Picture1-2

Kako do uštede u kućanstvu?


Nova aplikacija za usporedbu proizvoda, provjeru njihove učinkovitosti i ukupnih troškova!

U vremenima kad je svima svaka kuna postala bitna važno je obratiti pozornost kakve uređaje kupujemo kako bi dugoročno imali manje troškove u kućanstvu. Osim što pametnijim odabirom kućanskih uređaja štedimo električnu energiju, štedimo i kune u novčaniku.

UČITAJ – USPOREDI – UŠTEDI!

O aplikaciji

Aplikacija Provjera učinkovitosti uređaja razvijena je u sklopu LABEL 2020 projekta, koji financira Europska unija. Riječ je o novoj aplikaciji koja omogućuje jednostavnu usporedbu proizvoda, izračun troškova i odabir proizvoda uz pomoć nove europske baze podataka proizvoda koja je uspostavljena s novom shemom energetskoga označavanja (EPREL). Alat je izravno povezan s bazom podataka EPREL te omogućuje pristup informacijama o proizvodima s ciljem usporednih izračuna i usporedbe općenito.

Ključne su značajke ove aplikacije:

 • prikaz raspona energetske učinkovitosti koji je trenutačno dostupan za određenu skupinu proizvoda te konkretan položaj odabranoga modela unutar toga raspona
 • prikaz vrlo učinkovitih proizvoda u određenoj kategoriji proizvoda
 • izračun i usporedba operativnih troškova za odabrane modele proizvoda u ukupnome vijeku trajanja proizvoda
 • usporedba svih podataka o proizvodu pohranjenih u bazi podataka EPREL za različite modele
 • detaljno objašnjenje svih novih informacijskih elemenata na novim energetskim oznakama.

Upotrebom aplikacije kupcima se na pristupačan način pruža mogućnost usporedbe proizvoda te na kraju i izbor optimalnoga modela s ciljem dugoročne uštede energije i povezanih troškova.

Kako pristupiti aplikaciji i kako se njime služiti?

U videu “Provjerite učinkovitost uređaja uz pomoć ovog novog alata” – Youtube možete pronaći detaljno prikazan cijeli proces korištenja aplikacije.

Da biste pristupili aplikaciji, na računalu, pametnom telefonu ili tabletu jednostavno slijedite poveznicu https://tool.label2020.eu/hr. Prilikom otvaranja mrežne aplikacije na pametnome telefonu ili tabletu možete skenirati QR kod naveden na energetskoj oznaci proizvoda ili unesite dio broja modela proizvoda da biste izravno pristupili informacijama o njemu koje se nalaze u bazi podataka Europske unije. Detaljne upute dostupne su na stranici: https://tool.label2020.eu/hr/kako-koristiti-ovaj-alat.

Održana press konferencija povodom godine dana izlaska novih energetskih oznaka

U Energetskom institutu Hrvoje Požar, dana 15. ožujka 2022. godine održana je press konferencija povodom godine dana izlaska novih energetskih oznaka. Na konferenciji je voditelj europskog projekta LABEL 2020, Marko Bišćan, predstavio edukativne sadržaje za građane koji su do sada kreirani u sklopu njega. (Ukratko pogledajte u videu: Inicijativa Uštedi energiju! – Youtube)

Ujedno je i prezentirana aplikacija uz pomoć koje se mogu usporediti kućanski uređaji, njihova učinkovitost i ukupni troškovi. U vremenima kad je svima svaka kuna postala bitna važno je obratiti pozornost kakve uređaje kupujemo kako bi dugoročno imali manje troškove u kućanstvu. Osim što pametnijim odabirom kućanskih uređaja štedimo električnu energiju, štedimo i kune u novčaniku.

Nove energetske oznake uvedene su u ožujku 2021. godine i predstavljaju povratak Europske unije izvornome konceptu rangiranja proizvoda s obzirom na njihovu energetsku učinkovitost prema razredima od A do G. Označavanje znakom + više nije bilo transparentno, a i potrošačima je otežavalo razlikovanje proizvoda s najboljim energetskim karakteristikama.

Zadatak projekta LABEL 2020 je da kreiranjem informativnih materijala građanima i distributerima pruži podršku tijekom tranzicije sa starih na nove oznake energetske učinkovitosti (hr.label2020.eu), no projekt je proširen na inicijativa Uštedi energiju! uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja Republike Hrvatske. U međuvremenu su se kao partneri uključili i Ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba te ostali dionici koji su prepoznali da je građanima nužno prenijeti informacije da bi se jednostavnije snalazili pri odabiru i upotrebi kućanskih uređaja uz najmanje troškove energije i novca. Na stranici Savjeti za uštedu energije u kućanstvu – Uštedi energiju (ustedienergiju.hr) građanima su ujedno predstavljeni kratki i jednostavni savjeti za uštedu energije u kućanstvu.

Izvor: Energetski institut Hrvoje Požar, 23.03.2022.

1099

Hanfa nastavlja s besplatnim online predavanjima


‌Hanfa i u drugom ovogodišnjem kvartalu nastavlja s besplatnim online edukacijama šire javnosti o temama iz područja Hanfine nadležnosti. U prvom kvartalu uspješno su održana predavanja kojima su obrađene teme iz područja tržišta kapitala, a snimke predavanja možete pogledati na YouTube kanalu Hanfe.

Novi serijal predavanja započet će temom koja je polučila najveći interes javnosti te je u anketi dosadašnjih sudionika najviše puta predložena, a riječ je o kriptotržištu. Četvrto ovogodišnje predavanje održat će se već 15. travnja 2022. s početkom u 10:00 sati, a za prijavu je potrebno samo poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr.

Sljedeće dvije teme koje će se obraditi odnosit će se na tržište osiguranja. Prvo predavanje govorit će o osiguranju općenito, dok će se drugo predavanje odnositi na zaštitu potrošača u području osiguranja.

Sva su predavanja javna, besplatna i dostupna svima uz prethodnu prijavu na gore navedeni e-mail.

Izvor: HANFA, 23.03.2022.

usklicnik_5b604f221d784-1

JAVNI POZIV – Iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske Hrvatske

Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske temeljni je akt strateškog planiranja koji usmjerava industrijsku tranziciju i gospodarski razvoj Panonske Hrvatske u novom programskom razdoblju 2021.-2027. Plan za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske (u daljnjem tekstu: Plan) dostupan je na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: https://razvoj.gov.hr/.

Provedba Plana doprinijet će postizanju Strateškog cilja 13. Nacionalne razvojne strategije 2030., „Jačanje regionalne konkurentnosti“, te će omogućiti pametnu specijalizaciju i jačanje pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti kroz sljedeće prioritete ulaganja:

 • Jačanje regionalnog eko sustava za poduzetnike;
 • Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjene naprednih tehnologija u okviru strateških lanaca vrijednosti;
 • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše Panonske Hrvatske;
 • Razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

U okviru Plana identificirani su regionalni lanci vrijednosti (RLV) u koje će se usmjeriti bespovratna sredstva iz fondova Europske unije namijenjena industrijskoj tranziciji u okviru Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021. – 2027.


Plan je izrađen za osam županija NUTS2 regije Panonske Hrvatske: Bjelovarsko-bilogorsku, Brodsko-posavsku, Karlovačku, Osječko-baranjsku, Požeško-slavonsku, Sisačko-moslavačku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju, te ga je 26. studenog 2021. usvojilo Koordinacijsko vijeće Panonske Hrvatske.

Regionalni lanci vrijednosti Panonske Hrvatske podijeljeni su na ove sektore:

Pametne i kreativne industrije

Hrana i poljoprivreda (Agri-food)

Zeleni rast

Kontinentalni turizam.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije provodi Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u RLV Panonske Hrvatske koji se temelji na metodologiji Europske komisije „Projektiranje mogućnosti za industrijsku tranziciju“ (engl. POINT).

Glavni cilj Javnog poziva za iskaz interesa je:

(1) identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar RLV sukladno Planu i njegovim strateškim ciljevima,

(2) utvrditi uloge/pozicije dionika u RLV  Panonske Hrvatske.

Dionici RLV-a Panonske Hrvatske će u narednim mjesecima, uz podršku MRRFEU-a, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora, izraditi Akcijski plan za razdoblje 2022. -2023. te time biti su-kreatori javnih politika usmjerenih na industrijsku tranziciju.

Prijavitelj iskaz interesa mora podnijeti na obrascu koji je dio dokumentacije predmetnog Javnog poziva za iskaz interesa. Obrazac se može podnijeti na dva načina:

 1. Elektronskim putem ispunjavanjem google obrasca putem poveznice koja je sastavni dio poziva uz obvezno učitavanje potpisane Izjave za predmetni RLV;
 2. Dostavom ispunjenog i potpisanog Obrasca (koji sadržava izjavu) elektroničkom poštom na adresu industrijskatranzicija@mrrfeu.hr s nazivom Predmeta: Javni poziv za iskaz interesa – RLV PAMETNE I KREATIVNE INDUSTRIJE PANONSKE HRVATSKE.

Prijave se zaprimaju od 28. veljače do 28. ožujka 2022. godine. Potencijalni dionici koji u tom roku ne dostave svoj iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti neće moći sudjelovati u pripremi akcijskih planova za prioritetne niše u okviru RLV.

Uključite se na vrijeme i postanite su-kreator politika za industrijsku tranziciju Panonske Hrvatske!

Detaljnije na poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/javni-poziv-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-hrvatske/

gertzgewt

Infodan HBOR-a – pojedinačni razgovori s poduzetnicima

Vrijeme održavanja: 22.03.2022.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) održat će Infodan u utorak, 22. ožujka, od 9:30 do 13 sati, u HGK – Županijskoj komori Požega, na adresi Vukovarska 6.

Radi što bolje informiranosti poduzetnika o novostima u kreditnim programima s povoljnijim uvjetima koje provodi HBOR, voditelj njegova Područnog ureda za Slavoniju Boris Čagalj održat će individualne razgovore s poduzetnicima koji su zainteresirani za korištenje HBOR-ovih kredita. Budući da individualni razgovori zahtijevaju definiranje termina za svakog sudionika, zbog ograničenog trajanja Infodana molimo zainteresirane da se za poslovne razgovore što prije prijave online prijavnicom u nastavku teksta.

Rok za prijavu je utorak, 21. ožujak, do 12 sati.

Info dan HBOR

Prijavnica na individualni sastanak nalazi se na linku u nastavku

https://www.hgk.hr/info-dan-hbor-a-pojedinacni-razgovori-s-poduzetnicima-najava

Napominjemo da su Vaši osobni podaci dostupni strogo ograničenom broju osoba te naglašavamo da u svakom trenutku možete povući ovu privolu.

Vaši će osobni podaci biti pohranjeni u Hrvatskoj gospodarskoj komori sve dok je ova privola aktivna, odnosno dok god ju ne povučete. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sva pitanja o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka možete postaviti na adresu elektroničke pošte: zastitapodataka@hgk.hr ili na broj telefona: 01/ 4561-555.

Slanjem podataka dajem dopuštenje da Hrvatska gospodarska komora koristi moje osobne podatke (ime i prezime, telefon, faks, e-adresa) radi slanja obavijesti putem e-pošte.

dfqra

Na raspolaganju 1,3 milijardi kuna putem aktualnih natječaja Programa ruralnog razvoja

Objavljeno je 15 natječaja iz Programa ruralnog razvoja ukupne vrijednosti 1,3 milijarde kuna, osiguranih za ulaganja u sektore od strateške važnosti za hrvatsku poljoprivredu, pri čemu se nude brojne investicijske mogućnosti, između ostalog, za posebno osjetljiv sektor stočarstva.

Za ulaganja u tov svinja osigurano je 200 milijuna kuna, kojima je planirano povećati kapacitet za više od 30 tisuća tovljenika, dok je za izgradnju/rekonstrukciju i opremanje objekata za životinje s izmuzištem u sektoru mliječnog govedarstva osigurano 150 milijuna. Za stočarski sektor osigurano je i 67 milijuna kuna za zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva.

Također, osigurana su sredstva za strateški značajna ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice u iznosu od 250 milijuna kuna, za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja 150 milijuna kuna te za sjemensku i rasadničarsku proizvodnju 70 milijuna kuna.

Za ulaganja u korištenje obnovljivih izvora energije osigurana su sredstva iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) u iznosu većem od 141 milijuna kuna. Spomenuti natječaji su posebno važni u svjetlu tržišnih poremećaja izazvanih rastom cijena poljoprivrednih inputa, rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, a koji mogu dodatno ojačati prehrambenu sigurnost Hrvatske.

Kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje bilo je važno pomoći potresom pogođenim poljoprivrednicima na Banovini, za koje su kreirana tri ubrzana natječaja Mjere 5, pri čemu je posljednji u tijeku, vrijedan 100 milijuna kuna. Uz to, otvoren je i Natječaj vrijedan 20 milijuna kuna za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama koje ne uključuju potres.

Dodatno, u svrhu povećanja učinkovitosti u predindustrijskoj preradi drva otvoren je Natječaj vrijedan 147 milijuna kuna, za potporu lokalnim akcijskim grupama tri natječaja ukupne vrijednosti veće od 23 milijuna kuna, kao i Natječaj vrijedan 3 milijuna kuna uz pomoć kojeg će se poljoprivrednicima pružiti potpora za sudjelovanje u sustavima kvalitete. Otvoren je i natječaj za Mjeru koja se odnosi na očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi u cilju očuvanja genetskih resursa i očuvanja tradicionalnih biljnih i životinjskih vrsta koje su u opasnosti od izumiranja, za što su osigurana sredstva u iznosu od 10 milijuna kuna.

Pregled otvorenih natječaja nalazi se na poveznici.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

Demografske mjere jedinica lokalne i regionalne samouprave u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove godine je, u sklopu svoje nadležnosti i s ciljem informiranja građana, prikupio i objedinio podatke o demografskim mjerama koje provode jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Mjere i aktivnosti koje općine, gradovi i županije provode u 2022., odnose se na: 

 • Naknade za novorođenčad u 2020., 2021., 2022. godini
 • Druge potpore vezane uz trudnoću, novorođenčad i majčinstvo
 • Cijena koju plaćaju roditelji u dječjem vrtiću u 2021./2022. godini
 • Ostali informacije vezane za predškolsku djelatnost
 • Sufinanciranje troškova u području zdravstva
 • Sufinanciranje školskih udžbenika/radnih bilježnica i radnih materijala
 • Sufinanciranje školske prehrane
 • Sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama
 • Sufinanciranje prijevoza učenika
 • Sufinanciranje smještaja u učeničke/studentske domove
 • Dodjeljivanje stipendija
 • Druge potpore vezane uz školovanje/studiranja
 • Mjere za stambeno zbrinjavanje
 • Ostalo

Pregled prikupljenih odgovora od strane JLP(R)S-a dostupan je na poveznici:

Demografske mjere JLP(R)S 2022.

dok će detaljnija analiza prikupljenih podataka o demografskim mjerama biti uskoro objavljena na stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

U slučaju nadopuna i dodatnih pitanja iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade poručuju da ih se kontaktira na e-adresu: demografskemjere@demografijaimladi.hr

Training-event-Save-the-date_HR

Prijavite se na besplatan trening na temu javne nabave inovacija

Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) u suradnji s partnerima na projektu Prominent Plus organizira besplatni online trening na temu javne nabave inovacija u okviru kojeg će svoja iskustva iz prakse prezentirati iskusne stručnjakinje iz Velike Britanije, Španjolske i Grčke. Edukacija će se održati

u srijedu, 23. ožujka 2022od 10.00 do 15.00 sati (CET) na Zoom platformi

Doznajte kako provesti nabavu inovacija, koji su njezini pozitivni učinci i upoznajte se s primjerima dobre prakse iz završenog projekta Prominent MED (https://prominent-med.interreg-med.eu/).

Trening koji se provodi u okviru projekta PROMINENT PLUS, namijenjen je edukaciji naručitelja i ponuditelja, s obzirom na činjenicu da javna nabava inovativnih rješenja, proizvoda i usluga omogućuje ponuditeljima uspješnije plasiranje novih i inovativnih rješenja na tržište, dok naručiteljima omogućuje nabavu naprednijih rješenja. 

Trening će se održati na engleskom jeziku i bit će interaktivan pa se sudionici mogu aktivno uključiti u raspravu nakon svakog izlaganja.

Sudjelovanje je besplatno, a prijaviti se možete putem poveznice do ponedjeljka, 21. ožujka 2022.

Program možete preuzeti ovdje.

Zoom poveznica (Meeting ID: 833 8080 5486, Passcode: 351616) 

hamag_bicro_430x268

Prijavite se na EUREKA program i ostvarite pravo na 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje poziv za međunarodne suradničke projekte u 2022. godini iz programa EUREKA kojim se potiču mala, srednja i velika poduzeća na suradnju s međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti. Partneri iz Hrvatske mogu ostvariti pravo na najviše 1,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava za projekte suradnje s međunarodnim partnerima.

Ciljevi programa su:

 • potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet,
 • potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika i znanstveno istraživačkih organizacija i
 • stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman.

Prijaviti se mogu:

 • mala, srednja i velika trgovačka društva za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa
 • znanstveno-istraživačke institucije (javne visokoškolske ustanove i javni  istraživački instituti) mogu se uključiti u projekt kao vanjski suradnici, ali ne mogu samostalno sudjelovati u projektu.
 • NAPOMENAobrti i fizičke osobe nisu opravdani prijavitelji!

Poziv je otvoren za podnošenje projektnih prijava s partnerima iz svih EUREKA zemalja. Rok podnošenja prijava je 30.06.2022. a okvirni datum ugovaranja ovisi o ocjenama drugih zemalja. Prijave se podnose na način opisan na stranici https://hamagbicro.hr/bespovratne-potpore/eureka/kako-se-prijaviti/ i Smjernicama za ispunjavanje prijave.

Otvaranje natječaja (međunarodni poziv za suradničke projekte)01.03.2022.
Otvaranje natječaja (Dunavska regija)01.03.2022.
Rok za dostavu projektnih prijedloga30.06.2022.
Okvirni datum za ocjenu projektnih prijava i rang listu30.09.2022.
Okvirni datum ugovaranjaprosinac 2022.

Korisnik programa može imati 1 ugovoren projekt u fazi implementacije (projekt u toku). Novo ugovaranje drugog EUREKA projekta ovisi o uspješno završenom prethodnom projektu.

Budući da EUREKA projekte sačinjavaju međunarodne suradnje, minimalni broj zemalja uključenih u projekt su dvije zemlje članice inicijative. Partneri na projektu moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje. Ako u Hrvatskoj ima više partnera, određuje se glavni hrvatski partner. Popis zemalja članica dostupan je na www.eurekanetwork.org

Unutar EUREKA poziva, otvoren je i promotivni Zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji 2022. u kojem sudjeluju sljedeće zemlje: Austrija, Albanija, Crna Gora, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Poljska i Slovačka. Poziv za podnošenje prijava za međunarodne suradničke projektepronađite ovdjeSlužbena stranica Zajedničkog poziva za međunarodne suradničke projekte u Dunavskoj regiji 2022.: https://www.eurekanetwork.org/open-calls/network-projects-danube-2022

dsfawetrfaw

Online radionica: Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr prijave na online radionicu “Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva” koju će 29. ožujka 2022. održati udruga Centar za civilne inicijative iz Zagreba.

Više informacija o radionici i prijava na poveznici:
ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 29.3.2022. – Inovativni modeli prikupljanja sredstava za djelovanje organizacija civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

Logo_mbrh (1)

Javni poziv za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

U cilju provedbe Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2022. godini na području Republike Hrvatske.

Navedeni javni poziv otvoren je u razdoblju od 10. ožujka do 8. travnja 2022. godine.