Ministarstvo-hrvatskih-branitelja

Natječaj Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njivovih obitelji za ostvarivanje potpore za obrazovanje – 2022./2023. – studenti

<a href=

Temeljem čl.15, st.4. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (“Narodne novine 101/2019) upravni odbor Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 02. studenoga 2022.god. raspisao je Natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija, preddiplomskog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja.

Tekst natječaja za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija odnosno integriranog preddiplomskog  i diplomskog sveučilišnog studija, kratkog stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija obrazovanja, pravilnik o načinu ostvarivanja prava na potporu za obrazovanje (NN 101/2019), Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva, potrebni obrasci kao i sve ostale informacije nalaze se na mrežnim stranicama Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji – link.

dhgdsrhgr

Otvoren poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.

<a href=

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.
 
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
 
Sredstva su namijenjena financiranju nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, za prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenog 2022. na adresu:
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
 
Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.
 
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
 
Sredstva su namijenjena financiranju nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, za prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenog 2022. na adresu:
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
 
Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2022.
 
Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta.
 
Sredstva su namijenjena financiranju nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, za prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna, a najviši 50.000 kuna. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenog 2022. na adresu:
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
 
Više informacija o pozivu dostupno je na poveznici https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390.

logo

Objavljen novi natječaj za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 27. listopada 2022. godine sedamnaesti Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedba tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 63.500.000,00 HRK od čega:

 • 19.000.000,00 HRK za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 • 44.500.000,00 HRK za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj županiji, Požeško-slavonskoj županiji, Brodsko-posavskoj županiji, Osječko-baranjskoj županiji, Vukovarsko-srijemskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj županiji, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj županiji, Koprivničko-križevačkoj županiji, Krapinsko-zagorskoj županiji i Zagrebačkoj županiji

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5.000 EUR do 100.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 11. studenog 2022. godine od 12:00 sati do 29. prosinca 2022. godine do 12:00 sati.

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2022/10/Natjecaj-TOP-4.1.1.zip

hamag_bicro_430x268

INNOVAZUL 2022: otvoren Javni poziv za gospodarske susrete

Na temelju članka 17. točke 3. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/14, 72/15,116/15), u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimisHAMAG-BICRO organizira javni poziv za odlazak na gospodarske susrete na temu plave ekonomije u sklopu događanja INNOVAZUL 2022 u Cadizu (Španjolska) koje se održava od 29. studenog do 2. prosinca 2022. godine.

U okviru događaja „II. Međunarodni susret znanja i plave ekonomije, INNOVAZUL 2022”, Agencia Andaluza del Conocimiento, kao članica Enterprise Europe Network, organizira međunarodne bilateralne sastanke. Ovaj događaj povezivanja bit će uglavnom usmjeren na inovacije u plavoj ekonomiji. Događanje će se održati uživo u Konferencijskom centru u Cadizu. Cilj događanja je pružiti sudionicima priliku za susret s tvrtkama (mala i srednja poduzeća, velika poduzeća, novoosnovana poduzeća,…), poduzetnicima, istraživačkim organizacijama, udrugama/klasterima i javnim upravama aktivnim u istraživanju i tehnologiji o plavoj ekonomiji:

Detaljan program možete pogledati na: Agendab2b_Innovaazul

Tijekom cijelog događanja, odvijat će se i poslovni razgovori poduzeća, a za sudjelovanje se možete registrirati putem službene stranice događaja.

 Zašto sudjelovati na gospodarskim susretima?

 • Razgovori o idejama za zajedničke istraživačke projekte
 • Sklapanje ugovora o licenciranju, proizvodnji i distribuciji
 • Upoznavanje mogućnosti financiranja istraživanja i razvoja
 • Internacionalizacija
 • Prijenos tehnologije i iskorištavanju rezultata istraživanja

Primarni cilj poslovnih sastanaka prijavitelja na ovaj poziv s ostalim sudionicima događaja je pronalaženje međunarodnih partnera za istraživačko-razvojni projekt koji prijavitelji namjeravaju prijaviti u Eurostars program. Prijavitelji mogu imati i dodatne razgovore o komercijalnoj suradnji u sklopu istog događaja.

Eurostars je program za istraživanje i razvoj, namijenjen malim i srednjim trgovačkim društvima, putem kojega tvrtke mogu dobiti do 1,5 milijun kuna bespovratnih sredstava, odnosno 50 ili 60% sufinanciranja, ovisno o veličini tvrtke. Osnovni kriterij je sudjelovanje 2 partnera iz minimalno dvije zemlje članice Eurostarsa. Sve informacije o prijavi u program Eurostars mogu se pronaći ovdje.

Što će se financirati?

HAMAG-BICRO će kroz švicarsko-hrvatsku suradnju na programu Eurostars financirati troškove aviokarata za po jednog predstavnika iz svakog poduzeća, u intenzitetu 100%. Trošak aviokarte smatrat će se potporom male vrijednosti (de minimis potporom). Broj mjesta je ograničen.

Troškovi smještaja ne financiraju se kroz ovaj Javni poziv, nego ih prijavitelji moraju snositi sami.

Hrvatska delegacija planira krenuti na put 28. studenog 2022. godine, dok je povratak u Zagreb predviđen 2. prosinca 2022. godine. Ukoliko prijavitelj želi krenuti ranije ili ostati duže od predviđenog, molimo da to napiše u prijavi. U slučaju da prijavitelj odustane od putovanja nakon kupnje avio karte, trošak iste snosi sam.

Tko se može prijaviti?

Javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, registriranima u Republici Hrvatskoj, za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa koja posluju u sektoru plave ekonomije. Malo i srednje poduzeće (MSP) podrazumijeva mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju:

 • imaju manje od 250 zaposlenih
 • imaju godišnji promet ispod 40 milijuna EUR-a
 • imaju ukupni iznos bilance ispod 43 milijuna EUR-a
 • odgovaraju kriteriju samostalnosti (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 29/2002) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN. br. 63/2007, 53/2012, 56/2013) za razvoj novih proizvoda, usluga ili procesa)

Slijedom navedenog, prema hrvatskim nacionalnim pravilima, obrti fizičke osobe nisu opravdani za financiranje.

Prijavitelj, također, mora ispunjavati sljedeće kriterije:

 • prijavitelj nije u gubitku (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nije u predstečaju, stečaju ili likvidaciji (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • protiv prijavitelja i fizičke osobe koja ide na putovanje se ne vodi kazneni postupak (Izvor: Izjava prijavitelja)
 • prijavitelj nema prethodno financiran Eurostars projekt (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja i HAMAG-BICRO)
 • prijavitelj nije putovao, odnosno nije imao plaćen trošak putovanja ili smještaja, u organizaciji HAMAG-BICRO-a u razdoblju 01.07.2021. -30.09.2022. (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja i HAMAG-BICRO)

Kako se prijaviti?

Prijavu je potrebno podnijeti putem zadanog obrasca ovdje.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • Izjavu prijavitelja, kao sken izvornika ovjeren pečatom i potpisom (u pdf formatu)
 • Životopis osobe koja će putovati (u pdf formatu)

Izjavu Prijavitelja možete preuzeti ovdje. Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.

Prihvatljivost prijave

Prihvatljivost prijave za ovaj organizirani odlazak na događaj ovisit će o gore navedenim kriterijima prihvatljivosti, kao i kvaliteti ispunjene prijave, a kriteriji ocjenjivanja su:

 • Prijava udovoljava svim zahtjevima povezanima s pravilima potpore male vrijednosti, ukupan iznos potpore male vrijednosti (de minimis) koja se dodjeljuje jednom poduzetniku uključujući i iznos prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava prema ovom Javnom pozivu, ne prelazi 200.000,00 EUR u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća fiskalna godina i prethodne dvije godine), odnosno 100.000,00 EUR u sektoru prometa
 • projektna ideja prijavitelja ima civilnu svrhu (Izvor: Prijavni online obrazac, Izjava prijavitelja)
 • projektna ideja prijavitelja odgovara nacionalnim pravilima Eurostars programa propisanim Eurostars priručnikom, objavljenim na web stranicama HAMAG-BICRO-a (Izvor: Prijavni online obrazac i Eurostars priručnik HAMAG-BICRO-a, Izjava prijavitelja)
 • kvaliteta istraživačko razvojnog projekta (opis ideje i projekta)
 • potreba za partnerom (opis potrebnih kapaciteta, sposobnosti, znanja i vještina partnera)
 • kapaciteti za izvedbu (životopis)

Ukoliko prijave zadovoljavaju sve navedene kriterije, potpora će se dodjeljivati po redoslijedu zaprimanja online prijava, a najviše se može dodijeliti 8 potpora.

Prije samog odlaska na sajam i poslovne razgovore, za sudionike će biti organizirana radionica o prijavi projekta na program Eurostars, kao priprema za sudjelovanje na B2B razgovorima.

Prijave su otvorene do 2. studenog 2022. godine do 23:59 sati, a za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju na eurostars@hamagbicro.hr.

esf

Nacionalna zaklada otvorila prijave na tri online radionice u studenom

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na tri nove online radionice u studenom koje će održati udruga ACT grupa iz Čakovca (8.11.2022.), Udruga „MI“- Split (9.11.2022.), DKolektiv iz Osijeka (11.11.2022.).

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA ACT GRUPE – 8.11.2022. – Modeli zagovaranja za pozitivne promjene u lokalnim zajednicama

ONLINE RADIONICA UDRUGE “MI” – 9.11.2022. – Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa OCD-a

ONLINE RADIONICA DKOLEKTIVA – 11.11.2022. – Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici te modeli partnerstva/suradnje OCD-a u zajednici

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

savjet za mlade vlade rh usvojio preporuke

Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske – Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske

Radna skupina za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske provodi anketno istraživanje “Životni uvjeti i prilike za mlade u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske”.

Cilj je ispitati mišljenje i stavove mladih u dobi od 18 do 30 godina vezano uz životne uvjete i prilike mladih u ruralnim i udaljenim područjima Republike Hrvatske, s naglaskom na kvalitetu života, migracijske namjere i razvojne perspektive ruralnih i udaljenih područja.

Rezultati istraživanje koristit će se u svrhu rada Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske u razvoju javnih politika za mlade.

Anketnom upitniku mogu pristupiti mladi u dobi od 18 do 30 godina koji imaju prebivalište u ruralnim i udaljenim područjima. Stoga anketni upitnik nije namijenjen mladima čije je prebivalište u gradskim naseljima te Vas zbog toga molimo da pažljivo čitate 9. pitanje.

Anketni upitnik je anoniman. Potrebno vrijeme ispunjavanja je od 8 do 10 minuta.

Poveznica za pristup se nalazi ovdje: https://forms.gle/jDLSWLm5zZwwyS8GA

grb

Natječaj za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za akademsku godinu 2022./2023. studentima s područja Požeško-slavonske županije

U akademskoj godini 2022./2023. dodijelit će se ukupno 20 stipendija u tri kategorije i to:

 • 5 stipendija I. kategorije: akademski naziv po završetku studija: dr. med. u mjesečnom iznosu od 3.013,80 kn/400,00 eura.
 • 5 stipendija II. kategorije iz STEM područja matematike i fizike: akademski naziv po završetku studija: mag. edukacije/mag. Matematike i mag. edukacije/mag. fizike, u mjesečnom iznosu od 1.732,94 kn/230,00 eura.
 • 10 stipendija III. kategorije: ostali studijski programi u mjesečnom iznosu od 1.130,18 kn/150,00 eura.

Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. listopada do 30. srpnja u akademskoj godini 2022./2023., u obliku 10 mjesečnih anuiteta, a u razdoblju do upisa apsolventske godine, odnosno do završetka redovitog studija.

Na natječaj se mogu javiti studenti koji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 • da su redoviti studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Požeško-slavonske županije,
 • da studiraju u Republici Hrvatskoj, ali izvan Požeško-slavonske županije,
 • da su završili posljednja dva razreda srednje škole najmanje s ocjenom 3,5 (studenti prve godine studija), odnosno da su završili prethodnu godinu studija s prosječnom ocjenom od najmanje 3,0 (studenti viših godina studija).

Prijave na natječaj dostavljaju se na propisanom Zahtjevu za dodjelu stipendije i sa svom potrebnom dokumentacijom elektroničkom poštom ili u papirnatom obliku i to:

 • elektroničkim putem na e – mail adresu: pisarnica@pszupanija.hr. Kod dostave putem elektroničke pošte potrebno je skenirati popunjenu i ovjerenu dokumentaciju, a kao predmet elektroničke pošte upisati: „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije PSŽ za ak.god. 2022./2023.“,
 • u papirnatom obliku osobno ili poštom na adresu: Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Županijska 7, 34000 Požega s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendije PSŽ za ak.god. 2022./2023.“.

Rok za podnošenje prijave je do 4. studenog 2022. godine.

https://www.pszupanija.hr/dokumenti/category/318-stipendije-2022-2023.html

preuzmi

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi

Prenosimo informaciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje o objavljenom Javnom pozivu za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognuta područja i područja posebne državne skrbi.

Javni poziv je objavljen u petak 14.10.2022. godine, a rok za podnošenje projektne prijave je 15 dana od odana objave Poziva.

Pozivaju se sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave (općine/gradove) na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi da dostave prijedloge projekata koji se odnose na održivi povratak, ostanak i naseljavanje u svrhu pristupačnosti i unapređivanja lokalne infrastrukture, osobito izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne i komunalne infrastrukture, vodeći računa o zaštiti okoliša, energetskoj učinkovitosti i neovisnosti. Program ima za cilj doprinos ostvarenju planova smanjivanja razlika između regija i manje razvijenih regija, u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz mjeru:

 • obnove ili
 • gradnje komunalne i socijalne infrastrukture, te
 • drugih srodnih projekata kojima se osigurava poboljšanje uvjeta stanovanja i života na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

 • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata komunalne infrastrukture,
 • troškovi izvođenja radova obnove/gradnje objekata socijalne infrastrukture,
 • srodni projekti koji doprinose povratku, naseljavanju i održivom razvitku na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi.

Financijsku potporu dobit će jedinice lokalne samouprave koje ostvare najveći broj bodova do iskorištenja iznosa raspoloživih sredstava s tim da je najveći iznos koji se po projektu može dodijeliti 500.000,00 kuna. Za ostatak vrijednosti projekta jedinica lokalne samouprave, u slučaju sufinanciranja, mora osigurati sufinanciranje provedbe cjelokupnog projekta.

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb s napomenom „Za javni poziv – Financijska potpora za održivi povratak“.

Krajnji rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2022. godine.

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-nominiranje-projekata-i-aktivnosti-za-dodjelu-financijske-potpore-za-odrzivi-povratak-na-potpomognuta-podrucja-i-podrucja-posebne-drzavne-skrbi-1482/1482
zaklada-natjecaji

Nacionalna zaklada poziva na dvije nove online radionice u listopadu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva na stranici esf.platforma.civilnodrustvo.hr otvorila je prijave na dvije nove online radionice koje će održati udruga Centar za civilne inicijative (25.10.2022.) i udruga SMART iz Rijeke (27.10.2022.).

Više informacija i prijava na poveznicama:

ONLINE RADIONICA CENTRA ZA CIVILNE INICIJATIVE, 25.10.2022. – Modeli unutarnjeg i vanjskog vrednovanja djelovanja/programa OCD-a

ONLINE RADIONICA UDRUGE SMART RIJEKA, 27.10.2022. – Sustav kvalitete u organizacijama civilnoga društva s primjerima učinkovitih modela upravljanja

Radionice su organizirane u sklopu Programa podrške i provedbe programa EU i Programa regionalnog razvoja civilnoga društva i lokalnih zajednica koji provodi Nacionalna zaklada u suradnji s regionalnim suradnim organizacijama – udruga SMART, Udruga „MI“- Split, Centar za civilne inicijative, ACT grupa, DKolektiv – organizacija za društveni razvoj.

ESF - uljp - ok - Ucinkoviti-ljudski-potencijali_BOJA_2

Europska komisija usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. vrijedan 2,27 milijardi eura

Nakon usvajanja Sporazuma o partnerstvu u kolovozu, Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus u ukupnoj vrijednosti oko 2,27 milijardi eura.

Ulaganja su značajna za radnike, poslodavce, starije osobe, djecu, osobe s invaliditetom te izravno imaju utjecaj na svakodnevni život građana Republike Hrvatske, od kvalitete usluga koje primaju, kvalitete i dostupnosti obrazovanja djece, učenika i studenata do novih mogućnosti na tržištu rada i novih prilika za obrazovanje i stjecanje vještina kojima će osigurati bolja i sigurnija radna mjesta.

Program predviđa značajna ulaganja u četiri ključna područja zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje te zdravstvenu i dugotrajnu skrb.

Ukupno je planirano 717 milijuna eura za ulaganja u tržište rada, zapošljavanje i nove vještine za zaposlene i nezaposlene, s naglaskom na mlade, koje će izravno utjecati na povećanje kvalitetnih radnih mjesta u Hrvatskoj.

Osigurano je 697 milijuna eura za ulaganje u sustav obrazovanja i cjeloživotnog učenja koje će dovesti do visoko kvalificiranih ljudi i radne snage spremne za buduće tržište rada.

Ulaganjem u socijalno uključivanje najranjivijih kroz razvoj i dostupnost usluga u zajednici u iznosu od 687 milijuna eura izravno će se doprinijeti smanjenju osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te omogućavanju samostalnog i dostojanstvenog života ranjivim skupinama u društvu.

Ulaganjem u zdravstveni sustav i razvoj politike dugotrajne skrbi uz pomoć 80 milijuna eura osigurat će se pristupačna i kvalitetna usluga.

U odnosu na razdoblje 2014. – 2020., nastavit će se financirati uspješni projekti kao što su mjere aktivne politike zapošljavanja, rad pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, rad osobnih asistenata za osobe s invaliditetom, stipendija za studente iz ranjivih skupina.

Ulagat će se u vrtiće, specijalizacije za liječnike i usavršavanje medicinskog osoblja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, osigurat će se školska prehrana za ranjivu djecu kao i podjele hrane i materijalne pomoći, širenje socijalnih usluga za ranjive skupine uključujući hrvatske branitelje, ulagat će se i u socijalno uključivanje kroz kulturu, turizam i sport te nastavak programa Zaželi posebno usmjerenog na pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama u svakodnevnom životu.

Od novih ulaganja kroz ESF+ program financirat će se uvođenje financijskih instrumenata za mikro i male poduzetnike te društvena poduzeća, ciljano ulaganje u podršku za uvođenje cjelodnevne škole, besplatnu pomoć u učenju i izvanškolske aktivnosti za djecu u riziku od siromaštva te ulaganja u dugotrajnu skrb. Posebna pozornost će se posvetiti ulaganju u one vještine koje su potrebne za tržište rada kroz financiranje mjera obrazovanja za 75 tisuća zaposlenih i nezaposlenih osoba.

Također, za jačanje ključnih partnera u provedbi ESF+ programa, organizacija civilnoga društva i socijalnih partneraosigurano je ukupno 64 milijuna eura (54 milijuna eura za jačanje kapaciteta civilnog društva i 10 milijuna eura za jačanje kapaciteta socijalnih partnera).