2021-11-23 banner FINAL_resized

Predstavljanje mogućnosti financiranja kroz programe Unije CERV, Kreativna Europa – Kultura i ERASMUS+ u Slavonskom Brodu 23.11.2021.

Ured za udruge Vlade RH, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će 23. studenog 2021. u Slavonskom Brodu mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz programe Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i programa ERASMUS+

Predstavljanje će se održati u utorak 23. studenoga 2021. godine u prostoru Galerije Ružić (Vukovarska BB, Tvrđava Brod) u Slavonskom Brodu, od 11:00 do 13:30 sati.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.
U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline: 1) Vrijednosti Unije; 2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost; 3) Uključenost i sudjelovanje građana; 4) Daphne – borba protiv svih oblika nasilja. 
Ured za udruge Vlade RH djeluje kao kontakt točka CERV programa, zadužena za informiranje i educiranje o Programu, jačanje njegove vidljivosti u Republici Hrvatskoj te pružanje tehničke podrške prijaviteljima i provoditeljima projekata. 

Desk Kreativna Europa – ured Kultura, predstavit će program Kreativna Europa, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima. Kreativna Europa obuhvaća potprograme Kultura, MEDIA i međusektorski potprogram, a ovom prilikom predstavit će se potprogram Kultura koji obuhvaća sve kulturne i kreativne sektore (osim audiovizualnog i filmskog). Kreativna Europa započeo je 2014. godine spajanjem dvaju programa, Kultura i MEDIA. S 50 % većim proračunom u odnosu na prethodno programsko razdoblje (2014.-2020.) Kreativna Europa ulaže u aktivnosti koje jačaju kulturnu raznolikost, doprinose oporavku i odgovaraju na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora, pomažući im pri tom da postanu digitalniji, zeleniji, otporniji i uključiviji.

Agencija za mobilnost i programe EU predstavit će Erasmus+ , najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program omogućuje stjecanje novih znanja, iskustava i vještina svim generacijama – od vrtićke do starije dobi. Novi program Erasmus+ 2021.-2027. započeo je svoje sedmogodišnje putovanje s proračunom od 26,2 milijarde eura. Povećanim proračunom novi program Erasmus+ nastoji se prilagoditi globalnim izazovima kroz ključne prioritete: uključivost, digitalna transformacija te zeleni i participativni prioritet. Program nudi mogućnosti za razdoblja studiranja u inozemstvu, stručnu praksu, usavršavanje i razmjenu osoblja u svim područjima formalnog i neformalnog obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, kao i suradnju sa srodnim organizacijama na međunarodnim projektima. S obzirom da je jedan od ciljeva programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete obrazovanja odraslih diljem Europe. tijekom predstavljanja iznijet će se mogućnosti sudjelovanja u decentraliziranim aktivnostima Programa za sve organizacije aktivne u području (nestrukovnog) obrazovanja odraslih u novom programskom razdoblju.

Događanje se održava u suradnji s kontakt točkom Europske komisije za informiranje o aktivnostima i fondovima EU Europe Direct Slavonski Brod.

Program događanja možete preuzeti ovdje. Sudjelovanje na događanju moguće je isključivo uz prijavu popunjavanjem PRIJAVNICE (https://bit.ly/3HdejuV). 
Zbog trenutnih epidemioloških mjera, broj sudionika je ograničen te će se prijave zatvoriti nakon popunjavanja dopuštenog kapaciteta prostora u kojem će se održavati događanje.

Iz svake organizacije/ustanove mogu se prijaviti najviše 2 osobe

U slučaju naknadne nemogućnosti dolaska, molimo obavijestite na cerv@udruge.vlada.hr.

Tags: No tags

Comments are closed.