pcp-podupire-poduzetnike

IZGRADNJA DOMA OBRTNIKA: Uskoro novo krovište i pročelje

Dobrovoljnim radnim akcijama prošlog vikenda nastavljeni su radovi na uređenju doma obrtnika u Tomislavovoj ulici. Konkretno, članovi i prijatelji Udruženja obrtnika Pakraca i Lipika radili su na zamjeni pokrova na krovištu objekta. Zamijenjena je stara krovna letva, postavljene OSB ploče, a uskoro će biti postavljena  nova limarija i crijep. Radovi su naravno besplatni, a materijal je koštao oko 30.000 kuna koji su pakrački i lipički obrtnici, uz pomoć donatora, osigurali sami, kaže Davor Lepka, predsjednik Udruženja.

Nakon toga, ovog proljeća će uslijediti izrada novog pročelja za čega je oko zgrade nedavno postavljena skela i zaštitna ograda. Materijal će donirati obrt „Metalco“, a radove će izvoditi sami obrtnici. Upravo zbog principa da se radovi izvode dobrovoljnim radom, o roku završetka uređenja doma obrtnika je teško govoriti, kaže Lepka, ali se nada da će sve biti gotovo do kraja ljeta pri čemu će se voditi i briga da se objektu vrati bar približno nekadašnji izgled, jer se nalazi na rubu konzervatorski zaštićene gradske jezgre. 

Lepka Visković

Financije i donatori diktiraju dinamiku radova

Za financijsku pomoć su se obratili gradovima Pakrac i Lipik koji su ih u obnovi ovog objekata i njegovu prenamjenu u dom obrtnika pomagali i ranijih godina. Naime pakračko-lipičko udruženje obrtnika je 2007. godine uz pomoć Hrvatske obrtničke komore za 150.000 kuna kupilo od Grada ruševnu zgradu veličine 13,5 x 14,5 metara, pri čemu je 100.000 donirao HOK, a 50.000 je platilo Udruženje. Obnova je započela nekoliko godina poslije, intenzivnija 2017. godine, a napreduju sporo jer materijal Udruženje kupuje uglavnom doniranim sredstvima i ugrađuju ga dobrovoljnim radom svojih članova. Stoga je nemoguće izraziti koliko su do sada ukupno novaca uložili u adaptaciju i obnovu koja je rezultirala da je objekt djelomično stavljen u funkciju krajem 2018. godine kada je u njemu po prvi put održana godišnja skupština Udruženja.

Već iduće godine radovi su nastavljeni kada su gradovi osigurali sredstva za kupovinu dijela nove stolarije i opločnika koje je u dvorištu postavio obrtnik kao svoj završni majstorski rad. Hrvatska obrtnička komora je donirala 25.000 kuna s kojima je postavljena instalacija centralnog grijanja te kupljeni radijatori. Vlastitim radom i sredstvima lani su obrtnici sami postavili sve ostale podne i zidne instalacije te ožbukali unutarnje zidove i odradili druge unutarnje radove na koje je utrošeno uz dobrovoljni rad i 78 tisuća kuna, pri čemu im je uz spomenute donatore pomogla i Županijska obrtnička komora s 5.000 kuna.  

objekt fasada

Ove godine Lepka očekuje da će osim nekoliko manjih sadržaja na unutrašnjosti zamjenom krovišta i uređenjem pročelja pakrački dom obrtnika nakon puno godina biti posve završen.

Oživjeti bivši uredski prostor

Što se tiče njihovog, sada već bivšeg, prostora u prizemlju stambene zgrade u Preradovićevoj ulici, on preseljenjem ureda u novi obrtnički dom više nije u funkciji. Udruženje želi taj prostor iznajmljivanjem oživjeti za potrebe nekog od obrtničkih prostora. Sve je već bilo dogovoreno da ove zime u njemu počne raditi jedan novi obrtnik. No početak rada su spriječile epidemiološke mjere, a Lepka se nada da će on oživjeti ovog proljeća.

Tags: No tags

Comments are closed.