how-use-exclamation-mark

Mjera 4.2.1. – Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – MALE KLAONICE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je peti  Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ – provedba tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ – male klaonice.

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u izgradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnju pokretnih klaonica.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000,00 HRK.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000 HRK.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore iznosi do 50%.

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe koje nemaju odobren objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.)
  • fizičke i pravne osobe koje imaju odobren objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda koji je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (mikro, mala, srednja, velika poduzeća).

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:

  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev korisnika koji ne posjeduju financijske izvještaje za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje (moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu).

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za ulaganja u:

  • GRAĐENJE/REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE OBJEKTA MALE KLAONICE, POKRETNE KLAONICE I OBJEKATA ZA OBRADU OTPADNIH VODA, FILTRIRANJE ZRAKA I RASHLADNE SUSTAVE
  • KUPNJU ZEMLJIŠTA I OBJEKATA RADI REALIZACIJE PROJEKTA, DO 10% VRIJEDNOSTI ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • OPĆE TROŠKOVE (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
  • NEMATERIJALNE TROŠKOVE (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence,…).

Sve detaljne informacije možete pogledati ovdje.

Tags: No tags

Comments are closed.