hzz-appicon1024x1024

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno

Krajnji korisnik: NOVOREGISTRIRANI SUBJEKT

Prijavljuje se: NEZPOSLENA OSOBA

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima.

Ciljane skupine

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje

Visina subvencije

Do 150.000 kn

Trajanje mjere

24 mjeseca

Više o mjeri na linku u nastavku

https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Samozaposljavanje_301221.pdf

hzz-appicon1024x1024

Mjere aktivnog zapošljavanja u 2022.

Potpora za samozapošljavane

Cilj mjere: Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.
Ciljane skupine: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje
Trajanje mjere: 24 mjeseca
Visina subvencije i prihvatljive djelatnosti


Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s
Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007, dalje u tekstu: NKD)
A) POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

 1. Skupina – do 120.000,00 kn
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
 • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
 • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
 • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
 • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
 1. Skupina – do 80.000,00 kn
  Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
 • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
 • (H) Prijevoz i skladištenje
 • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
 • (J) Informacije i komunikacije
 • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
 • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
 • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
 • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
 • (P) Obrazovanje
 • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)
  Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina
  dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u
  dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Više informacija na linku.

https://mjere.hr/dokumentacija/HZZ-Samozaposljavanje_301221.pdf

pcp-podupire-poduzetnike

Radionica “Internacionalizacija poslovanja”

Tematsku radionicu  „Internacionalizacija poslovanja malih i srednjih poduzeća“ 21. svibnja organizira Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. u sklopu provedbe projekta „ PCP Podupire poduzetnike“, KK.03.1.2.12.0042 financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj. Predavanje će voditi  dr. sc. Tihana Koprivnjak, znanstvenica  Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilište J. J Strossmayera u Osijeku.

Kroz radionice će biti obrađene teme: Koje su prednosti izvoza, a koji njegovi najveći izazovi; Kako odabrati strano tržište za ulazak; Sajmovi i međunarodni marketing alati korisni za izvoznike; Modaliteti ulaska na strana tržišta; Koje potporne institucije su ključne za pružanje pomoći izvoznicima; Koje su mogućnosti financiranja?

Radionica će biti  održana s početkom  u 11 sati u konferencijskoj dvorani LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

Predviđeno trajanje radionice u petak s početkom u 11 je četiri sata, a sudjelovanje za polaznike je besplatno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail adresu danijela.galijas01@gmail.com najkasnije do četvrtka, 20. svibnja do 9 sati. Broj sudionika na radionice ograničen je na 15 osoba. 

vidljivost projekta

pcp-podupire-poduzetnike

Radionica: Čitanje financisjkog izvještaja

„Čitanje financijskog izvještaja“ naziv je radionice koju 26. svibnja organizira Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. u sklopu provedbe projekta „PCP Podupire poduzetnike“, KK.03.1.2.12.0042 financiranog bespovratnim sredstvima Europske unije i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Radionicu će voditi dr.sc. Ivan Čevizović, a namijenjena je poduzetnicima kako bi bolje razumjeli vlastito poslovanje i poslovanje svojih poslovnih partnera. Tako se iz financijskih izvještaja može iščitati ostvaruje li poduzetnik dobit ili gubitak, koliki će mu biti porez na dobit, a koliko će moći sebi isplatiti, koliko mu kupci duguju i koliko on duguje dobavljačima, odnosno može li pokriti svoje obveze s novcem kojim raspolaže…

Radionica će biti održana s početkom u 10 sati u konferencijskoj dvorani LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

Sva predavanja u sklopu projekta su besplatna i provode se u skladu s epidemiološkim preporukama, a zbog ograničenog broja sudionika, potrebna je prijava na mail financije@pc-pakrac.hr do sutra, 25. svibnja u 10 sati.

vidljivost projekta
pcp-podupire-poduzetnike

MINISTARSTVO DIJELI NOVCE: Poljoprivrednicima do 60.000 kuna nepovratnih sredstava

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2021. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

Prijavu na ovaj natječaj mogu podnijeti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata.

Neprihvatljivi korisnici su oni koji su ostvarili potporu iz Natječaja za financiranje projekata u 2018., 2019. i 2020. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina kao i prijavitelji koji su ostvarili potporu iz Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” ili na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1.

Iznos sredstava koji može biti dodijeljen po korisniku je 60.000 kuna, bez obveze korisnika da sudjeluje vlastitim sredstvima. Prihvatljive aktivnosti (troškovi) su: kupnja domaćih żivotinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala kao i kupnja, građenje jednostavnih objekata ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva. Također opravdani trošak se smatra i podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (novih i rabljenih), kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog), uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta, građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe, stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade, operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Iz financiranja su isključene aktivnosti kao što su nabava repromaterijala, kupovina poljoprivrednih resursa, nabava ambalaže, plastičnih kutija, staklenih boca, etiketa, gajbi, posuda za voće, odijela, kaciga i čizmi, računalni programi i troškovi koji su ranije financirani nekim drugim projektima.

Za prijavu je potrebna dokumentacija: Potvrda o ekonomskoj veličini SOPG-a/OPG-a izdana od Ministarstva poljoprivrede, preslika važeće osobne iskaznice nositelja SOPG-a/OPG-a, potvrda iz Porezne uprave da prijavitelj ima podmirene financijske obveze prema državnom proračunu.

Maksimalno vrijeme provedbe projekata je šest mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prijave se podnose od 3. svibnja do 3. lipnja, a ukupan proračun natječaja je 20 milijuna kuna.  

Konzultantske usluge vezane uz navedeni natječaj pružaju se u LRA Poduzetničkom centru Pakrac te se usluga prijave na natječaj naplaćuje 200 kuna uvećana za PDV.

pcp-podupire-poduzetnike

PAKRAČKI “LINTEO” ZANIMLJIV SVJETSKOM VELIKANU: Na korak do vrijednog ugovora!

Zanimljiva priča zavrtjela se oko pakračke  tvrtke Linteo, koja kao sestrinska tvrtka zagrebačkog „Umbra designa“ od listopada 2018. godine posluje u pakračkoj poduzetničkoj zoni i bavi se proizvodnjom promotivnih materijala tekstilne kategorije. Jučer su u Pakracu u prvom tzv. auditu, svojevrsnoj stručnoj procjeni, boravili predstavnici IGC Global Promotiona, međunarodnog velikana i predvodnika u svjetskoj promidžbenoj industriji, s ciljem sklapanja ekskluzivnog ugovora o proizvodnji. Ukoliko bi udovoljili vrlo rigoroznim zahtjevima stručne komisije, za ovu pakračku tvrtku to bi značilo nova radna mjesta uz znatno povećanje proizvodnje, ali i zagarantiran posao 365 dana u godini. O potencijalno svijetloj budućnosti razgovarali smo sa Srećkom Žuljem, direktorom Lintea.

IMG 8612

„Danas naša tvrtka ima 10 stalnih zaposlenika, a potpisivanje ugovora značilo bi znatno više posla i izrade promidžbenih materijala za njihove klijente, a to su između ostalih T-mobile, Loreal, Philips, Booking.com i sl. Isto tako, značilo bi to momentalno zapošljavanje 15 do 20 žena te prelazak na trosmjenski rad. Imamo strojeve koji nam to omogućuju, a ubrzo bi na red došlo i fizičko proširivanje u odnosu na sadašnji prostor. Ako potpišemo ugovor kupili bi i automatsku krojačnicu vrijednu 150 tisuća eura, ali to su već slatke muke. Važno je proći drugi audit koji je 17. svibnja“.

IMG 8628

Nadovezala se Ivana Žulj Knežević, iz sestrinske zagrebačke tvrtke koja je spomenula i realne hendikepe koji su i glavna tema audita, a to je odnos narudžbi i proizvodnih kapaciteta. U slučaju potpisa ekskluzive, ovdje bi se radili količine od 50 do 100 tisuća komada raznih jedinica, bez prava na pogrešku pa je razumljiva i eventualna skeptičnost stručne komisije. No, kako pakračka firma već ima iskustva u partnerskoj suradnji s IGC-om, zrače optimizmom oko uspostave konačne suradnje jer dosad su svojim proizvodima, osim kvalitetom izrade, privukli pažnju i rokovima isporuke koja su vrlo značajan segment u promo-branši.

IMG 8616

U službi podrške pakračkom Linteu jučerašnji prvi dan audita pratile su gradske i županijske delegacije koju su činili gradonačelnica i saborska zastupnica Anamarija Blažević, župan Alojz Tomašević, tajnik Županijske gospodarske komore Marko Dumančić, pomoćnica ministra poljoprivrede Jelena Đugum te Vladimir Gazić, direktor pakračke razvojne agencije.

Predstavnicima IGC je osim kratkog predstavljanja potencijala tvrtke Linteo, upriličena video prezentacija ratom stradalog pa obnovljenog grada Pakraca, koju je komentirala Zrna Garača, viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU fondove, objasnivši gostima i potencijal grada u poduzetničkom smislu. Uz razvoj obrtništva i gospodarstva kroz povijest do danas, naglašena je kontinuiranost gradske potpore poduzetnicima, naročito u novije vrijeme, a poseban osvrt bio je i na nekad jaku pakračku tekstilnu industriju prikazanu kroz Odjeću, odnosno Modernu.

IMG 8637

Od županijskih gostiju obratio se tajnik Županijske komore Marko Dumančić, kao i župan Tomašević koji je pakračkoj tvrtki poželio potpis vrlo vrijednog ugovora koji garantira nova radna mjesta. „Sklapanje ugovora sa svjetskim imenom bio bi glasan poziv i drugim investitorima da dođu u našu županiju“, zaključio je župan. Upoznavši prisutne s ulaganjima u poduzetničku infrastrukturu, završila  je gradonačelnica Blažević, naglasivši 200 godišnju lokalnu tradiciju obrtništva te izrazila želju da Pakrac ponovo bude na karti Hrvatske kao zdrav i poželjan centar poduzetništva.

IMG 8635
IMG 8627
Tomašević
IMG 8625
IMG 8623
IMG 8613
Puni logo

LRA PCP: Radionica za poduzetnike

Od lanjskog ožujka pa do rujna ove godine Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac provodi projekt „PCP podupire poduzetnike“ vrijedan ukupno 600.000 kuna od čega Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) sufinancira s 440 tisuća. Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva s očekivanim učincima kao što je ojačan položaj poduzetnika na tržištu, smanjena asimetrija dostupnih i korisnih informacija, otvaranje i aktivacija novih MSP-ova, rastući broj uspješnih poslovnih subjekata, povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Pakracu i okolici, promicanje poduzetništva u društvu, povećanje konkurentnosti postojećih poduzeća.

U sklopu tog projekta, slijedeća informativna radionica za zainteresirane poduzetnike i institucije će biti održana u utorak 13. travnja s početkom u 11 sati  u prostorijama poduzetničkog inkubatora u sklopu zone male privrede s dvije teme: informacije o aktualnim natječajima i prijedlog djelovanja u turizmu za 2021/22. godinu.

Radi pridržavanja epidemioloških mjera iz LRA PCP umoljavaju zainteresirane da dolazak najave na telefon 290-650 ili mail: info@pc-pakrac.hr.

Puni logo

INFO – RADIONICA U PCP Predstavljen zanimljiv potencijal pustolovnog turizma

Pred desetak zainteresiranih danas je u Poduzetničkom centru Pakrac održana informativna radionica u sklopu poziva “Usluge za MSP-ove  putem poduzetničkih potpornih insitucija (PPI)”, tijekom koje su predstavljene gradske gospodarske poticajne mjere namijenjene postojećim i novim mikro, malim i srednjim poduzetnicima sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te OPG-ima. Mjere je predstavila Vanja Ražov, viša stručna suradnica PCP-a, a opširnije o njima može se pročitati na gradskoj web stranici (www.pakrac.hr).

Drugi, sadržajniji dio radionice vodio je Zvonimir Miler, stručnjak za EU fondove i vlasnik poduzeća za savjetovanje u poslovanju. Miler je temeljito predstavio potencijal Pustolovnog aktivnog turizma smještajući ga konkretnim primjerima u regionalne i lokalne okvire. Predstavljajući usluge takvog oblika turističke ponude, Miler je ukazao na obližnje prirodne resurse, najavivši još javnosti nepoznate aktivnosti na afirmiranju blagodati Psunja kao buduće vrlo poželjne turističke destinacije. Posebno onim korisnicima željnim sadržajnijeg odmora od već uvriježenih, pomalo običnih ljetovanja ili zimovanja.

Posebne aktivnosti na toj i takvoj afirmaciji, nastavio je Miler, provode se unutar Zajednica za pustolovni/aktivni turizam koja djeluje pri Sektoru za turizam Hrvatske gospodarske komore, a koje je on i osobno član. Ustvrdio je probitak i sve veću zainteresiranost za ovom turističkom granom  na kontinentu Hrvatske, s obzirom na to da je dosad, zbog prirode usluge, više bila rezervirana za primorje. Pustolovni aktivni turizam posljednjih je godina osobito prepoznat u svijetu. Brojke su u ekspanziji, a neokrznut je prošao i najteže razdoblje aktualne korona krize, čak naprotiv, dobivši u to vrijeme i brdo novih poklonika. Stoga, završio je, valja ga uz ponizno pristupanje prirodi razvijati, jer je podjednako dojmljiv potencijal i potrošača i resursa.

pcp-podupire-poduzetnike

NOVA TVRTKA U ZONI: U Pakracu proizvode svjetlovodne kabele

U bivšem industrijskom dvorištu DI Papuka, sada novoj pakračkoj poduzetničkoj zoni, u objektu južno od glavne porte koju je poslije rata neko vrijeme koristila tvrtka Staklo SLS s probnom proizvodnjom je započela proizvodnja kabela od optičkih vlakana.

Nju je pokrenuo diplomirani inženjer strojarstva Robert Kovačević, poduzetnik iz Zagreba, vlasnik i direktor tvrtke R.S.A. Instalacije koja se 20 godina na području hrvatskog glavnog grada bavila različitim poslovima vezanim uz projektiranje i proizvodnju svjetlovodnih ili optičkih kabela, jedina u Hrvatskoj, ali i okolnim zemljama, pri čemu su kupci najviše telekom operateri i razne tvrtke koje se bave instalacijama. 

Robert Kovačević1

Preseljenje proizvodnje iz Zagreba u Pakrac počelo je još početkom prošle godine. No najprije zbog potrebe pripreme proizvodnog prostora, a potom i zbog zahtjevnosti preseljenja proizvodne linije pri čemu je napravljen i kompletan servis koji su morali obaviti stručnjaci izvan tvrtke, proces se odužio, a i epidemiološke mjere su uzele tri do četiri mjeseca, kaže Kovačević.

Na dolazak u Pakrac, ovaj poduzetnik obiteljski povezan s Lipikom, se odlučio iz više razloga, najprije zbog adekvatne proizvodne hale koja zahtjeva zbog jedinstvene kontinuirane proizvodne linije prostoriju znatno većih dimenzija u dužini (najmanje 45 metara) nego u širini. Drugi razlog su povoljni uvjeti koje je dobio u Gradu Pakracu i Poduzetničkom centru, prvenstveno dugoročni zakup koji mu jamči da neće morati ponovo brzo obavljati zahtjevni posao preseljenja proizvodnih postrojenja.

Svi RSA

Proizvodnja kabela od optičkih vlakana u Pakracu on još uvijek naziva probnom mada u njoj pored dvoje zaposlenih u Zagrebu stalno rade još dva radnika u Pakracu, a do kraja godine namjerava povećati broj zaposlenih za najmanje još dva sa srednjim ili višim tehničkim obrazovanjem.

Za proizvodnju kabela različitih vrsta, debljina i specifikacija, samonosivih, sa zaštitom i bez, sirovinu nabavlja u različitim zemljama Europske unije, a plan je godišnje u Pakracu proizvoditi više od tisuću kilometara.

Zg2arda RSA
pcp-podupire-poduzetnike

DAN GOSPODARSTVA GRADA PAKRACA: Tema oživljavanje dvorišta „Papuka“

Oživljavanje poduzetničke zone nedavno formirane u bivšem industrijskom dvorištu DI „Papuka“ je bila tema tradicionalne manifestacije u sklopu obilježavanja Dana Grada „Dan gospodarstva Grada Pakraca“ što je prijepodne održana u konferencijskoj dvorani organizatora Lokalne razvoje agencija PCP, a na kojoj su sudjelovali gradski čelnici, predstavnici pakračkih i županijskih obrtničkih udruga, poduzetnici, Zavod za zapošljavanje.

Vladimir Gazić, direktor LRA PCP, je u uvodnom dijelu podsjetio na razvoj poduzetništva u Pakracu od 19. stoljeća naročito se osvrćući na razdoblje od 1997. godine kada je gradsko vijeće donijelo odluku o pokretanje projekata poticanja poduzetništva što je u narednih 10-godina urodilo osnivanjem Poduzetničkog centra Pakrac, utemeljenjem poduzetničke zone i izgradnjom dvaju poduzetničkih inkubatora. Novih zamah nastaje 2016. godine kada Grad u stečajnom postupku počinje otkupljivati parcele u dvorištu „Papuka“ pa u naredne četiri godine stvara novu poduzetničku zonu veličine oko 18 hektara u čega je zajedno s izgradnjom dijela infrastrukture uloženo 3,8 milijuna kuna, u kojem već rade tri poduzetnika.  

V. Gazić

Natječaj koji je početkom godine raspisao Grad Pakrac za sedam parcela ukupne površine 68.800 četvornih metara rezultirao je da je šest parcela dobilo pet novih vlasnika, koje je dijelom predstavio Gazić.

Četiri drvoprerađivača i jedan metalni

„Drvo promet“ vlasnika Matea Šugića je otkupio parcelu veličine 12,8 tisuća četvornih metara te se projektom obvezao izgraditi proizvodne kapacitete za preradu drveta u koji će uložiti 1,9 milijuna kuna nakon čega bi trebao zapošljavati 10 radnika. „Šuma trans“ Stipe Šugića je postala vlasnik parcele veličine 20,7 tisuća četvornih metara, također drvoprerađivačke namjene u koju namjerava uložiti oko 1,1 milijuna kuna i zaposliti ukupno 19 radnika. „Šume Hala“ Miroslava Hale je otkupila dvije parcele ukupne površine 12,9 tisuća četvornih metara koja također u drvoprerađivačkoj industriji uz ulaganje od 3 milijuna kuna namjerava imati 18 zaposlenika. Obrt „Drvo Jozipović“ Marijana Jozipovića u drvoprerađivačku industriju na parceli veličine 8,6 tisuća četvornih metara, uz ulaganje oko dva milijuna kuna, namjerava imati 11 zaposlenika. Svi ovi poduzetnici su u tri tjedna od potpisivanja ugovora očistili svoje parcele od obraslog šipražja i dijela ostataka ruševina neupotrebljivih građevinskih objekata, istakao je Gazić.

OEM Kop

Peti poduzetnik iz ovog ciklusa, tvrtka OEM KORP što je skraćenica od engleskog prijevoda izraza „proizvođač originalnih dijelova-korporacija“ predstavila se je sama, odnosno u ime vlasnika poduzetnika iz Brezina Dennisa Medveda koji ima 30-godišnje iskustvo rada u toj industriji u Meksiku, je to odradio prokurist Stjepan Drašner. On je rekao da im je namjera u Pakracu uspostaviti proizvodnju metalnih dijelova za autoindustriju i industriju poljoprivrednih strojeva. Riječ je o strojnoj obradi metala u poluproizvode visoke serijske proizvodnje namijenjen tržištu u Europskoj uniji, a s krčenjem parcele namjeravaju započeti vrlo brzo.

Proizvodnja optičkih kablova

Poduzetnik Robert Kovačević iz tvrtke RSA instalacije, koja je lani iz Zagreba prebačena u Pakrac, osnovane još 2001. godine, je nedavno počela sa svojom probnom proizvodnjom u jednom od rijetkih čitavih „Papukovih“ objekata, južno od glavnog ulaza u dvorište. Objekt je preuzeo lani u siječnju, a s probnom proizvodnjom, za sada s dva radnika, je počeo nedavno. Namjera mu je u Pakracu nastaviti proizvodnju svojih proizvoda namijenjenih svjetlovodnoj infrastrukturi (kablovi i mikrocijevi) s kojima je u ta dva desetljeća postojanja sudjelovao u brojnim velikim projektima poput infrastrukture Janafa i istarskog ipsilona.

Robert Kovačević

U ime tvrtke „Detas“, jednog od dva stanovnika poduzetničke zone na jugu Pakraca govorio je Zvonimir Miler podsjetivši da su oni u Pakracu s proizvodnjom rasvjete za vanjske i unutarnje prostore prisutni od 2017. godine. Najveći dio prezentacije je iskoristio za predstavljanje njihovog najnovijeg proizvoda, takozvanu pametnu rasvjetu za pješačke kolne prijelaze o čemu smo na našem portalu opširno pisali nedavno (tekst vidi ovdje) te najavio da će u suradnji s Gradom i uz sufinanciranje Fonda za energetsku učinkovitost uskoro otvoriti na parkiralištu pored hotela „Pakrac“ punionicu za električne automobile.

Poduzetnici opravdali gradski optimizam

Gradonačelnica Anamarija Blažević je naglasila da je Grad u ovaj projekt oživljavanja zapuštenog industrijskog dvorišta, kojeg više nije mogla gledati i prisjećati se što je sve iz njega u gradu izgrađeno, krenula s puno optimizma vjerujući da će u pakračkim, ali i drugim poduzetnicima, u tome imati partnere. Ovo što je danas prezentirano ukazuje da se priča razvija u dobrom smjeru. Pozvala je poduzetnike da kroz PCP ili gradske službe iskažu svoje inicijative, potrebe i prijedloge te predložila da u svrhu međusobnog informiranja razmisle o oživljavanju nekadašnjih takozvanih „Radnih sastanaka ponedjeljkom“ na kojima su razne potporne institucije i poduzetnici razmjenjivali informacije, za što će biti potrebe, jer Grad pokreće natječaj za sufinanciranje poljoprivrede, a kreće i novo vremensko razdoblje sufinanciranja poduzetničkih projekata iz fondova EU.

Ana gospodarstvo

Početak novog ciklusa energetske obnove

Gradonačelnica Blažević i predstavnik tvrtke „Inel“ iz Đakova potpisali su ugovore o izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu za pet gradskih objekata: zgradu gradske uprave, stadiona, kuglane, PCP i tržnice. Projektna dokumentacija treba biti gotova do kraja godine, a njenu izradu će u potpunosti iz programa „Elena“ financirati HBOR. To je prvi korak ka kandidiranju energetske obnove ovih objekata na budućem takvom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz kakvog smo nedavno završili navedenu obnovu na zgradi bolnice i dvorane, a ranije i četiriju prosvjetnih objekata te 30-ak stambenih zgrada.

Dio Dana gospodarstva je iskorišten za završnu konferenciju projekta „Otvori vrata svijetu rada“ koji je unazad dvije godine provodio LRA PCP o čemu ćemo izvijestiti sutra.