Logo_mbrh (1)

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja

Javni poziv je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2022. godini, koji je otvoren u razdoblju od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine. 

Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrazac zahtjeva, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni javni pozivi, u Ministarstvu hrvatskih branitelja te u Područnim odjelima  Ministarstva u županijama.

mP-logo

Objavljen poziv za uključenje u ovogodišnji Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka

Slika /slike/Priopcenja/Školski medni dan (1)_010922.jpg

U četvrtak, 1. rujna 2022., objavljen je Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u programu Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2022. godinu. Pozivom su osigurana sredstva u iznosu od milijun kuna za podjelu Nacionalne staklenke meda učenicima prvih razreda osnovnih škola na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju osnivači školskih ustanova, a to su: Republika Hrvatska, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave i druge pravne ili fizičke osobe. Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola 7. prosinca 2022., povodom obilježavanja Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara, a u cilju educiranja djece o važnosti meda kao sastavnog dijela prehrane, kao i pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost te promocije meda lokalnih proizvođača koji je pakiran u Nacionalnu staklenku.

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka održan je prvi puta 7. prosinca 2018. godine, a u četiri godine njegova održavanja u Programu je sudjelovalo ukupno 853 osnovne škole s ukupno 142.840 učenika prvih razreda kojima je dodijeljen med od 775 pčelara.

Javni poziv otvoren je do 1. listopada 2022. godine, a detalje i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

images

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2022. godinu

Slika /Fotografije 3/Fotografije 4/Depositphotos_12658159_L.jpg

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

 • P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
  a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
  b) Mladi i održivi razvoj zajednice 
 • P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
  a) Informativni centri za mlade
  b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
  c) Centri za mlade
 • P.3. Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju
 • P.4.  Mladi u ruralnim sredinama
 • P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima
 • P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom
 • P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Poziv je otvoren od 01. rujna do 03. listopada 2022. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 11.000.000,00 kn.
Prijave se mogu poslati putem sustava www.financijskepodrske.hr

mP-logo

8. Sajam zimnice i autohtonih proizvoda – POZIV ZA PRIJAVU IZLAGAČA

<a href=

Ministarstvo poljoprivrede i ove godine organizira manifestaciju Sajam zimnice i autohtonih proizvoda koja će se održati na Europskom trgu u Zagrebu (uključujući Ulicu Augusta Cesarca i dio Vlaške do Palmotićeve ulice), od 7. do 9. listopada 2022. godine.

Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje kao izlagač na ovogodišnjem 8. Sajmu zimnice i autohtonih proizvoda.

Prijave će biti moguće na mrežnoj stranici sajamzimnice.mps.hr od 31. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati do popunjenosti predviđenih mjesta. Prednost pri odabiru imat će prijavitelji koji su ranije podnijeli prijavu.

Organizator izlagačima osigurava besplatno sudjelovanje na manifestaciji.

Kriterije odabira pogledajte ovdje.

Ujedno napominjemo da su moguće izmjene vezano uz razvoj epidemiološke situacije.

Pisane vijesti

logo

Javni pozivi za iskaz interesa osnivača školskih ustanova i dobavljača za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 2022./2023.

Obavještavamo zainteresirane osnivače školskih ustanova i dobavljače voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda da su objavljeni Javni pozivi za iskaz interesa za sudjelovanje u novoj Školskoj shemi 2022./2023.

Školska shema u školskoj godini 2022./2023 provodi na području čitave Republike Hrvatske od l. kolovoza 2022. do 31. srpnja 2023. godine sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. (Narodne novine br. 93/2021, 16/2022, 97/2022).

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru školske prehrane, kontinuirano u  nastavne dane tijekom školske godine.

Voće i povrće ponuditi će se učenicima u osnovnim i srednjim školama, a mlijeko i mliječni proizvodi učenicima od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi  ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama www.apprrr.hr do 25. rujna 2022. godine.

S obzirom da se iznos prava na potporu izračunava na osnovi broja učenika evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna 2022. godine, podsjećamo osnovne i srednje škole koje će sudjelovati u provedbi Školske sheme 2022./2023. da do navedenog datuma ažuriraju podatke o broju učenika u e-Matici.

Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi ostaje otvoren tijekom cijele školske godine 2022./2023. od dana objavljivanja na mrežnim stranicama www.apprrr.hr

Sve potrebne informacije i obrasce vezane uz prijavu i provedbu Školske sheme 2022./2023., možete pronaći ovdje.

korcula

Izrada strateškog i operativnog plana OCD-a

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave dvije nove radionice koje će 8. rujna 2022. održati udruge DKolektiv (Kako izraditi strateški i operativni plan OCD-a) i Udruga “Mi” Split (Modeli uključivanja građana u rad OCD-a).

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA, 8.9.2022. – Kako izraditi strateški i operativni plan OCD-a

ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” SPLIT, 8.9.2022. – Modeli uključivanja građana u rad OCD-a

Radionice organizira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

mgipu

Vlada produljila financiranje energetske obnove obiteljskih kuća do kraja 2022.

Vlada je danas donijela Odluku kojom se produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća do 31. prosinca 2022. godine. Tom se odlukom osigurava kontinuitet energetske obnove i prije donošenja novog Programa obnove za obiteljske kuće koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine.

<a href=

Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje i provedba ovih aktivnosti podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno poticaj na gospodarsku aktivnost. 

Vlada RH je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. godine donijela Odluku o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine (Narodne novine, broj 83/2021) koja je obuhvaćala energetsku obnovu obiteljskih kuća neoštećenih u potresu te energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu. Temeljem iste Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 2021. godine u objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) koje nisu oštećene u potresu, s osiguranim sredstvima za sufinanciranje projekata u iznosu od 300 milijuna kuna. Javni poziv je zatvoren u prosincu 2021. godine. Ukupno je zaprimljeno 8.495 zahtjeva građana, podjednako iz svih krajeva Hrvatske, u kojima je zatraženo sufinanciranje za više od 16.000 mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Obrada zaprimljenih zahtjeva je u tijeku i očekuje se da će, uz ovom Odlukom osiguranih dodatnih 90 milijuna kuna, biti prihvaćeno 5800 projekata s prosječnim sufinanciranjem od 67.000 kuna po projektu. Međutim, u 2021. godini nije objavljen javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu za što je bilo osigurano 100 milijuna kuna. Neutrošena sredstva namijenit će se za provedbu ove aktivnosti u 2022. godini.

Novi Program energetske obnove obiteljskih kuća koji će obuhvatiti razdoblje do 2030. godine je u izradi te će ga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Vladi RH predložiti na usvajanje tijekom 2022. godine.

Sukladno Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, obveza Republike Hrvatske je trenutnu godišnju stopu obnove ukupne podne površine zgrada od 0,7% podići postepeno na 3% godišnje. Kako bi se i prije donošenja novog  programa za poticanje energetske obnove obiteljskih kuća osigurao kontinuitet obnove predlaže se produženje roka za ostvarivanje prava na sufinanciranje do 31. prosinca 2022. godine u okviru postojećeg Programa, do utroška preostalih sredstava iz 2021. godine za provedbu ove aktivnosti.

Financijska sredstva za provedbu ove Odluke u ukupnom iznosu od 190 milijuna kuna osigurana su Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2022. godini.

Sredstva u iznosu od 190 milijuna kuna za energetsku obnovu obiteljskih kuća u 2022. godini osigurana su iz nacionalnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspodjelom sredstava iz Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj na način:

 • 90 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, na cijelom teritoriju RH, temeljem Javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-2/21) iz 2021. godine te
 • 100 milijuna kuna namjenjuje se sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim.

Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancira se stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu.

Ovom Odlukom osigurava se kontinuitet energetske obnove obiteljskih kuća i doprinos nacionalnom klimatsko-energetskom cilju.

images

Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2022. godini

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavljuje Javni poziv za dodjelu nagrade za fotografiju i videozapis HRVATSKA OČIMA MLADIH u 2022. godini.

<a href=

Javni poziv otvoren je za sve redovne učenike i redovne studente u Republici Hrvatskoj koji su putem fotografije i videozapisa zabilježili neko mjesto ili događanje u svom neposrednom okruženju, koje odražava ciljeve i principe održivog razvoja i zelene klimatske politike, iz perspektive mladih.

 Tekst javnog poziva dostupan je na poveznici. 

ghrshersw

Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi

Zagreb, 16. kolovoza 2022. – Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi (Poziv) drugi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za predmetni Poziv u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 150 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“. Intenzitet sufinanciranja prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iznosi maksimalnih 100%.
 
Jedini prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ ili Prijavitelj). Sukladno odredbama članaka 4. i 24. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima SDUOSZ raspolaže i upravlja nekretninama u vlasništvu RH te provodi poslove upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama tako da se one održavaju u funkcionalnom stanju.
 
Ovim Pozivom podupirat će se ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi provedbom mjera energetske obnove kroz integrirani pristup koji će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) u odnosu na stanje prije obnove za svaku pojedinačnu zgradu i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svih obnovljenih zgrada.
 
U okviru Poziva dodjeljivat će se bespovratna sredstva za jednu prihvatljivu aktivnost, a to je „Ublažavanje energetskog siromaštva“ provedbom energetske obnove, odnosno primjenom mjera energetske učinkovitosti, mjera sanacije i zamjene krovne konstrukcije i slojeva krova te konstruktivne sanacije zgrade. Provedba ove projektne aktivnosti obuhvaća provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata prije obnove, izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni nadzor, projektantski nadzor, uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta, uslugu koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova te provođenje energetskog pregleda, izradu izvješća o provedenom energetskom pregledu i energetskog certifikata nakon obnove. Također, u okviru ove aktivnosti osigurava se i informiranje i vidljivost projekta postavljanjem privremene informacijske ploče, trajne ploče ili panoa na zgradi, priopćenjem ili konferencijom za medije, izrada web stranice, a vidljivost financirane projektne dokumentacije naljepnicama.
 
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) Prijavitelju je dozvoljeno najranije od 16. kolovoza 2022. godine od trenutka objave Poziva, a moguće je do 30. rujna 2022. godine u 16:00 sati. Po objavi Poziva, a prije podnošenja projektnog prijedloga, najkasnije do 30. kolovoza 2022. godine Prijavitelj ima mogućnost slanja dokumentacije na prethodno mišljenje ovom Ministarstvu o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima dodjele bespovratnih sredstava u svrhu moguće dorade projektnog prijedloga. Krajnji rok za davanje prethodnog mišljenja Ministarstva je 13. rujna 2022. godine.
 
Dodatno, naglašavamo kako Prijavitelj može u periodu od objave Poziva do 23. rujna 2022. godine postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva putem sustava fondovieu (eNPOO). Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti u sustavu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
 
Cjelokupna dokumentacija Poziva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi dostupna je OVDJE.