Ministarstvo-hrvatskih-branitelja

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja u 2022 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja koji će biti otvoren u razdoblju od 19. siječnja do 17. veljače 2022. godine.

više na linku

https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

usklicnik_5b604f221d784-1

Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) napustilo je Europsku uniju (EU) 1. veljače 2020. (dalje u tekstu: Brexit). Kako bi se navedeni šok za EU gospodarstvo ublažio, donesena je Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. godine o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Pričuvom bi se u cijelosti ili djelomično trebali pokriti dodatni rashodi koji su nastali kao posljedica Brexita.
 
U tom kontekstu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, mora utvrditi troškove koji su nastali ili će nastati zbog Brexita u hrvatskom gospodarstvu.

Slijedom navedenoga, objavljuje se Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji.
 
Do sad je utvrđeno kako je učinak Brexita na hrvatsko gospodarstvo pretežno horizontalan, odnosno kako nema sektora ili regije u Hrvatskoj posebno teško oštećenih, ali kako postoje pojedinačni gospodarski subjekti koji su izloženi dodatnim troškovima ovoga procesa.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ovim Pozivom želi:

 1. utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita, a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
 2. utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

Poziv i tablicu za prijavu troškova možete pronaći na dnu stranice https://www.hok.hr/aktualno/poziv-gospodarskim-subjektima-i-partnerskim-institucijama-za-sudjelovanjem-pri-utvrdivanju-troskova.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

40555-69db7a5a24_L

Infodan o zapošljavanju stranaca i postupku dobivanja radnih dozvola

HGK – Županijska komora Dubrovnik u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika, HZZ-om – Područnim uredom Dubrovnik te Policijskom upravom DNŽ poziva sve zainteresirane poslodavce kojima je potrebna radna snaga iz inozemstva da se prijave na infodan Zapošljavanje stranaca i postupak dobivanja radnih dozvola, koji će se održati online, u srijedu, 9. veljače, u 10 sati, putem aplikacije Microsoft Teams

Sudjelovanje je besplatno uz obveznu prijavu obrascem u nastavku, najkasnije do utorka, 8. veljače, u 15 sati

Prijava putem poveznice: https://www.hgk.hr/info-dan-zaposljavanje-stranaca-i-postupak-dobivanja-radnih-dozvola-najava

dsfawetrfaw

Online radionica DKolektiva: Modeli uključivanja građana u rad organizacija civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva otvorila je na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr prijave na online radionicu “Modeli uključivanja građana u rad OCD-a” koju će 17. veljače 2022. održati udruga DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka.

Cilj radionice je stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za veće i kvalitetnije uključivanje građana u rad organizacija civilnog društva. Teme: što je građanstvo, angažman/sudjelovanje građana u demokraciji, vrijednosti i uključivanje građana u organizacije civilnog društva, strategije uključivanja građana.

PRIJAVA NA RADIONICU

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

mP-logo

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu. Opći cilj Javnog poziva je jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora.

Posebni cilj Javnog poziva je financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

Prihvatljivi prijavitelj je udruga.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

 • Osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora;
 • Podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
 • Provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je 12 mjeseci.

Rok za prijavu na Javni poziv je 1. ožujka 2022. godine.

Najniži iznos potpore je 5.000,00 HRK, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 HRK.

Furrows row pattern in a plowed field prepared for planting crops in spring. Growing wheat crop in springtime. Horizontal view in perspective with cloud and blue sky background.

Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ dostupan na javnom savjetovanju

Od 2. veljače 2022. godine na e-Savjetovanju je dostupan Nacrt Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim i prirodnim nepogodama osim potresa i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Na ovom natječaju ne dodjeljuje se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine.

Planiran iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 20.000.000,00 kuna, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

U savjetovanje se možete uključiti do 17. veljače 2022. godine na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19830

12387_1563356543

Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Ove godine obilježava se šezdeseta obljetnica Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) EU-a. Uspostavljena je u siječnju 1962. godine kao jedna od prvih zajedničkih politika te je odmah na počeku predstavljala partnerstvo između poljoprivrede i društva te između Europe i njezinih poljoprivrednika. ZPP je uvelike drugačija od  drugih politika jer poljoprivreda ima svoje  posebnosti: unatoč važnosti proizvodnje hrane, dohodak poljoprivrednika znatno je niži od nepoljoprivrednog dohotka; poljoprivreda je ovisna o vremenskim uvjetima i klimi više od drugih sektora; zbog vremenskog odmaka između potražnje potrošača i mogućnosti odgovora poljoprivrednika na njihove zahtjeve plasman poljoprivrednih proizvoda je nesiguran itd.

Međutim, iako je poljoprivredna politika zajednička, svaku državu članicu odlikuju i njezine nacionalne posebnosti, potrebe i ciljevi, a koje je nužno staviti u kontekst zajedničke legislative.

Strateški plan Republike Hrvatske u okviru ZPP-a za razdoblje 2023. – 2027. (SP ZPP RH) jest programski strateški dokument i temelj za korištenje sredstava europskih poljoprivrednih fondova (EFJP i EPFRR) i primjenu alata i instrumenata ZPP-a (izravna plaćanja, ruralni razvoj, sektorske intervencije). Potrebe i prioriteti poljoprivrede i ruralnih područja u Hrvatskoj utvrđeni su na temelju provedenih opsežnih SWOT analiza (snage, slabosti, prilike i prijetnje) za devet specifičnih ciljeva ZPP i međusektorski (horizontalni) cilj (modernizirati sektor poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima te poticanje njihovog prihvaćanja), koji su propisani temeljnim uredbama nove, reformirane ZPP:

Na temelju rezultata SWOT analiza, savjetovanja s dionicima i međupartnerskih konzultacija na svim razinama, odabrane su intervencije koje će se provoditi  u RH u razdoblju 2023. – 2027. u okviru SP ZPP RH, a koje su usmjerene prema rješavanju utvrđenih potreba i usklađene s međusobno povezanim gospodarskim, okolišno/klimatskim i društvenim ciljevima određenima na razini EU-a, uzimajući pri tome u obzir posebnosti hrvatske poljoprivrede i ruralnih područja.

Dohodak od poljoprivrede je još uvijek ispod prosjeka nacionalnog dohotka iz ukupnog gospodarstva i nužno je osigurati potporu kojom se poljoprivreda približava prosjeku ukupnog gospodarstva. Potpora dohotku kroz izravna plaćanja osigurava stalan prihod poljoprivrednicima. Ova potpora je nužna za zadržavanje poljoprivrednika, odnosno poljoprivredne proizvodnje i stanovništva u ruralnom prostoru.

Osnovni preduvjeti povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje su povećanje produktivnosti odnosno proizvodnje (vezane uz nove tehnike i tehnologije, uključujući digitalizaciju, a koje će povećati produktivnost i rada i resursa), investicije u primarnu proizvodnju i preradu (između ostalog i s ciljem stvaranja proizvoda više dodane vrijednosti) te poseban fokus na prepoznatljivosti (brendiranju) proizvoda. Za sve navedene procese poljoprivrednicima će biti osigurana savjetodavna podrška (kroz javnu, ali i privatne savjetodavne službe), osigurat će se nove mogućnosti umrežavanja s ciljem dijeljenja informacija, znanja i vještina (kroz rad Nacionalne ruralne mreže) kao i izravno sudjelovanje u projektima stvaranja inovativnih rješenja za konkretne izazove proizvodnje i upravljanja gospodarstvom. Sve navedeno objedinjavati će Sustav poljoprivrednih znanja i inovacija – AKIS (Agriculture Knowledge and Innovation System), čija je uspostava obvezna za sve države članice EU-a.

S obzirom na velike potrebe u gotovo svim segmentima poljoprivrede i ruralnog razvoja, alokacija za investicije u primarnu proizvodnju i preradu uistinu neće zadovoljiti identificirane potrebe u petogodišnjem razdoblju provedbe SP ZPP. No, upravo iz tog razloga, još uvijek dostupna sredstva iz Programa ruralnog razvoja 2014. – 2022., a koja su u 2021. uvećana za dodatne alokacije iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. te EURI sredstava, usmjeravaju se na mjere potpore, odnosno investicije u poljoprivrednu proizvodnju.

Ključan faktor ispunjenja ciljeva strategija, uključujući i cilja iz Programa Vlade RH u vezi s povećanjem poljoprivredne proizvodnje za 30 % do 2030. godine, motivacija je samih poljoprivrednih proizvođača za (nužne) promjene na njihovim gospodarstvima.

U Hrvatskoj je velik broj malih poljoprivrednih gospodarstava, koja samostalno teško mogu doseći primjerene i stabilne prihode, te je kroz SP ZPP osiguran nastavak potpore udruživanju kroz intervenciju za osnivanje i rad proizvođačkih organizacija. Zajedničkim nastupom poljoprivrednici jačaju svoju poziciju na tržištu, skraćuju lanac opskrbe hranom do krajnjeg potrošača, te omogućavaju zajednički rad na prepoznatljivosti (brendiranju) proizvoda, a za koje su također osigurane dodatne potpore kroz sudjelovanje u sustavima kvalitete na EU i nacionalnoj razini. Primjer je oznaka koju smo razvili, Dokazana kvaliteta – Hrvatska. Na ovu intervenciju nadovezuju se intervencije kroz sektorske programe (za vino, pčele te voće i povrće) za investicije u proizvodnju, ali i istraživanje i razvoj, kao i doprinos ciljevima Zelenog plana, odnosno doprinos klimi i okolišu, uz zadržavanje ili povećanje produktivnosti. Sinergijskim djelovanjem svih intervencija, omogućuje se razvoj proizvoda više dodane vrijednosti te njihovo adekvatno prezentiranje i promoviranje.

Europski zeleni plan razvojna je strategija koja fokus stavlja na pitanja klime, okoliša i zaštitu prirode. U skladu s reformom Zajedničke poljoprivredne politike dio sredstava SP ZPP-a nužno je alocirati za navedene prioritete, konkretno minimalno 25% alokacije izravnih plaćanja kroz eko sheme te minimalno 35 % alokacije za ruralni razvoj kroz okolišne intervencije. Doprinos klimatskim ciljevima osigurati će se kroz potpore praksama i ulaganjima za prilagodbu klimatskim promjenama (investicije u navodnjavanje, zaštitu od mraza/tuče, nadstrešnice i lokve za napajanje stoke, podizanje suhozida, terasa, živica) te praksama s ciljem ublažavanja klimatskih promjena (smanjenje emisija stakleničkih plinova, investicije u obnovljive izvore energije). Doprinos ciljevima za očuvanje okoliša osigurati će se kroz potpore praksama vezanim uz zaštitu tla, vode i zraka (ekološka poljoprivreda, povećanje organske tvari u tlu, smanjenje uporabe pesticida). Doprinos ciljevima za zaštitu prirode osigurati će se kroz potpore praksama i ulaganjima koje doprinose očuvanju bioraznolikosti i ruralnog krajobraza (potpore za ograničenja u gospodarenju šumama na području ekološke mreže NATURA 2000; za zaštitu izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, zaštićenih leptira i ptica; za očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti i dr.).

Potpora za mlade poljoprivrednike osigurana je iz oba fonda namijenjena za provedbu zajedničke poljoprivredne politike.Iz izravnih plaćanja osigurana je dodatna potpora dohotku po površini, a iz  intervencija ruralnog razvoja osigurane su potpore za preuzimanje poljoprivrednih gospodarstava. Osiguran je veći postotak sufinanciranja investicija mladih poljoprivrednika u poljoprivrednu proizvodnju, uključujući zelenu i digitalnu tranziciju (do 80% prihvatljivih troškova), kao i 100% financiranje kupovine zemljišta kroz financijske instrumente s ciljem povećanja površina poljoprivrednih gospodarstava. Kao i svim ostalim poljoprivrednicima, mladima su na raspolaganju intervencije za poticanje suradnje, kao aktivnosti kroz AKIS, a koje se očekuje da će ih upravo mladi najviše iskoristiti. Važno je napomenuti kako se od mladih poljoprivrednika očekuje i najveći doprinos i uključivanje u planiranje lokalnih razvojnih strategija kroz intervenciju za LEADER (uključujući koncept pametnih sela), a koji u narednom programskom razdoblju predstavlja polazište razvoja ruralnih zajednica i kroz koje će se osigurati napredak u pružanju usluga u ruralnim područjima prema zahtjevima lokalnog stanovništva.

Za nastavak razvoja ruralnih područja izuzetno je važno osigurati sinergiju i komplementarnost mjera svih politika i strategija na nacionalnoj razini. S tim ciljem, Ministarstvo poljoprivrede aktivno je sudjelovalo u programiranju Europskih strukturnih i investicijskih fondova 2021. – 2027. te su intervencije SP ZPP (prvenstveno u lokalnu infrastrukturu) usklađene s tim programskim dokumentima. Kroz SP ZPP nastaviti će se financirati izgradnja i rekonstrukcija vrtića, tržnica te komunalne infrastrukture, a započeti će financiranje centara kompetencija te skloništa za životinje.

Intervencija LEADER, kroz Lokalne akcijske grupe (LAGovi), nositelj je strateškog planiranja ruralnog razvoja na lokalnoj razini. Participatornim pristupom stanovnici ruralnih područja zajednički definiraju smjer i prioritete razvoja. Važnost tog pristupa prepoznata je i na EU razini te je u posljednje dvije godine intenzivno razvijan koncept pametnih sela, a koji na (naj)nižoj razini osigurava strateško planiranje. Također, primjenom participatornog pristupa na EU razini usvojena je Vizija razvoja ruralnih područja do 2040. godine, a iz koje proizlaze Akcijski plan te Ruralni pakt za umrežavanje svih dionika ruralnog, ali i regionalnog razvoja s ciljem revitalizacije ruralnih područja.

Prvim nacrtom SP ZPP RH programirano je ukupno 77 intervencija: izravnih plaćanja, sektorskih intervencija te intervencija ruralnog razvoja, za koje je osigurano 3.393.546.640 EUR-a sredstava iz europskih fondova, odnosno 3.662.186.755 EUR-a sa sredstvima državnog proračuna RH, a prema slijedećoj raspodjeli:

Republika Hrvatska je u dvije trećine država članica koje su u zadanom roku podnijele prvi nacrt SP ZPP EK ,a cjeloviti dokument dostupan je na https://ruralnirazvoj.hr/files/sfc2021-2023HR06AFSP001_1.0_2864247665224368970.pdf .

green_comp_image_for_the_landing_page01

Zajednički istraživački centar (JRC) je objavio novi europski okvir kompetencija o održivosti – GreenComp

Europska komisija je 14. siječnja 2022. godine predložila Preporuku Vijeća o učenju za održivost okoliša (Council Recommendation on learning for environmental sustainability) kako bi podržala države članice, škole, ustanove visokog obrazovanja, nevladine organizacije i sve pružatelje obrazovanja i osposobljavanju učenika za razumijevanje i stjecanje vještine o održivosti, klimatskim promjenama i okolišu.

U navedenom kontekstu, Zajednički istraživački centar objavio je novi europski okvir kompetencija o održivosti (GreenComp), odnosno onih kompeticija potrebnih za zelenu tranziciju.
GreenComp je referentni okvir za kompetencije održivosti, koji:
•    pruža zajedničku osnovu za učenike i smjernice za edukatore, 
•    odgovara na rastuću potrebu ljudi za poboljšanjem i razvojem znanja, vještina i stavova da žive, rade i djeluju na održiv način,
•    je osmišljen kao podrška programima obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje,
•    je napisan za sve učenike, bez obzira na njihovu dob i stupanj obrazovanja te u bilo kojem okruženju učenja – formalnom, neformalnom i informalnom.

Cijelo izvješće možete pronaći na službenoj stranici Zajedničkog istraživačkog centra. 

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre – JRCpredstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije.

Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća sedam (7) znanstveno-istraživačkih instituta:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska.
cropped-favicon

INFO DAN o otvorenim natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Eureka i Eurostars

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Europskom poduzetničkom mrežom (EEN) organizira info dan na temu otvorenih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa

EUREKA i Eurostars

koji će se održati u utorak, 15. veljače 2022. s početkom u 10.00 sati u

ZICER-u – Zagrebačkom inovacijskom centru,

Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam, Paviljon 12.

Dvorana „Akcelerator“

Tijekom radionice sudionici će imati priliku čuti više o programima EUREKA i Eurostars te trenutno otvorenim natječajima i najavama natječaja za buduće razdoblje.

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti. Cilj programa je potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj nastao kao zajednička inicijativa EUREKA-e i Europske komisije. Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice. Glavni partner na projektu mora biti inovativno malo ili srednje trgovačko društvo (Innovative SME).

Rok za predaju projektnih prijedloga na sljedeći Eurostars natječaj je 24. ožujka 2022. do 14.00 CET.

Nakon predstavljanja programa slijedi prezentacija o projektu Europske poduzetničke mreže koja poduzetnicima besplatno omogućuje pronalazak međunarodnog partnera i podršku u internacionalizaciji poslovanja. Na kraju slijedi prezentacija gosp. Nenada Buljana, člana Eurostars nezavisnog ocjenjivačkog odbora na temu “Kako pripremiti dobru Eurostars prijavu”. Sudionicima će biti približen proces evaluacije projekata te će dobiti savjete kako što bolje napisati svoju projektnu prijavu.

Program događanja možete skinuti na poveznici.

Broj mjesta je ograničen, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme.

Prijave se zaprimaju putem poveznice do petka, 11. veljače 2022.

Program možete preuzeti ovdje.

Za sudjelovanje na radionici potrebno je posjedovati važeću COVID potvrdu.

Svi  zainteresirani koji ne mogu sudjelovati na radionici 15. veljače uživo, mogu se prijaviti na našu online radionicu, koja će se održati u petak 18. veljače s početkom u 10.00 sati putem GoToMeeting platforme.

Poveznica za prijavu na online događanju je na sljedećem linku.

Program za online Info dan možete preuzeti ovdje.