pcp-podupire-poduzetnike

Radionica “Internacionalizacija poslovanja”

Tematsku radionicu  „Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća“ 21. svibnja organizira Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. u sklopu provedbe projekta „ PCP Podupire poduzetnike“, KK.03.1.2.12.0042 financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj. Predavanje će voditi  dr. sc. Tihana Koprivnjak, znanstvenica  Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilište J. J Strossmayera u Osijeku.

Kroz radionice će biti obrađene teme: Koje su prednosti izvoza, a koji njegovi najveći izazovi; Kako odabrati strano tržište za ulazak; Sajmovi i međunarodni marketing alati korisni za izvoznike; Modaliteti ulaska na strana tržišta; Koje potporne institucije su ključne za pružanje pomoći izvoznicima; Koje su mogućnosti financiranja?

Radionica će biti  održana s početkom  u 11 sati u konferencijskoj dvorani LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

Predviđeno trajanje radionice u petak s početkom u 11 je četiri sata, a sudjelovanje za polaznike je besplatno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail adresu danijela.galijas01@gmail.com najkasnije do četvrtka, 20. svibnja do 9 sati. Broj sudionika na radionice ograničen je na 15 osoba. 

vidljivost projekta

Tags: No tags

Comments are closed.