 2021. godine do dana podnošenja Zahtjeva (R1 ili R2 račun i/ili originalni maloprodajni račun na ime podnositelja Zahtjeva i/ili originalni maloprodajni račun i otpremnica/izdatnica na ime podnositelja Zahtjeva)

– popunjenu i ovjerenu Izjavu o poslovnim subjektima koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev ili popunjenu i ovjerenu Izjavu da nemaju poslovnih subjekata koji su međusobno povezani vlasničkim ili drugim odnosima, a podnijeli su Zahtjev.

U slučaju da se tijekom administrativne kontrole utvrdi da Zahtjev nije dostavljen Agenciji za plaćanja sukladno Pravilniku ili da nije priložena potrebna dokumentacija podnositelj Zahtjeva će biti isključen iz ostvarivanja prava na potporu iz ovog Programa. Ukoliko se tijekom administrativne kontrole utvrdi da su informacije na navedenim Izjavama za poslovne subjekte dostavljene od strane podnositelja neistinite ili netočne, svi podneseni Zahtjevi povezanih subjekata podnositelja bit će odbijeni, a podnositelji isključeni iz ostvarivanja prava na potporu iz Programa.

Detalje o potpori i potrebne obrasce možete pronaći ovdje.

02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Objavljen Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata za financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (JP EU-1/2022).

Predmet Javnog poziva je izrada projektno-tehničke dokumentacije za projekte koji:

 • se odnose na komponentu 1. Gospodarstvo – C1.6. Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (u daljnjem tekstu: NPOO);
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite okoliša i prirode te klimatskih aktivnosti.

Svrha poziva je priprema projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekata na javne pozive za razvoj, obnovu, rekonstrukciju i/ili prilagodbu javne i privatne turističke infrastrukture u skladu s uvjetima i ciljevima NPOO.

Prihvatljivi prijavitelji su:

 • javne ustanove,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te
 • trgovačka društva i obrtnici.

Prihvatljivi troškovi po ovom Javnom pozivu su oni koji se odnose na izradu i/ili dopunu projektno-tehničke dokumentacije, odnosno:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 3.000.000,00 kn.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jedan zahtjev za financiranje.

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv za sufinanciranje počinje danom objave poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine odnosno objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija o Javnom pozivu dostupno je OVDJE.

logo

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za privatno skladištenje svinjskog mesa

Uslijed ozbiljnih poteškoća u sektoru svinjskog mesa zbog znatnog usporavanja izvoza, širenja afričke svinjske kuge i ograničenja povezanih s bolešću COVID-19, Europska je komisija objavila provedbu privremene mjere privatnog skladištenja svježeg ili rashlađenog svinjskog mesa s ciljem neposrednog učinka na tržište i stabilizacije cijena.

Obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da početak provedbe započinje danas, 25. ožujka 2022., a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 29. travnja 2022. godine.

Obrazac zahtjeva za potporu i ostale potrebne informacije možete pronaći ovdje.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

100 milijuna kuna za sustave korištenja obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će 30. ožujka objaviti Javni poziv kojim će se pravnim osobama sufinancirati sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije. „Poziv koji objavljujemo je vrijedan 100 milijuna kuna i bit će dostupan širokom krugu korisnika od kojih mnogi radi poskupljenja energenata imaju povećane troškove poslovanja. Primjenom ovakvih sustava mogu osigurati racionalnije korištenje energije, ali i niže troškove.“ istaknuo je Siniša Kukić, direktor Fonda.

Kako bi osigurali i do 1,4 milijuna bespovratnih sredstava, na poziv će se moći javiti jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači, kao i samostalne djelatnosti i  ostali pravni subjekti (izuzev udruga). To po prvi put uključuje i upravitelje višestambenih zgrada, koji će se moći prijaviti u ime suvlasnika, te vjerske zajednice.

Prijaviteljima na ovaj poziv na raspolaganju je 40, 60 ili 80% sufinanciranja, ovisno o lokaciji na kojoj se provodi projekt, a sredstva mogu dobiti za dizalice topline, sunčane toplinske kolektore, kotlove na drvnu sječku/pelete ili pirolitičke kotlove te za integrirane fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u izoliranom (off-grid) ili mrežnom pogonu. Osim opreme, sufinancira se i izrada glavnog projekta, jednog od obveznih dokumenata za prijavu. Za projekt je moguće dobiti do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše do 70.000 kuna po lokaciji, a moguće je i njegovo retroaktivno sufinanciranje, ako nije stariji od 24.9.2020. godine, od kada se počeo primjenjivati Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Kako bi se osigurala kvaliteta izvedbe planiranog projekta, opravdani trošak je i stručni nadzor, sufinanciran također s do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji. Naime, pojedina prijava može podrazumijevati ugradnju različitih sustava OIE na više lokacija.

Svoju prijavu za sufinanciranje prijavitelji mogu poslati od 31.03. od 9 sati, bilo preporučenom poštom ili osobno u prijamni ured Fonda na adresi Radnička cesta 80, Zagreb. Prijave će biti obrađivane redoslijedom zaprimanja, do trenutka iskorištenja sredstava.

Bespovratna sredstva za korištenje obnovljivih izvora  energije u obiteljskim kućama bit će dostupna i građanima, za koje se sličan poziv očekuje najesen.

korcula

Objava natječaja „Potpora novim europskim lokalnim inicijativama Bauhaus“

Europska komisija (DG REGIO) 30. ožujka 2022. godine objavit će natječaj za provedbu novog europskog Bauhausa pod nazivom „Potpora novim europskim lokalnim inicijativama Bauhaus“.

Ovaj natječaj, usmjeren na jedinice lokalne i regionalne samouprave, odabrat će zanimljive projekte koji potiču tri komplementarne vrijednosti novog europskog Bauhausa u svakodnevnom životu, životnim prostorima i iskustvima: održivost, estetiku i uključivanje.

20 lokalnih projekata iz EU-a dobit će potporu skupine interdisciplinarnih stručnjaka kroz tehničku pomoć.

Osnovne informacije:

 • prijaviti se mogu jedinice lokalne i regionalne samouprave sa manje od 100 000 stanovnika koje imaju sve nadležnosti potrebne za provedbu podnesenog projektnog prijedloga
 • prijavljuju se napredne projektne ideje za obnovu postojeće infrastrukture ili javnog prostora
 • prijave se podnose na engleskom jeziku

Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2022. godine do 17.00 sati.

Detaljne informacije i upute kako prijaviti projekt možete pronaći na linku.

dhgdsrhgr

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.

Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.

Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.

Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.

interreg-europe-logo-padding

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. – poziv na informativni dan povodom 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa Interreg Europe, poziva vas na sudjelovanje na informativnom danu koji će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija, Europa bliže građanima, te bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja)

Cilj prvog poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. U tom smislu za prijavitelje je u prvom pozivu otvoreno svih 6 gore navedenih tematskih cjelina dok vrijednost poziva iznosi oko 130 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja do 80%.

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe otvara se 5. travnja  te traje do 31. svibnja 2022., 12 sati po Pariškom vremenu. Sve relevantne dokumente Prvog poziva možete pronaći na slijedećoj poveznici.

Informativni dan će se održati 04. travnja 2022. godine u virtualnom formatu s početkom u 09:00 sati (tehnička provjera od 08:30 sati).

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje u događanju, molimo vas da do 01. travnja 2022. popunite online prijavni obrazac.

Svim registriranim sudionicima će dan prije događaja biti poslana poveznica za sudjelovanje.

Dnevni red možete preuzeti ovdje.

Radni jezik je hrvatski.

Za sve dodatne upite vezano uz sudjelovanje na događanju možete se obratiti Nacionalnoj kontakt točki: pavle.plamenac@mrrfeu.hr.