hamag_bicro_430x268

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete

Na temelju članka 17. točke 3. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/14, 72/15,116/15), u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimisHAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete na temu plave ekonomije u sklopu događanja INNOVAZUL 2022 u Cadizu (Španjolska) koje se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine.

U okviru događaja „II. Međunarodni susret znanja i plave ekonomije, INNOVAZUL 2022”, Agencia Andaluza del Conocimiento, kao članica Enterprise Europe Network, organizira međunarodne bilateralne sastanke. Ovaj događaj povezivanja bit će uglavnom usmjeren na inovacije u plavoj ekonomiji. Događanje će se održati uživo u Konferencijskom centru u Cadizu. Cilj događanja je pružiti sudionicima priliku za susret s tvrtkama (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, novoosnovana poduzeća,…), poduzetnicima, istraživačkim organizacijama, udrugama/klasterima i javnim upravama aktivnim u istraživanju i tehnologiji o plavoj ekonomiji:

Detaljan program možete pogledati na: Agendab2b_Innovaazul

Tijekom cijelog događanja, odvijat će se i poslovni razgovori poduzeća, a za sudjelovanje se možete registrirati putem službene stranice događaja.

 Zašto sudjelovati na gospodarskim susretima?

 • Razgovori o idejama za zajedničke istraživačke projekte
 • Sklapanje ugovora o licenciranju, proizvodnji i distribuciji
 • Upoznavanje mogućnosti financiranja istraživanja i razvoja
 • Internacionalizacija
 • Prijenos tehnologije i iskorištavanju rezultata istraživanja

Primarni cilj poslovnih sastanaka prijavitelja na ovaj poziv s ostalim sudionicima događaja je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojni projekt koji prijavitelji namjeravaju prijaviti u Eurostars program. Prijavitelji mogu imati i dodatne razgovore o komercijalnoj suradnji u sklopu istog događaja.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj, namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, putem kojega tvrtke mogu dobiti do 1,5 milijun kuna bespovratnih sredstava, odnosno 50 ili 60% sufinanciranja, ovisno o veličini tvrtke. Osnovni kriterij je sudjelovanje 2 partnera iz minimalno dvije zemlje članice Eurostarsa. Sve informacije o prijavi u program Eurostars mogu se pronaći ovdje.

Što će se financirati?

HAMAG-BICRO će kroz švicarsko-hrvatsku suradnju na programu Eurostars financirati troškove aviokarata za po jednog predstavnika iz svakog poduzeća, u intenzitetu 100%. Trošak aviokarte smatrat će se potporom male vrijednosti (de minimis potporom). Broj mjesta je ograničen.

Troškovi smještaja ne financiraju se kroz ovaj Javni poziv, nego ih prijavitelji moraju snositi sami.

Hrvatska delegacija planira krenuti na put 28. studenog 2022. godine, dok je povratak u Zagreb predviđen 2. prosinca 2022. godine. Ukoliko prijavitelj želi krenuti ranije ili ostati duže od predviđenog, molimo da to napiše u prijavi. U slučaju da prijavitelj odustane od putovanja nakon kupnje avio karte, trošak iste snosi sam.

Tko se može prijaviti?

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, registriranima u Republici Hrvatskoj, za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa koja posluju u sektoru plave ekonomije. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju:

 • imaju manje od 250 zaposlenih
 • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
 • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
 • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa)

Slijedom navedenog, prema hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti fizičke osobe nisu opravdani za financiranje.

Prijavitelj, također, mora ispunjavati sljedeće kriterije:

 • prijavitelj nije u gubitku (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nije u predstečaju, stečaju ili likvidaciji (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • protiv prijavitelja i fizičke osobe koja ide na putovanje se ne vodi kazneni postupak (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nema prethodno financiran Eurostars projekt (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja i HAMAG-BICRO)
 • prijavitelj nije putovao, odnosno nije imao plaćen trošak putovanja ili smještaja, u organizaciji HAMAG-BICRO-a u razdoblju 01.07.2021. -30.09.2022. (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja i HAMAG-BICRO)

Kako se prijaviti?

Prijavu je potrebno podnijeti putem zadanog obrasca ovdje.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Izjavu prijavitelja, kao sken izvornika ovjeren pečatom i potpisom (u pdf formatu)
 • Životopis osobe koja će putovati (u pdf formatu)

Izjavu Prijavitelja možete preuzeti ovdje. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Prihvatljivost prijave

Prihvatljivost prijave za ovaj organizirani odlazak na događaj ovisit će o gore navedenim kriterijima prihvatljivosti, kao i kvaliteti ispunjene prijave, a kriteriji ocjenjivanja su:

 • Prijava udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima potpore male vrijednosti, ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom poduzetniku uključujući i iznos prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava prema ovom Javnom pozivu, ne prelazi 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća fiskalna godina i prethodne dvije godine), odnosno 100.000,00 EUR u sektoru prometa
 • projektna ideja prijavitelja ima civilnu svrhu (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja)
 • projektna ideja prijavitelja odgovara nacionalnim pravilima Eurostars programa propisanim Eurostars priručnikom, objavljenim na web stranicama HAMAG-BICRO-a (Izvor: Prijavni online obrazac i Eurostars priručnik HAMAG-BICRO-a, Izjava prijavitelja)
 • kvaliteta istraživačko razvojnog projekta (opis ideje i projekta)
 • potreba za partnerom (opis potrebnih kapaciteta, sposobnosti, znanja i vještina partnera)
 • kapaciteti za izvedbu (životopis)

Ukoliko prijave zadovoljavaju sve navedene kriterije, potpora će se dodjeljivati po redoslijedu zaprimanja online prijava, a najviše se može dodijeliti 8 potpora.

Prije samog odlaska na sajam i poslovne razgovore, za sudionike će biti organizirana radionica o prijavi projekta na program Eurostars, kao priprema za sudjelovanje na B2B razgovorima.

Prijave su otvorene do 2. studenog 2022. godine do 23:59 sati, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na eurostars@hamagbicro.hr.

esf

Nacionalna zaklada otvorila prijave na tri online radionice u studenom

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na tri nove online radionice u studenom koje će održati udruga ACT grupa iz Čakovca (8.11.2022.), Udruga „MI“- Split (9.11.2022.), DKolektiv iz Osijeka (11.11.2022.).

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA ACT GRUPE – 8.11.2022. – Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama

ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” – 9.11.2022. – Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa OCD-a

ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA – 11.11.2022. – Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

Europska komisija usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijedan 2,27 milijardi eura

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu u kolovozu, Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus u ukupnoj vrijednosti oko 2,27 milijardi eura.

Ulaganja su značajna za radnike, poslodavce, starije osobe, djecu, osobe s invaliditetom te izravno imaju utjecaj na svakodnevni život građana Republike Hrvatske, od kvalitete usluga koje primaju, kvalitete i dostupnosti obrazovanja djece, učenika i studenata do novih mogućnosti na tržištu rada i novih prilika za obrazovanje i stjecanje vještina kojima će osigurati bolja i sigurnija radna mjesta.

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Ukupno je planirano 717 milijuna eura za ulaganja u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine za zaposlene i nezaposlene, s naglaskom na mlade, koje će izravno utjecati na povećanje kvalitetnih radnih mjesta u Hrvatskoj.

Osigurano je 697 milijuna eura za ulaganje u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja koje će dovesti do visoko kvalificiranih ljudi i radne snage spremne za buduće tržište rada.

Ulaganjem u socijalno uključivanje najranjivijih kroz razvoj i dostupnost usluga u zajednici u iznosu od 687 milijuna eura izravno će se doprinijeti smanjenju osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te omogućavanju samostalnog i dostojanstvenog života ranjivim skupinama u društvu.

Ulaganjem u zdravstveni sustav i razvoj politike dugotrajne skrbi uz pomoć 80 milijuna eura osigurat će se pristupačna i kvalitetna usluga.

U odnosu na razdoblje 2014. – 2020., nastavit će se financirati uspješni projekti kao što su mjere aktivne politike zapošljavanja, rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, rad osobnih asistenata za osobe s invaliditetom, stipendija za studente iz ranjivih skupina.

Ulagat će se u vrtiće, specijalizacije za liječnike i usavršavanje medicinskog osoblja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, osigurat će se školska prehrana za ranjivu djecu kao i podjele hrane i materijalne pomoći, širenje socijalnih usluga za ranjive skupine uključujući hrvatske branitelje, ulagat će se i u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport te nastavak programa Zaželi posebno usmjerenog na pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnom životu.

Od novih ulaganja kroz ESF+ program financirat će se uvođenje financijskih instrumenata za mikro i male poduzetnike te društvena poduzeća, ciljano ulaganje u podršku za uvođenje cjelodnevne škole, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva te ulaganja u dugotrajnu skrb. Posebna pozornost će se posvetiti ulaganju u one vještine koje su potrebne za tržište rada kroz financiranje mjera obrazovanja za 75 tisuća zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Također, za jačanje ključnih partnera u provedbi ESF+ programa, organizacija civilnoga društva i socijalnih partneraosigurano je ukupno 64 milijuna eura (54 milijuna eura za jačanje kapaciteta civilnog društva i 10 milijuna eura za jačanje kapaciteta socijalnih partnera).

min. znanoossti obraz

Održavanje online info radionice Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta“ (referentni broj: C3.2.R3-I1.01)

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje na Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Dokazivanje inovativnog koncepta ” održat će se 21. listopada 2022. godine u 10h. Radionica će se održati putem platforme Zoom.

Cilj informativne radionice je predstaviti dokumentaciju Poziva i pružiti svim potencijalnim prijaviteljima informacije vezane uz objavljeni Poziv. Planirano trajanje radionice je 2 sata, od 10h do 12h.

Zbog ograničenog broja korisnika Zoom platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po prijavitelju/partneru. Molimo prijave na informativnu radionicu izvršiti do četvrtka, 20. listopada 2022. do 12h na adresu elektroničke pošte poc@mzo.hr.

Na mrežnoj stranici https://mzo.gov.hr/  bit će objavljena prezentacija s provedene radionice.

esf

Dvodnevna online radionica: Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na dvodnevnu online radionicu “Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici” koju će 17. i 18. listopada 2022. održati DKolektiv iz Osijeka.

PRIJAVA:
DVODNEVNA ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA OSIJEK, 17.-18.10.2022. – Upravljanje projektnim ciklusom i procjena potreba u lokalnoj zajednici

Upravljanje projektnim ciklusom predstavlja važan dio rada svake organizacije te podrazumijeva nekoliko faza, od kvalitetnog planiranja onoga što želimo ostvariti do same provedbe i praćenja te, na kraju, vrednovanja onoga što je ostvareno. Projekti predstavljaju alate za ostvarivanje željene promjene bez obzira radi li se o promjeni ponašanja ljudi, načina rada institucija ili funkcioniranju nekog sustava i sl.. Radionica će osigurati bolje razumijevanje metodologije projektnog ciklusa kroz upoznavanje faza projektnog ciklusa: kako kvalitetno provesti analizu okruženja i procjenu potreba, kako definirati što i kako želimo ostvariti (ciljevi, aktivnosti, rezultati), na koji način izraditi budžet u skladu sa smjernicama zadanog natječaja – navodi se u pozivu.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) tijekom cijele godine organizira online radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

02d3f9e90dce689ce3100c8a0d5285c5

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama . Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=195

ghrshersw

Kreće energetska obnova obiteljskih kuća uz obnovu od potresa – potpora do 370 tisuća kuna

<a href=

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća oštećenih u potresu vrijedan 100 milijuna kuna. Podnošenje prijava započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati.

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije. 
 Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici: 

 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom 

 Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona: 

 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost, 
 • koja je energetskog razreda D ili niže
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje 
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: 
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 

Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Opravdani troškovi su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Što treba pripremiti?

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 • obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 • dokaz legalnosti obiteljske kuće
 • dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)
 • obrazac tehničkog proračuna10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 • detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 • fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 • dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu (Prilog 5. Poziva).

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 

 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. listopada 2022. godine od 9:00 sati i završava s 31. prosincem ove godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine. 

c4908c6cdb228cf584cf39ba6baed132

Javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama (JP ZO 10/2022)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe definiranih u nacionalnim i lokalnim strateškim i planskim dokumentima.

Cilj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske. Također, dio koji se odnosi na sadnju stabala, grupe stabala i urbanih šuma na urbanim i periurbanim površinama doprinijet će provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske o sadnji dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Zainteresirane jedinice regionalne i lokalne samouprave Fondu mogu dostaviti svoju prijavu, koja može sadržavati jedan ili više projekata za koje je moguće dobiti sufinanciranje od maksimalno 3 milijuna kuna, odnosno 80% opravdanih troškova. Iznimno, gradovi s više od 35.000 stanovnika i županije mogu dostaviti maksimalno 2 prijave. Sredstva će se dodjeljivati do iskorištenja dostupnog budžeta, o čemu će obavijest biti objavljena na stranicama Fonda.

https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193

ghrshersw

Stižu natječaji za drvorede, parkove i biciklističke staze u gradovima

Jedinicama lokalne samouprave dostupna su dva natječaja za zeleni urbani prostor.

Pod egidom zelene politike – ‘ruku pod ruku’ mjere za zeleni urbani prostor i za ozelenjavanje gradova, aktualna su dva javna natječaja. Jedan koji je jučer objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), dok će 30. rujna biti objavljen velikom broju gradova strateški važan javni poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI). Naime, oba su natječaja ključna upravo za jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Bespovratno 6 milijuna kuna
Potiču ih kako na izradu strateških dokumenata u području zelene urbane infrastrukture čije prihvatljive troškove u cijelosti financira EU novcem (natječaj MPGI), tako i sufinanciranjem 80% opravdanih troškova čime se gradovima omogućuje realizacija već definiranih projekata (Fond i MINGOR). Za izradu strateških planova za prilagodbu klimatskim promjenama na poziv Fonda lani se, podsjetimo, javilo 60-ak gradova.

U sklopu upravo objavljenog poziva suradnjom MINGOR-a i Fonda, prema ministru gospodarstva Davoru Filipoviću, financijskom injekcijom “teškom” 84,2 milijuna kuna ojačati otpornost gradova i općina na sadašnje i buduće klimatske promjene.

Zainteresirani mogu računati bespovratno na najviše 3 do 6 milijuna kuna, ovisno o veličini grada i broju prijavljenih projekata za ulaganja u odgovarajuću infrastrukturu.

Osim u očuvanju i obnovi staništa, novac se dijeli za formiranje novih zelenih površina – drvoreda, urbane šume i šetnice, skloništa od toplinskih valova, ozelenjavanje nadstrešnica na stajalištima javnog prijevoza te javnih parkirališta, parkova i ostalih mreža javnih okupljanja, ali i mreže za pješačenje. ili biciklističku infrastrukturu, pogotovo u turističkim mjestima te izgradnju javnih slavina s vodom za piće.

Vezano pak za aktivnosti resora ministra graditeljstva Ivana Paladine, najava Poziva za izradu strategije zelene urbane obnove bit će objavljena do kraja tjedna u sustavu eNPOO, a planirani datum objave je 30. rujna.

U organizaciji Udruge gradova i MPGI iduće srijede održava se i online radionica za potencijalne prijave, na kojoj će Ministarstvo održati prezentaciju na temu osnovnih elemenata ovog Poziva, a Fond prezentaciju o provedbi ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz NPOO 2021-2026.

Interes je golem, potvrđuje savjetnik u Udruzi gradova i općina Marko Ercegović. Dodaje i da se ne treba čuditi što je znatno veći interes od mogućnosti financiranja koja će trenutno omogućiti nacionalnu razinu.

Alokacija 2,5 milijuna kuna
“Najzanimljiviji aspekt je da broj zainteresiranih govori koliko gradove zanima zelena tranzicija, koja uz digitalnu transformaciju i jačanje konkurentnosti čini trokut za nova ulaganja u velikom broju gradova”, kaže Ercegović.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 2,5 milijuna kuna, a 100.000 odnosno 250.000 kuna najmanji je, odnosno najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu.

“Ovim Pozivom pružat će se potpora u pripremi Strategije zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju” ističu u Ministarstvu.