Clipboard02

Online predstavljanje Programa dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

Hrvatska obrtnička komora u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja Vas poziva da se uključite na online predstavljanje Programa za dodjelu potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike koje će se održati 26. travnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati.

Program se provodi u sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, a provodi ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina.

Dnevni red:

  • pozdravna riječ
  • predstavljanje Programa i javnog poziva dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike – MINGOR
  • pitanja i odgovori

Prijaviti se možete putem obrasca najkasnije do 25. travnja 2022. godine u 12:00 sati, nakon čega ćemo prijavljenima mailom poslati link za spajanje.

Detalje o programu možete pronaći ovdje.

preuzmi (1)

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKODISTRIBUTIVNIH CENTARA(LDC) ZA VOĆE I POVRĆE

Ministarstvo poljoprivrede je dana 14.04.2022. objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ULAGANJE C.1.5. R1-I1 – IZGRADNJA I OPREMANJE LOGISTIČKODISTRIBUTIVNIH CENTARA(LDC) ZA VOĆE I POVRĆE. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su: Županije ili  trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu Županije u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Požeško-slavonska županija ima potrebnu dokumentaciju za izgradnju LDC za voće i povrće u Požegi i prijavom za sufinanciranje izgradnje želi poljoprivrednicima osigurati bolje uvjete rada.

Da bi projekt bio prihvatljiv, Županija mora dokazati da je 70 % planiranog kapaciteta LDC-a osigurano površinama i proizvodnjom voća i povrća od strane proizvođača voća i povrća s područja za čije se potrebe gradi LDC.

Isto se dokazuje iskazom interesa poljoprivrednih proizvođača u obliku skupne izjave poljoprivrednih proizvođača potpisane od svakog ponaosob koja sadrži: opće podatke o poljoprivrednom gospodarstvu (naziv i pravni oblik, adresu, OIB fizičke osobe odgovorne u pravnoj osobi), vrste voća i/ili povrća, površine i proizvodnju u tonama, iskaz da će koristiti skladišne rashladne i/ili logističke kapacitete LDC-a te iskaz o sadašnjem ili budućem članstvu u proizvođačkoj organizaciji).

Ukoliko ste zainteresirani za  članstvo u proizvođačkoj organizaciji i želite svoju proizvodnju prodavati putem proizvođačke organizacije, pozivamo vas na sastanak u petak 22.04.2022. u 9,30 sati u Županijsku vijećnicu, Županijska 7, PožegaMolimo da potvrdite dolazak na sastanak odgovorom na e-mail: uredzupana@pszupanija.hr do 21.04.2022.

Javni poziv za povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja odvojeno skupljenih vrsta otpada, eSavjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje eSavjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima u svezi planirane objave Javnog poziva za povećanje, unaprjeđenje i proširenje kapaciteta recikliranja odvojeno sakupljenih vrsta otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv), koji nacrt teksta se nalazi u
privitku.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe (obrtnici) da dostave svoje prijedloge
i primjedbe na Javni poziv putem elektroničke pošte na recikliran je@fzoeu.hr u
razdoblju od 19. do 25. travnja 2022. godine do 14,00 sati.
Fond će razmotriti dostavljene prijedloge i primjedbe te će objedinjene odgovore
objaviti nakon završetka eSavjetovanja.
Javni poziv planira se objaviti početkom svibnja 2022. godine.

knjižare

Objavljen Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

19. travnja 2022. – Nakon što je Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj prvi put raspisan 2021., u Godini čitanja, Ministarstvo kulture i medija u suradnji sa Zajednicom nakladnika i knjižara HGK nastavlja s provođenjem Javnog poziva i pružanjem podrške knjižarskoj mreži.

Kao i prošle godine vrednovanje će se odvijati u dva kruga: prema mišljenju formiranog povjerenstva sastavljenog od predstavnika Ministarstva i drugih relevantnih sudionika književne scene koji će u predviđenom periodu obići sve prijavljene, kako bi donijeli ukupnu ocjenu svake pojedine knjižare te internetskim glasanjem publike putem mrežne stranice citaj.hr na kojoj će se objaviti popis svih prijavljenih knjižara s poveznicama na njihove profile i mrežne stranice.

Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije:

a)      najbolja samostalna knjižara
b)      najbolji antikvarijat
c)      najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca.

Za svaku se kategoriju dodjeljuju prva (30.000,00 kuna), druga (20.000,00 kuna) i treća (10.000,00 kuna) nagrada knjižarama i antikvarijatima izvan grada Zagreba te po jedna nagrada u svakoj kategoriji najboljim  knjižarama i antikvarijatima u gradu Zagrebu u pojedinačnom iznosu od 20.000,00 kuna.

Prijave na ovaj Javni poziv primaju se 30 dana od njegove objave na mrežnim stranicama https://min-kulture.gov.hr/

>>> Javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj u 2022. godini

Programi Unije 2021. - 2027.

Programi Unije 2021.-2027.

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine, Republika Hrvatska je dobila pravo punopravnog sudjelovanja u aktivnostima Programa Unije. Sudjelovanje u Programima Unije je od velike je važnosti za Republiku Hrvatsku s obzirom na uključivanje velikog broja tijela državne uprave, javnih institucija, organizacija civilnog društva te privatnih i pravnih osoba u europske projekte i suradnju.

Centralizirani model provedbe

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga.

U nekim slučajevima pojedine Opće uprave su provedbu programa povjerile specijaliziranim Izvršnim agencijama Europske komisije, koje tad obavljaju aktivnosti upravljanja programom pod nadzorom Opće uprave nadležne za pojedini program. U tom su slučaju Izvršne agencije odgovorne su za pripremu i objavu natječaja, za financiranje, evaluaciju i pred selekciju prijavljenih projekata, pripremu i potpisivanje ugovora, praćenje projekata (početna i završna izvješća), komunikaciju s prijavljenim korisnicima te kontrole na licu mjesta.

Decentralizirani model provedbe

U slučaju decentraliziranog modela, riječ je o prenošenju provedbene strukture na nacionalno tijelo. Tako u slučaju decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus +, nacionalno tijelo predstavlja Agencija za mobilnosti i EU programe (AMPEU).

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.

Provedba Programa Unije u Hrvatskoj

Zbog centralizirane provedbe većine Programa Unije, na nacionalnoj razini osigurana je dostupnost informacija i pomoć potencijalnim prijaviteljima zainteresiranim za prijavu projekata na programske natječaje. Unutar nadležnog tijela državne uprave djeluje nacionalna kontakt točka (ili nacionalni koordinator) zadužen za informiranje, promidžbu i vidljivost pojedinog programa, putem koje šira javnost i potencijalni korisnici mogu zatražiti sve potrebne informacije vezane uz određeni Program Unije.
 Vlada RH Zaključkom utvrđuje tijelo zaduženo za koordinaciju sudjelovanja te tijela nadležna za provedbu Programa Unije tijekom pojedinog financijskog razdoblja. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU glavni je nacionalni koordinator za aktivnosti vezane uz sudjelovanje RH u pojedinim Programima Unije.  Koordinacija podrazumijeva praćenje ostvarenja učinka pojedinog Programa Unije, suradnju s osobama zaduženim za praćenje pojedinog programa, promotivne aktivnosti, edukacije i sve ostalo potrebnog za veću vidljivost i bolje prepoznavanje Programa Unije u RH. Uspostavom sustava koordinacije jača se i povezanost između pojedinih tijela, potiče razmjena iskustava, otvaraju se mogućnosti suradnje i provedbe zajedničkih aktivnosti. Godišnja izvješća na transparentan način nude pregled ostvarenja učinka pojedinog programa, ukupnih iznosa kao i broja projekata u kojima RH sudjeluje.

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/eu-fondovi/programi-unije-373/373

dfbgher

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga”

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2022. da se prijave na Poziv do 19. svibnja 2022.

Javni poziv
„Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“
Tema poziva: „Doprinos udruga izgradnji mira i sigurnosti“
Datum objave: 19. travnja 2022.
Rok za dostavu prijava: 19. svibnja 2022.


Cilj Javnog poziva je promovirati aktivnosti koje provode udruge s ciljem izgradnje mira i sigurnosti. U zadnje dvije godine građani Republike Hrvatske suočeni su s krizom uzrokovanom širenjem koronavirusa, ali i posljedicama razornih potresa koji su pogodili Republiku Hrvatsku. Uz to, cijela Europa se suočava s novom humanitarnom krizom uzrokovanom ratom u Ukrajini, što zahtijeva pravovremenu reakciju svih dionika u sustavu, ali i čitave zajednice. U ovakvim kriznim situacijama posebno dolazi do izražaja uloga udruga koje svojim neposrednim aktivnostima na terenu pomažu pogođenom stanovništvu, te osiguravaju usluge prilagođene novonastaloj situaciji. Ujedno, provedbom različitih aktivnosti udruge doprinose prevenciji kriznih situacija te i na taj način doprinose izgradnji mira i sigurnosti.

Ovim Javnim pozivom nastoji se povećati vidljivost djelovanja udruga u navedenim područjima, dajući udrugama priliku za dobivanje stručne komunikacijske podrške u promociji aktivnosti koje već provode kako bi doprinijele izgradnji mira i sigurnosti.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. srpnja i 31. prosinca 2021. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni poziv moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2022.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) dodijelit će trima udrugama financijsku podršku u iznosu od po 30.000,00 kuna te stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju aktivnosti koje provode kako bi doprinijele izgradnji mira i sigurnosti.

Uvjeti za prijavu na Poziv te kriteriji za dodjelu nagrade definirani su Uputama za prijavitelje.

Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 19. svibnja 2022. dostavom popunjenih obrazaca na e-mail adresu: dovunagrada@udruge.vlada.hr .
Upiti vezani za Javni poziv mogu se slati na e-mail adresu: dovunagrada@udruge.vlada.hr

Obrazac za prijavu 

Obrazac proračuna 

Obrazac izjave o financiranim projektima 

dsgawe

Nagrada „Europski građanin” 2022.: prijavite ili nominirajte projekt

Jedinstvo i solidarnost u samom su središtu EU-a. Nagradom „Europski građanin” nagrađuju se projekti koji utjelovljuju te vrijednosti.

Nagradom „Europski građanin” odaje se priznanje inicijativama koje doprinose suradnji EU-a i promicanju zajedničkih vrijednosti. Znate li za projekt koji zaslužuje to priznanje ili ste uključeni u njega? Nominirajte ga!

Europski parlament svake godine dodjeljuje nagradu projektima koje vode pojedinci ili organizacije kojima se potiče:

  • uzajamno razumijevanje i bolja integracija među građanima u EU-u
  • prekogranična suradnja kojom se gradi snažniji europski duh
  • vrijednosti i temeljna prava EU-a.


Način prijave

Pojedinci, skupine, udruge ili organizacije za nagradu „Europski građanin” mogu prijaviti vlastiti ili nominirati tuđi projekt. Prijedlog za nominaciju mogu podnijeti i zastupnici u Europskom parlamentu.

Za prijavu ili nominaciju projekta upotrijebite ovaj obrazac – https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022.

Prijave traju do 25. travnja 2022. do 23:59 sati.

Za više informacija pišite na CitizensPrize@ep.europa.eu.

Dodatne informacije dostupne su ovdje – https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/eu-affairs/20220218STO23624/nagrada-europski-gradanin-za-2022-prijavite-ili-nominirajte-projekt.

Izvor: EDIC Pula-Pola i Europski parlament, 15.04.2022.

20210120-New-European-Bauhaus-graph-1

Novi Europski Bauhaus – objavljeni novi natječaji

Europska komisija je najavila tri nova natječaja za realizaciju Novog europskog Bauhausa (NEB).

Natječaj za aktivnosti uključivanja građana poziva građane da utvrde relevantne izazove Novog europskog Bauhausa u svojim gradovima te surađuju na pronalasku mogućih rješenja. Od projekata se očekuje uvođenje održivijih navika kod građana kroz stvaranje novih proizvoda, usluga i rješenja te poticanje građana na aktivni utjecaj na lokalne politike koji će rezultirati pozitivnim promjenama.

Natječaj za sukreiranje javnog prostora prepoznat će inspirativne, estetski privlačne, održive i uključive projektne prijedloge, kojima se potiče transformacija gradova, periurbanih i ruralnih područja približavanjem pojedinaca i zajednica prirodi, donošenjem osjećaja pripadnosti i rješavanjem potreba zajednica kojima je potrebna posebna pozornost.

Natječajem za jedinice lokalne samouprave s manje od 100.000 stanovnika pruža se tehnička pomoć malim i srednjim općinama koje nemaju kapacitete i/ili dovoljnu razinu stručnosti potrebnu za realizaciju svojih projektnih ideja NEB-a. 20 odabranih projekata imat će koristi od prilagođene potpore na terenu koju pruža skupina interdisciplinarnih stručnjaka, kako bi se ti projekti oblikovali u skladu s ciljevima Novog europskog Bauhausa i Novog zelenog plana. Znanja i lekcije stečene tijekom tog procesa ugradit će se u „paket alata” namijenjen drugim općinama, kao i široj javnosti zainteresiranoj za razvoj novih ili primjenu postojećih projekata NEB-a na novom prostoru.

Rok za podnošenje ponuda je 23. svibnja 2022. u 17:00 h.

Vlada-LOGOTIP

U NSK-u je danas održana prezentacija prvih Poziva namijenjenih poduzetnicima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja dva poziva na dostavu projektnih prijedloga za mikro, male i srednje poduzetnike – “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.

„U apsorpciju ovih sredstava Hrvatska ulazi znatno jača nego u prethodnim razdobljima, što jasno pokazuju rezultati za 2021. Hrvatska je zabilježila rekordan rast 2021. godini po čemu smo na samom čelu EU“, rekao je ministar Ćorić prilikom predstavljanja Poziva.

Potpora u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Ovdje se radi o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. Ukupna alokacija Poziva iznosi 380 milijuna kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti poduzetnicima kreću se između 760.000,00  kuna i 5.320.000,00  kuna.

Prijave na Poziv „Komercijalizacija inovacija“ zaprimaju se od 20. svibnja 2022.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog Poziva su namijenjene dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju, uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Pozivom “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća (starost poduzeća do 5 godina) koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u pred-komercijalnoj fazi i zahtijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti. Ukupna alokacija Poziva iznosi  141 milijun kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti kreće se između 200 tisuća kuna i 1 milijun kuna

Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga za razvoj inovacije. Usporedno s financiranjem, korisnici će u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije biti obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke.

Prijave na Poziv „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ zaprimaju se od 1. lipnja 2022.

Potencijalni prijavitelji za oba poziva će moći započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima online u sustavu eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Ova dva poziva se objavljuju u modalitetu trajno otvorenih poziva, što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga. Udovoljenje svim uvjetima poziva, doprinos zadanim pokazateljima poziva i pozitivna ocjena kvalitete preduvjet su da bi projekt bio predložen za financiranje.

images

Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu.

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na:

  • podršku (sadašnjim i budućim) roditeljima (individualni i grupni savjetodavni rad, veća dostupnost trudničkih tečajeva, posebice edukacije o razdoblju nakon poroda i izazovima s kojima se roditelji susreću u navedenom razdoblju, jačanje grupa za potporu dojenju te radionica razvojne gimnastike i masaže)
  • aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima (samohranim roditeljima, roditeljima koji nisu u braku ili izvanbračnoj zajednici te samostalno, bez drugog roditelja, skrbe o djetetu – cilj je pružiti podršku roditeljima u ostvarivanju njihove roditeljske uloge uz naglasak na psihološke aspekte samohranog roditeljstva)
  • poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu
  • aktivnu podršku roditeljima u cilju emocionalnog osnaživanja obitelji, uspješnog suočavanja sa stresom uzrokovanim nepredviđenim teškim događajem (elementarnom nepogodom – potresom i/ili pandemijom) te lakšem i bržem uključivanju u svakodnevan život

Poziv je otvoren od 13. travnja 2022. godine do 13. svibnja 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 5.100.000,00 kn.

Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr