how-use-exclamation-mark

Najava – Javni poziv za energetsku obnovu kuća

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavit će 28. rujna 2022. godine Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. 

Najavila je to obnašateljica dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Alenka Košiša Čičin-Šain.

Prijave će se primati od 15. studenoga, i poziv će biti otvoren do kraja godine. Napomenula je da poziv neće biti po modelu zaprimanja, odnosno po modelu najbrži prst. 

Za taj javni poziv planirano je 95 milijuna kuna, a obuhvaća:

 • postavljanje fotonapona
 • postavljanje dizalica topline
 • solarnih panela 
 • postavljanje ili kupnju kotlova na pelete

Košiša Čičin-Šain je istaknula i kako Republika Hrvatska te Ministarstvo graditeljstva promišljaju o cjelokupnoj obnovi svih stambenih zgrada i obiteljskih kuća, ponajprije onih u kojima se živi.

mP-logo

Objavljen Javni poziv za Program potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva

Slika /slike/Priopcenja/milk-gfc8868528_1920.jpg

Ministarstvo poljoprivrede je u četvrtak, 22. rujna 2022. godine, objavilo Javni poziv za provedbu mjera iz Programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini, vrijednog 3 milijuna kuna. Podnošenje zahtjeva na Javni poziv traje do 31. listopada 2022. godine. 

Cilj sufinanciranja putem Programa je pružanje financijske pomoći jedinicama područne (regionalne) samouprave u očuvanju i razvoju poslovanja subjekata u lancu proizvodnje i prerade mlijeka, a provedbom Programa nastoji se očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj.  

Sufinancira se provođenje tri mjere, a intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave.

40555-69db7a5a24_L

Konferencija MAGROS 2022 – Trgovina u uvjetima zelene tranzicije i klimatskih promjena

Konferenciju MAGROS 2022 pod nazivom “Trgovina u uvjetima zelene tranizacije i klimatskih promjena” u organizaciji poslovnog časopisa Suvremena trgovina i Hrvatske gospodarske komore održati će se 5listopada 2022. u dvorani tvrtke KRAŠ u Zagrebu.

Teme konferencije:

Maloprodavači i veletrgovci pokazali su da održivost i klimatske promjene shvaćaju ozbiljno, postavljajući jasne i mjerljive ciljeve za smanjenje utjecaja svog poslovanja i proizvoda koje prodaju. Tvrtke su bile proaktivne u postavljanju jasnih ciljeva kako bi postale ugljično neutralne, te u prijelazu na održivi promet ostvarivale povećanu energetsku učinkovitost. Ugrađuju novu rashladnu opremu, postavljaju punionice na parkiralištima svojih prodavaonica i koriste više obnovljive energije. One kontinuirano poboljšavaju ekološki učinak i pokreću ekološki dizajn svojih proizvoda.

MAGROS 2022 će se baviti temama koje ponajviše odražavaju te promjene: Ekonomski, ekološki i sociološki utjecaji na poslovanje; Eko ambalaža; Dizajniranje proizvoda – privatne marke; Distribucija hrane u urbanim sredinama – „zadnja milja“; Održivi lanci opskrbe; e-trgovina; Prelazak na euro; Novi zahtjevi potrošača i promjene u ponašanju; Utjecaj ratne krize na hrvatsko gospodarstvo; i ostalim aktualnim temama.

Partneri:

Organizacija skupa bit će uz prisustvovanje i aktivno sudjelovanje institucija: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatskih izvoznika, Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore i Zaklade Konrad Adenauer, uz organizacijsku podršku Kraša.

Sudionici konferencije bit će tvrtke i obrti, predstavnici gospodarskih udruženja i nadležnih državnih institucija (ministarstava i agencija) iz Hrvatske i susjednih zemalja.

Ulaz je slobodan, a prijavite se možete putem linka u nastavku: 

http://suvremena.hr/prijava/

Ostali linkovi na Magros 2022:

http://suvremena.hr/program/  

http://suvremena.hr/predavaci/  

http://suvremena.hr/sponzori/

preuzmi (1)

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Priprema i provedba EU projekata

Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, raspisuje Natječaj za upis na Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij „Priprema i provedba EU projekata“ u akademskoj godini 2022./2023. za stjecanje akademskog naziva: Sveučilišni specijalist/-ica za EU projekte.

Rok za podnošenje prijava do 1. listopada 2022.

Tekst natječaja možete pročitati OVDJE.

Potrebno je ispuniti i poslati Obrazac za prijavu na kpizeta@pravo.hr.

OBRAZAC ZA PRIJAVU

O STUDIJU

Nositelj studija
 je Sveučilište u Zagrebu, a studij izvode: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Građevinski fakultet, Agronomski fakultet te Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Zagreba.

Cilj studija je pružanjem konkurentnih i primjenjivih znanja i vještina obrazovati i osposobiti polaznike za kvalitetnu pripremu te učinkovitu i djelotvornu provedbu razvojnih projekata i strategija financiranih sredstvima Europske unije, kao i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora, a radi ostvarivanja prepoznatljivih i održivih razvojnih učinaka u Hrvatskoj.

Kome je namijenjen studij? Na studiju će se obrazovati i osposobljavati zaposlenici iz gospodarstva, tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih poduzeća, organizacija civilnog društva, konzultanti te nezaposleni visoko obrazovani građani koji će pohađanjem ovog studija izgraditi svoje kompetencije te na tržištu postati konkurentnija radna snaga.


KLJUČNI ELEMENTI INOVATIVNOSTI STUDIJSKOG PROGRAMA

 • Konkretna i upotrebljiva primjena stečenih znanja i vještina
 • Izrada kvalitetne projektne prijave kao zadatka svakog polaznika studija
 • Interdisciplinarna struktura programa, s posebnim naglaskom na široj razvojnoj problematici i holističkom sagledavanju razvoja, tj. na integriranom pristupu koji istovremeno uvažava gospodarske, socijalne, kulturne, okolišne i druge čimbenike razvoja
 • Interaktivan rad, konzultativno-instruktivna nastava i kontinuirano mentorstvo svakog polaznika
 • Organizacija okruglih stolova, rasprava, tematskih nacionalnih i regionalnih konferencija
 • Studijsko putovanje u inozemstvo


KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

 • Znanje o institucijama EU i njihovom utjecaju na razvojne politike i financiranje razvoja
 • Razumijevanje važnosti novih razvojnih tema, značajnih za regionalni, lokalni, urbani i ruralni razvoj Hrvatske, usklađenih s ključnim strateškim razvojnim prioritetima Hrvatske i EU
 • Znanje i vještine pripreme i evaluacije projektne prijave
 • Vještine i sposobnosti za upravljanje projektima te njihova praktična primjena tijekom provedbe projekata; znanje i vještine izrade, provedbe i evaluacije strateškog razvojnog programa
 • Znanje kako koristiti kreativne metode u rješavanju problema lokalnog, urbanog i regionalnog razvoja te revitalizaciji gradova
 • Prepoznavanje pokretača uspjeha i uzroke neuspjeha kod kompleksnih projekata
 • Spoznaju o važnosti umreženosti i regionalne suradnje
 • Znanje na temelju učenja iz iskustva drugih s jasnim naglaskom na moguću primjenjivost projekata u našim okolnostima
 • Poslanje studija promiče se u skladu s načelom Daj mi znanje, dat ću ti imanje!


DODANA VRIJEDNOST STUDIJA

Holistički i integrirani pristup razvoju
Jačanje razvojnih znanosti u Hrvatskoj, stjecanje kompetencija iz novih područja značajnih za razvoj Hrvatske, jačanje reformskih potencijala.

Utjecaj na razvoj kroz difuziju, institucionalizaciju formalnih i neformalnih pravila, na proceduru, paradigme, stilove, zajedničke vrijednosti i načina na koji se stvari rade, suradnjom i umrežavanjem relevantnih dionika množi se socijalni kapital, aktivan prostor za dijalog, doprinos novom tipu vladavine te kognitivna europeizacija.

Regionalna i prekogranična dimenzija studija
Ovo je akademsko poduzetništvo usmjereno na jačanje suradnje i prijenos znanja u zemljama regije.

Vrednovanje vlastitih postignuća
Obavljat će se i na temelju dobivenih sredstava za projekte izrađene kao završne radove polaznika studija.

Inovativan način održavanja nastave
Temeljit će se na iskustvenom učenju i simulacijama te timskom radu polaznika i predavača/mentora, kao i između samih polaznika. Poticat će se polaznike na strateško razmišljanje, inovativnost, te učenje iz najbolje hrvatske i europske prakse u pripremi i provedbi razvojnih projekata, značajnih za pokretanje razvoja u Hrvatskoj. Također, radi jačanja iskustvenog učenja i operativnog osposobljavanja polaznika, kao i njihovog budućeg angažmana u praksi, poticat će ih se na povezivanje s ključnim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini.

PREDAVAČI

 • profesori i znanstvenici s četiri zagrebačka fakulteta i Instituta za razvoj i međunarodne odnose
 • istaknuti stručnjaci iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU te ključnih javnih agencija u RH
 • stručnjaci iz regionalnih razvojnih agencija
 • renomirani gostujući predavači iz inozemstva i Hrvatske iz tijela državne uprave, javnih agencija akademske zajednice, gospodarstva i financijskih institucija te iz organizacija civilnog društva

Nositelji predmeta imaju višegodišnje iskustvo predavača na nekoliko fakulteta u Hrvatskoj i inozemstvu, te konkretno iskustvo na pripremi i provedbi razvojnih projekata u Hrvatskoj i zemljama jugoistočne Europe, financiranih sredstvima pretpristupne pomoći EU i iz drugih međunarodnih izvora. Pored toga sudjelovali su u pripremi poslijediplomskih specijalističkih studija te na istima drže predavanja. Program se također oslanja na stečena znanja i iskustva predavača tijekom evaluacije EU programa CARDS, PHARE i IPA u Hrvatskoj u razdoblju 2004.-2011., kao i evaluacije održivosti i učinaka pretpristupnog programa IPA u razdoblju 2007.-2013. u 8 zemalja regije. Nositelji predmeta ujedno su istaknuti stručnjaci u Hrvatskoj i inozemstvu iz razvojnih područja koja pokrivaju, a koja se odnose na prepoznate nove razvojne teme na razini EU kao i u Hrvatskoj.

Nastavnici na studiju:

Pravni fakultet
Prof. dr. sc. Gojko Bežovan
Izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić
Doc. dr. sc. Jelena Matančević

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) 
Dr. sc. Ana-Marija Boromisa
Dipl. ing. Karolina Horvatinčić, MBA
Prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
Ivana Keser, LL.M
Dr. sc. Sanja Maleković
Dr. sc. Jakša Puljiz

Dr. sc. Sanja Tišma

Ekonomski fakultet
Prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

Građevinski fakultet
Prof. dr. sc. Anita Cerić
Prof. dr. sc. Mladen Vukomanović

Agronomski fakultet
Prof. dr. sc. Zoran Grgić
Doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić

Agencija za mobilnost i programe EU
Ivana Puljiz

Regionalna razvojna agencija REDEA
Sandra Polanec Marinović

Gospodarstvo
Petra Gracin

Marko Šimac

Ostali predavači
Gostujući predavači iz akademske zajednice (iz Hrvatske i inozemstva), gospodarstva, tijela državne uprave, regionalnih razvojnih agencija, organizacija civilnog društva i financijskih institucija


PROGRAM STUDIJA

I. semestar

Nastavni predmet i nositeljBroj sati nastaveECTS bodovi
Institucije EU i financiranje razvojnih projekata
izv. prof. dr. sc. Vedran Đulabić, dr.sc. Jakša Puljiz
205
Kohezijska (regionalna) politika EU i razvoj u Hrvatskoj
dr. sc. Sanja Maleković
307
Strateško programiranje i planiranje
dr. sc. Sanja Tišma
307
Praktikum za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova (I. dio)
dr. sc. Sanja Tišma
307
Izborni predmet
Urbani razvoj, socijalne inovacije i socijalna kohezija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan
204
Izborni predmet
Kreativne industrije i regionalni razvoj
prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
204
Ukupno  30


II. semestar

Nastavni predmet i nositeljBroj sati nastaveECTS bodovi
Praktikum za prijavu projekata na natječaje iz EU fondova (II. dio)
dr. sc. Sanja Tišma
307
Menadžerska znanja i vještine za upravljanje projektima
prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić
307
Izborni predmet
Upravljanje infrastrukturnim i građevinskim projektima
prof. dr. sc. Anita Cerić, prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
204
Izborni predmet
Održivi razvoj
prof. dr. sc. Zoran Grgić
204
Izborni predmet
Studijski boravci u inozemstvu
prof. dr. sc. Gojko Bežovan
204
Izrada završnog rada uz pomoć mentora konzultacije12
Ukupno  30

Napomena: polaznici upisuju dva izborna predmeta

OSTALE INFORMACIJE O STUDIJU

Voditelj studija
prof. dr. sc. Gojko Bežovan

Broj ECTS bodova i akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Završetkom studija stječe se 60 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni specijalist za EU projekte

Trajanje studija
Studij traje godinu dana, odnosno dva semestra

Mjesto održavanja nastave
Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije, Zvonimirova 8, 10000 Zagreb
Ostale sastavnice koje sudjeluju u izvođenju programa

Uvjeti upisa na studij
Studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski (prema starom programu) ili diplomski sveučilišni studij.

Školarina na studiju je 26.000,00 kuna, a polaznici je mogu uplaćivati obročno
Predviđena je jedna stipendija za polaznike s potpomognutih područja RH (Zakon o regionalnom razvoju RH, čl. 36.).


Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet
(s naznakom za: PDSS Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Često postavljana pitanja

Kontakt osoba:
Karmela Pižeta
Pravni fakultet
(Priprema i provedba EU projekata)
Trg Republike Hrvatske 14
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.:+ 385 1 4895 803
E-mail: kpizeta@pravo.hr

mP-logo

Zajmovi i jamstva za osiguranje likvidnosti uslijed porasta troškova energije, utjecaja kriza i za pripremu sjetve

Slika /slike/Priopcenja/wheat-ga02b8c863_1920.jpg

Pozivaju se poduzetnici čiji je kontinuitet proizvodnje ugrožen nepredvidivim i dalekosežnim utjecajem kriza da razmotre mogućnost financiranja potreba za obrtnim sredstvima (nabava repromaterijala za sjetvu, hrane za stoku, osiguranje likvidnosti uslijed visokog rasta troškova energenata i dr.) putem dostupnih kredita i uz jamstvene sheme uz državne potpore.

Hrvatskim poljoprivrednicima su u tekućem programskom razdoblju uz bespovratne potpore te investicijske zajmove iz Programa ruralnog razvoja na raspolaganju zajmovi i jamstva za obrtna sredstva koji se plasiraju putem HBOR-a i HAMAG-BICRO-a od pojave COVID-a, uz nove linije HBOR-a zbog utjecaja ruske agresije na Ukrajinu.

Iako mjera Financijski instrumenti, koja uključuje zajmove i jamstva za poljoprivrednike i prerađivače te dionike sektora šumarstva, izvorno nije bila planirana u Programu ruralnog razvoja 2014.-2020., Ministarstvo poljoprivrede od 2018., nakon potvrde uspješne pripreme od strane Europske komisije i u suradnji s HAMAG BICRO-om i HBOR-om, provodi ovu mjeru za financiranje investicija. Proglašenje i širenje epidemije COVID 19 donosi nove izazove u poslovanju svih gospodarstvenika, a osobito dionika u proizvodnji hrane te se u suradnji Ministarstva, HAMAG BICRO-a i HBOR-a još jednom uspješno uspostavljaju kreditne linije, ovog puta isključivo za obrtna sredstva uslijed prijetnje likvidnosti za brojne poljoprivrednike i prerađivače. Sve ove linije omogućuju financiranje po povoljnijim uvjetima od onih na tržištu.

U nekoliko godina provedbe na kraju drugog tromjesečja 2022. godine isplaćeno je 1.507 zajmova/jamstava u iznosu od 569,9 mil kuna.

U ovoj godini, pored dosadašnjih izazova, dodatnu prijetnju poslovanju i održavanju proizvodnje predstavljaju posljedice ruske agresije na Ukrajinu od kojih ističemo porast cijene energenata, sirovina, inputa i poremećaji u lancu opskrbe te klimatske nepogode koje ugrožavaju opstojnost i dohodak poljoprivrednika. Pored bespovratnih potpora koje se pripremaju u skladu sa zaključcima Vlade RH, ovim putem predstavljamo i dostupne linije s počekom do 1 godine, rokom plaćanja pet godina i uz kamatnu stopu od 0,5%, a u svrhu financiranja povećanih troškova energije, nabave repromaterijala, stočne hrane, osiguranja likvidnosti i kontinuiranog rada uslijed poremećaja kojima su poljoprivrednici i prerađivači izloženi.

Detaljne informacije o dostupnim programima se nalaze na poveznici.

obavijest-2-e1585147235270-pb29pyrn757q5jorifzvbfcj2gbdgl98s8rjt7gsxc

JAVNI POZIV za sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“  učeničkih zadruga koje djeluju u osnovnim i srednjim školama  na području Požeško-slavonske županije u školskoj godini 2022./2023.

Ovaj Poziv odnosi se na sufinanciranje projekta „Suveniri Vallis Aurea“  unutar učeničkih zadruga koje su važan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama, a kojima se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika, radnih navika, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.

Ciljevi javnog poziva su:

 • poticanje poduzetničke kulture u osnovnim i srednjim školama
 • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika
 • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim i srednjim školama  Požeško-slavonske županije.

Osigurana sredstva

Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje  troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može ostvariti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 3.000,00  kuna.

Planirana sredstva za realizaciju Javnog poziva bit će osigurana u Proračunu Požeško-slavonske županije za 2023. godinu u iznosu od 20.000,00 kuna.

Prihvatljivi troškovi

            Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali nakon 5. rujna 2022. godine (početak školske godine).

Opći uvjeti prijave

 • proizvodi moraju imati poveznicu s podnebljem u kojemu su nastali
 • ukoliko se radi o jestivim proizvodima moraju biti sukladni Zakonu o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13., 83/22.), a trajnost im ne smije biti manja od 12 mjeseci.

Način i rok podnošenja prijava

Voditelji učeničkih zadruga prijavljuju se na natječaj ispunjavanjem propisanog obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije www.pszupanija.hr

            Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 15. rujna 2022. do 29. rujna 2022. godine. Prijave se dostavljaju putem elektronske pošte na adresu pisarnica@pszupanija.hr.

Odabir

Odabir i ocjenjivanje pristiglih prijava vrši Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport.

Na osnovu provedenog postupka po ovom javnom pozivu iz stavka 2. ovog članka, Županica na prijedlog Upravnog odjela donosi Odluku o dodjeli financijske potpore.

Clipboard02

HOK KALKULATOR povrata novaca u razdoblju 1.1.-14.1.2023.

Sekcija računovođa Hrvatske obrtničke komore izradila je kalkulator koji će obrtnicima pomoći u razdoblju 1.1.-14.1.2023. pri povratu eura.

Naime, u navedenom razdoblju dvojnog optjecaja, potrošači će moći istodobno koristiti euro i kunu kao zakonsko sredstvo plaćanja, dok će se od obrtnika očekivati da vrše povrat u gotovom novcu eura, osim ako nije u objektivnoj mogućnosti kada mu je dozvoljeno izvršiti povrat u gotovom novcu kune i gotovom novcu eura.

„Hrvatska obrtnička komora očekuje da će u prva dva tjedna od dana uvođenja eura biti pojačan pritisak na trgovce i pružatelje usluga koji u pravilu posluju gotovinom i to je razlog zašto smo kreirali ovaj kalkulator za pomoć obrtnicima“, istaknuo je predsjednik Ranogajec.

U kalkulator je potrebno unijeti iznos računa u valuti euro te iznos primljenih novčanica (u valuti kuna i euro). Kalkulator automatski preračunava, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije, koliko je potrebno vratiti novaca u valuti euro, kako bi se obrtnicima olakšalo poslovanje u navedenom razdoblju.

Također, kalkulator predviđa i nemogućnost povrata samo u valuti euro (kada obrtnik nije u objektivnoj mogućnosti ostatak novaca vratiti u gotovom novcu eura). U takvim situacijama, potrebno je u kalkulator unijeti koliko od potrebnog iznosa za povrat eura trgovac ima, a kalkulator će tada izračunati i koliki je dodatni iznos potrebno vratiti u kunama.

Kalkulator možete pronaći na dnu ove stranice. 

Obrtnici se i dalje za sva pitanja vezano uz uvođenje eura kao službene valute mogu obratiti na email adresu euro@hok.hr

 Preuzimanja

Naziv datotekeVeličina
HOK KALKULATOR za povrat novaca 1.1.-14.1.2023..xlsx16.45 KB
ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

OBAVIJEST O POVEĆANJU ALOKACIJE za Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Dana 08. rujna 2022. godine Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog  Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donijela Odluku o davanju suglasnosti za povećanje prethodno odobrenih sredstava za poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanje žena – faza III“, u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, za ukupno 245 milijuna kuna, čime će ukupna sredstva dodijeljena za predmetni Poziv iznositi 445 milijuna kuna.

Slijedom navedenoga, nastavit će se daljnji postupak odabira zaprimljenih projektnih prijedloga te će Prijavitelji biti pravovremeno obaviješteni o tijeku istog, dok će se sve daljnje informacije objavljivati pod Pozivom.

Ministarstvo-hrvatskih-branitelja

Raspisan natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja

Slika /FOTOGRAFIJE/Zaklada - ilustracija.jpg

Temeljem čl.15. st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 12. rujna 2022.god. raspisuje Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanje.

Molimo da se obrasci popune točno i čitko te je potrebno koristiti isključivo gore priloženu Izjavu o sastavu zajedničkog kućanstva.

Prijave se šalju  putem pošte na adresu:

Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

i članova njihovih obitelji

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

(s naznakom – Natječaj za potporu za obrazovanje)

Zadnji dan za slanje prijava je PONEDJELJAK 03.10.2022.god.

Za sve upite molimo da se obratite na mail:  zaklada.branitelja@zg.t-com.hr

1125

Europski tjedan mobilnosti 2022.: „Kombiniraj i kreći se!“

Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. rujna. Ova europska inicijativa potiče male i velike gradove na uvođenje i promicanje održivih prijevoznih sredstava i pozivanje ljudi da iskušaju alternative vožnji automobilom.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelo zaduženo za nacionalnu koordinaciju Europskog tjedna mobilnosti u Republici Hrvatskoj, poziva potencijalne prijavitelje da se uključe u najveću manifestaciju posvećenu održivoj urbanoj mobilnosti koja se, uz potporu Europske komisije, i ove godine održava u razdoblju od 16. do 22. rujna.

Tema Europskog tjedna mobilnosti 2022. je „Bolja povezanost“, a obuhvaća svaki vid održivog prijevoza u gradskom okruženju. Ova je tema odabrana kako bi se pojedinci diljem Europe ponovno međusobno povezali nakon više mjeseci izolacije, ograničenja i prepreka uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19. Ljudi se mogu povezati, primjerice, na način da se sastaju na trgu u svojem gradu dolazeći pješke, vozeći bicikl ili koristeći javni prijevoz. Pametnim planiranjem i bolje organiziranim prijevozom omogućuje se efikasnije povezivanje mjesta i osoba.

S tim ciljem odabran je i ovogodišnji slogan „Kombiniraj i kreći se!“. Njime se potiče odabir aktivnih načina kretanja ili kombiniranje hodanja i biciklizma s javnim prijevozom. Naravno, hodanje i biciklizam imaju i mnoge druge prednosti, poput društvene i ekonomske pristupačnosti, ne proizvode štetne emisijske plinove te imaju pozitivan učinak na ljudsko zdravlje.

Manifestacija Europski tjedan mobilnosti sastavljena je od 3 glavne komponente: tjedna aktivnosti, trajnih mjera za uvođenje održive mobilnosti (kao što su npr. uvođenje i/ili širenje pješačkih zona, spuštanje rubnjaka, uvođenje sustava javnih bicikala, unaprjeđenje sustava javnoga prijevoza) te “Dana bez automobila” koji se svake godine održava 22. rujna i predstavlja centralni događaj Europskog tjedna mobilnosti.

Kako sudjelovati?
Ako predstavljate mjesto ili grad, možete sudjelovati tijekom glavnog tjedna kampanje između 16. i 22. rujna i prijaviti svoje aktivnosti i mjere putem mrežne stranice www.mobilityweek.eu. Prijave se zaprimaju do 15. rujna 2022.

Ako predstavljate poduzeće, građansku inicijativu, obrazovnu ustanovu ili neki drugi subjekt, svoju „Aktivnost za mobilnost“ vezanu za inicijative za održivu mobilnost i „Bolju povezanost“ možete prijaviti tijekom cijele godine putem mrežne stranice www.mobilityweek.eu.

Kako do nagrade Europskog tjedna mobilnosti?
Lokalne samouprave koje ulože najznačajnije napore u promicanju održive urbane mobilnosti konkurirat će za nagradu Europskog tjedna mobilnosti.
Nagradom Europskog tjedna mobilnosti želi se nagraditi lokalne vlasti za postignuća ostvarena tijekom godine povezana s uvođenjem mjera održivog gradskog prometa te poticanja građana na njihovu provedbu, sve s ciljem smanjenja onečišćenja zraka i ukupnog poboljšanja kvalitete života građana.

Za nagradu mogu konkurirati sudionici čija prijava ispunjava 3 „zlatna kriterija“ Europske povelje (organizacija Tjedna mobilnosti, uvođenje barem jedne nove trajne mjere i organizacija „Dana bez automobila“).

Poduzeća, građanske inicijative, obrazovne ustanove ili neki drugi subjekti svoja će se postignuća također moći prijaviti za nagradu u posebnoj kategoriji.

Svi sudionici koji su se prethodno registrirali za Europski tjedan mobilnosti i označili 3 kriterija za sudjelovanje mogu se prijaviti za dodjelu nagrade u periodu od 1. do 31. listopada 2022. Obrasci za prijavu bit će pravovremeno objavljeni na mrežnoj stranica za prijavu: https://mobilityweek.eu/emw-awards/.

Popratne publikacije na hrvatskom jeziku dostupne su na mrežnoj stranici – https://mingor.gov.hr/europski-tjedan-mobilnosti/5197.