usklicnik_5b604f221d784-1

Javni poziv za sufinanciranje programa/ projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2022. godini

Opći cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je osnažiti organizacije civilnog društva odnosno povećati učinkovitost i sposobnost OCD-a za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika na području Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga je  podupiranje aktivnosti sportskih udruga, klubova i pravnih osoba koja se bave organizacijom i provedbom programa sportskih škola,  podupiranje neophodnih preduvjeta za ostvarivanje svake kineziološke aktivnosti u smislu edukacije i provedbu cjeloživotnog obrazovanja u sportu za nositelje  pojedinih sportskih programa.  

Datum objave Poziva: 24. lipnja 2022. Rok za dostavu prijava: 08. srpanj 2022

Sukladno Pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za sljedeća  područja:

 1. Programi sportskih škola
 2. Organizacija međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija
 3. Sufinanciranje programa školovanja, stručnog usavršavanja i izobrazbe trenera
 4. Ulaganje u dugotrajnu imovinu
 5. Sufinanciranje programa u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom te sufinanciranje projekata financiranih iz nacionalnih i/ili EU fondova

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku Poziva iznosi. 300.000, 00 kuna.

Raspon financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je:

 • Za programe pod točkom 1)- od 1.000,00 do 20.000,00 kn
 • Za programe pod točkama 2) i 3)-  od 1.000,00 do 10.000,00  kn
 • Za programe pod točkom 4) i 5)- od 5.000 do 50.000,00 kuna

Prihvatljivim troškovima za financiranje ovim Pozivom podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno vezani uz provedbu pojedinih aktivnosti  unutar predloženog programa/projekta (pri čemu treba posebno naznačiti vrstu i cijenu svake usluge) kao što su:

 • materijal i usluge za aktivnosti,
 • ulaganja u nefinancijsku imovinu
 • organizacija obrazovnih aktivnosti i okruglih stolova, edukacija,
 • troškovi nabave opreme nužne za provedbu programa /projekta,
 • troškovi prijevoza,
 • troškovi zaposlenika/vanjskih suradnika (stručnih osoba) angažiranih na programu /projektu,
 • ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa /projekta.

Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan projekt u okviru ovog Poziva s rokom provedbe do 31. prosinca 2022. godine. Isti može biti partner drugom podnositelju na više projekata unutar ovog Poziva. Svaki prijavitelj može prijaviti već realizirani program/ projekt u 2022. godini.

Detaljnije:

https://www.pszupanija.hr/javni-poziv-sportska-zajednica-2022.html

Tags: No tags

Comments are closed.