ghrshersw

Financiranje najma zamjenskog smještaja za stradale u potresu

Građani koji još nisu riješili svoj zamjenski smještaj, a objekti su im stradali u potresu, uz uvjet da udovoljavaju uvjetima Javnog poziva koji je Ministarstvo raspisalo 8. siječnja 2022. godine, mogu se prijaviti za financiranje najma najkasnije do 17. lipnja 2022. godine.

Prijavu mogu podnijeti vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci te srodnici tih osoba u pravoj liniji koji su 22. ožujka i 28. ili 29. prosinca 2020. godine, odnosno u vrijeme nastanka potresa, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama koje su u preliminarnom pregledu označene kao N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) i N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja) te stoga nisu podobne za stanovanje, a nalaze se na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Mjera stambenog zbrinjavanja odnosi se na građane koji nemaju na raspolaganju drugi useljivi stambeni prostor u radijusu 20 kilometara od stradale nekretnine.

Najamnina za zamjenski stan financirat će se isključivo temeljem sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi.

Samcu se financira najam stana površine do 35 metara četvornih, te dodatnih deset metara četvornih po osobi i to po cijeni od 70 kuna za metar četvorni.  

Najamnina se isplaćuje izravno na račun najmodavca.

Parametri za financiranje najma proizlaze iz sustava poticane stanogradnje. Mjera financiranja najma se primjenjuje najkasnije do 17. lipnja 2022. godine, odnosno do obnove oštećene nekretnine, revizije stupnja oštećenja  ili pak eventualnog smještaja u stan u državnom vlasništvu.

Zahtjevi za odobravanje financiranja najamnine podnose se na propisanim obrascima zajedno s pripadajućom dokumentacijom, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – Ulica Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb.

Rok za podnošenje zahtjeva je 17. lipnja 2022. godine. 

Tekst Javnog poziva, Uputa o načinu provedbe Odluke Vlade RH, kao i potrebni obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica: 


Građani se u slučaju bilo kakvih pitanja mogu obratiti, svakim radnim danom od 8:30 do 12:30 sati, na telefon: 01/6448-900 ili putem e-pošte: financiranje.najamnine@mpgi.hr

Spomenimo i kako je Javni poziv raspisan temeljem Odluke o financiranju najamnine Vlade Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 17/2165/21) i Upute Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine o načinu provedbe predmetne Odluke od 5. siječnja 2022. godine.  ​

Ujedno, ovo je peti po redu poziv Ministarstva s tom namjenom. Prvi javni poziv raspisan je u svibnju 2020. godine, dok su 2021. godine raspisna tri poziva i to u ožujku, srpnju i listopadu.

Ministarstvo je za financiranje najamnina donijelo 563 pozitivnih rješenja kojima je zbrinuto 1.407 osoba. 

Za financiranje najamnina do 11. travnja 2022. godine isplaćeno je 43,5 milijuna kuna, od čega 25,2 milijuna kuna za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima te 18,3 milijuna kuna za financiranje troškova smještaja u Hostelu Arena.

ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

Online radionica udruge CCI: Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esfplatforma.civilnodrustvo.hr danas je otvorila prijave na online radionicu “Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici” koju će 26. travnja 2022. održati udruga Centar za civilne inicijative iz Zagreba.

Prijava na radionicu:
ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 26.4.2022. – Osiguranje kvalitetne provedbe projekata financiranih iz javnih izvora

Sudionici radionice steći će znanja o osnovnim postupcima provedbe projekata iz javnih izvora te upoznati najčešće pogreške i teškoće s kojima se udruge susreću u RH i kako iz izbjeći. Bit će predstavljeni primjeri vođenja projekata na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, stjecanje i očuvanje ugleda organizacije s obzirom na praćenje provedbe, evaluaciju i izvještavanje javnosti.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama (udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj) održava radionice u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica.

dhgdsrhgr

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo financija i HBOR potpisali Sporazume o delegiranim poslovima u okviru NPOO-a

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo financija i HBOR potpisali su Sporazume o delegiranim poslovima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

U okviru NPOO-a HBOR-u je povjerena provedba financijskih instrumenata ukupne vrijednosti 1,925 milijardi kuna, a ovim potpisanim sporazumima omogućuje se provedba 5 financijskih instrumenata:

 1. Financijskog instrumenta izravnih kredita za mikro, male i srednje poslovne subjekte ukupne vrijednosti 500 milijuna kuna;
 2. Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima za mikro, male i srednje poslovne subjekte ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna;
 3. Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna;
 4. Financijskog instrumenta Fonda subvencija kamata po kreditima za subjekte javnog sektora ukupne vrijednosti 200 milijuna kuna;
 5. Financijskog instrumenta jamstvenog fonda za kredite subjektima srednje tržišne kapitalizacije i velikim poslovnim subjektima ukupne vrijednosti 600 milijuna kuna.

Cilj financijskih instrumenata koje će HBOR provoditi je potaknuti jačanje investicijske aktivnosti u domaćem gospodarstvu, omogućiti jačanje konkurentnosti domaćih gospodarskih subjekata i omogućiti uspješnu tranziciju prema zelenim i digitalnim tehnologijama kao osnovici buduće održivosti i konkurentnosti domaćeg gospodarstva.

U skladu s regulatornim okvirom za provedbu i korištenje sredstava, sve investicije koje će biti financirane sredstvima NPOO-a moraju zadovoljavati kriterije načela nenanošenja bitne štete okolišnim i klimatskim ciljevima Europske unije (Do No Significant Harm – DNSH).

Početak provedbe ovih instrumenata planiran je u drugom kvartalu 2022. Uz već navedene financijske instrumente, HBOR će provoditi i financijski instrument vrijednosti 225 milijuna kuna usmjeren na poticanje razvoja novih fondova rizičnog kapitala kuna čiji se razvoj očekuje u drugoj polovici 2022.

ghrshersw

Kreću informativne radionice o energetskoj obnovi višestambenih zgrada – prijavite se!

Nakon što je 1. travnja 2022. objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“, Ministarstvo od idućeg tjedna započinje s održavanjem informativnih radionica za upravitelje i predstavnike suvlasnika.

Kako bi svi zainteresirani bili što bolje informirani o uvjetima financiranja, službenici Ministarstva će održati ukupno sedam informativnih radionica koje će se održavati putem platforme Microsoft Teams u sljedećim terminima: 

 • 12. travnja 2022. godine (utorak), u trajanju od 11-13h
 • 20. travnja 2022. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h
 • 28. travnja 2022. godine (četvrtak), u trajanju od 10-12h
 • 4. svibnja 2022. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h
 • 11. svibnja 2022. godina (srijeda), u trajanju od 10-12h
 • 18. svibnja 2022. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h
 • 25. svibnja 2022. godine (srijeda), u trajanju od 10-12h

Zainteresirani potencijalni prijavitelji putem info radionica mogu dobiti sve važne informacije o uvjetima sufinanciranja s naglaskom na popis potrebne dokumentacije.

Radionice su namijenjene isključivo potencijalnim prijaviteljima: upraviteljima zgrada i ovlaštenim predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada.

Prijave se zaprimaju putem e-pošte: ee.radionice@mpgi.hr a zaprimati će se do popunjavanja kapaciteta.  

Prijava treba sadržavati:

 • ime i prezime ovlaštenog predstavnika suvlasnika/naziv upravitelja
 • termin informativne radionice
 • adresu višestambene zgrade
 • e-mail
 • telefon

Napominjemo ujedno kako će se osobni podaci koristiti isključivo za interne potrebe Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i neće se prosljeđivati trećim osobama. Prijavom na radionicu suglasni ste s načinom korištenja podataka.

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Energetska obnova višestambenih zgrada” sufinancira se sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta “EU sljedeće generacije” kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine, za što je osigurana alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna, a provodi ga Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Tekst poziva dostupan je OVDJE

rfst3ww34

Program međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. – objava 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku međuregionalnoj suradnji svih država Europske unije te Norveškoj i Švicarskoj s ciljem unaprjeđenja politika regionalnoga razvoja.

Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 379 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U novom programskom razdoblju kroz Program će se sufinancirati projekti u svrhu jačanja upravljačkih i organizacijskih kapaciteta dionika uključenih u razvoj i provedbu politika regionalnoga razvoja na programskom području.

Cilj prvog poziva u novom programskom razdoblju je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera. Usredotočenost programa na specifičan cilj Interreg-a „Better cooperation governance“ otvara korisnicima mogućnost suradnje na svim temama od zajedničke važnosti u skladu sa svojim regionalnim potrebama, unutar okvira definiranog ciljevima politike EU-a za programsko razdoblje 2021. – 2027. (Pametnija, Zelenija, Povezanija, Socijalnija i Europa bliže građanima, te Bolje upravljanje provedbom politika regionalnoga razvoja). 

Za prijavitelje je otvoreno svih 6 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 130 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja do 80%.

Poziv je otvoren od 5. travnja 2022. do 31. svibnja 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u siječnju 2023.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje četiri financijska partnera iz četiri države iz programskog područja poštujući zahtjev geografske zastupljenosti europskih regija (Sjever, Istok, Jug, Zapad), od kojih dva partnera moraju imati sjedište u državi članici EU. Na iskustvu stečenom u prethodnom programskom razdoblju preporučen broj uključenih regija je 5 do 8 regija, preporučen broj partnera je 5 do 16 projektnih partnera., dok se iznos sufinanciranja po projektu kretao između 1 i 2 milijuna eura iz EFRR -a uz prosječno trajanje projekta od 4 godine.

Prihvatljivi projektni partneri uključuju:

 • Nacionalna, regionalna ili lokalna tijela javne vlasti
 • Javnopravna tijela (npr. regionalne razvojne agencije, organizacije za podršku poslovanju, sveučilišta)
 • Privatne neprofitne organizacije
ghrshersw

Ugradnja ili rekonstrukcija dizala u okviru energetske obnove višestambenih zgrada

U okviru Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada“, prihvatljiv trošak isključivo kao horizontalne mjere koja se provodi uz mjere energetske učinkovitosti, može biti i ugradnja dizala, odnosno provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s važećim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Imajući u vidu različite situacije kod rekonstrukcija postojećih zgrada, upućujemo da je člankom 58. stavkom 2. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) omogućeno da se kod rekonstrukcija postojećih građevina, obveze osiguranja pristupačnosti i prilagodbe, u skladu s tehničkim mogućnostima, primjenjuju na dio građevine koji se rekonstruira, odnosno u okviru dijela građevine koji je u opsegu zahvata te rekonstrukcije.

U takvim slučajevima projektant treba dokazati da određeni zahtjev iz Pravilnika nije tehnički izvediv u postojećoj zgradi koja se obnavlja, ali da je taj zahtjev primijenjen u najvećoj mogućoj mjeri u skladu s Pravilnikom i tehničkim mogućnostima, te dokazati da se navedenim tehničkim rješenjem unapređuje ispunjavanje zahtjeva pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti u odnosu na postojeće stanje i da je navedeno tehničko rješenje u skladu s ostalim zahtjevima iz Pravilnika te važećim normama i propisima.

Navedene mjere se u okviru predmetnog Poziva sufinanciraju u stopi kategorije obnove koja se provodi: ako se planira provođenje integralne energetske obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 60%, a ako se planira provođenje dubinske ili sveobuhvatne obnove, onda je maksimalna stopa sufinanciranja 80% za iste.

logo

Otvoreno podnošenje zahtjeva za potporu za privatno skladištenje svinjskog mesa

Uslijed ozbiljnih poteškoća u sektoru svinjskog mesa zbog znatnog usporavanja izvoza, širenja afričke svinjske kuge i ograničenja povezanih s bolešću COVID-19, Europska je komisija objavila provedbu privremene mjere privatnog skladištenja svježeg ili rashlađenog svinjskog mesa s ciljem neposrednog učinka na tržište i stabilizacije cijena.

Obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da početak provedbe započinje danas, 25. ožujka 2022., a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za potporu je 29. travnja 2022. godine.

Obrazac zahtjeva za potporu i ostale potrebne informacije možete pronaći ovdje.

korcula

Objava natječaja „Potpora novim europskim lokalnim inicijativama Bauhaus“

Europska komisija (DG REGIO) 30. ožujka 2022. godine objavit će natječaj za provedbu novog europskog Bauhausa pod nazivom „Potpora novim europskim lokalnim inicijativama Bauhaus“.

Ovaj natječaj, usmjeren na jedinice lokalne i regionalne samouprave, odabrat će zanimljive projekte koji potiču tri komplementarne vrijednosti novog europskog Bauhausa u svakodnevnom životu, životnim prostorima i iskustvima: održivost, estetiku i uključivanje.

20 lokalnih projekata iz EU-a dobit će potporu skupine interdisciplinarnih stručnjaka kroz tehničku pomoć.

Osnovne informacije:

 • prijaviti se mogu jedinice lokalne i regionalne samouprave sa manje od 100 000 stanovnika koje imaju sve nadležnosti potrebne za provedbu podnesenog projektnog prijedloga
 • prijavljuju se napredne projektne ideje za obnovu postojeće infrastrukture ili javnog prostora
 • prijave se podnose na engleskom jeziku

Rok za podnošenje prijava je 23. svibnja 2022. godine do 17.00 sati.

Detaljne informacije i upute kako prijaviti projekt možete pronaći na linku.

dhgdsrhgr

Od 1. travnja počinju prijave za Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike

U sklopu paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s HAMAG-BICRO-om, pokreće Program dodjele potpora za smanjenje troškova plina za mikro, male i srednje poduzetnike.

Program je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh. Riječ je o potporama male vrijednosti (de minimis potpore) za smanjenje računa za potrošnju plina u iznosu od 15 lipa po kWh potrošenog plina. Ukupni projicirani iznos ove Vladine mjere je 600 milijuna kuna.

Poduzetnici će se prijavljivati za potporu kroz online aplikaciju koja će biti dostupna na web stranici agencije HAMAG – BICRO od 1. travnja 2022. od 8:00 sati. Postupak prijave bit će jednostavan i brz te u potpunosti digitaliziran. Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno upisati OIB i broj jednog obračunskog mjernog mjesta. Većina podataka bit će unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici će trebati utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev.

Nakon unosa potrebnih podataka kreirat će se odluka o dodjeli potpore i vaučer na iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore e-mailom dobiva poduzetnik (korisnik potpore), a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer. Cijeli je postupak lišen papirne dokumentacije.

Program ostvarenja potpore provodit će se na način da poduzetnik svaki mjesec plaća iznos naveden na računu, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja plaća subvencionirani iznos direktno opskrbljivaču plinom. Poduzetniku će se s njegovog vaučera automatski odbijati razmjerni mjesečni subvencionirani iznos zaključno s računom za ožujak 2023., ili ranije, ako iskoristi cijelu potporu definiranu odlukom o dodjeli potpore.

Prijavitelji nad kojima je pokrenut stečajni postupak i/ili je za prijavitelja ili ovlaštenu osobu pokrenut postupak, ili je donesena osuđujuća presuda za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji ili za djela korupcije, neće imati pravo na dodjelu potpore.

Prihvatljivost za subvenciju neće se provjeravati u odnosu na to ima li prijavitelj dugova prema opskrbljivaču plinom, kao niti je li u blokadi, a subvencija će se isplaćivati kroz vaučer iskoristiv samo za plin. Drugim riječima, ne postoji mogućnost da se subvencija koristi u bilo koju drugu svrhu osim smanjenja troška za isporučeni plin.